Skip to main content

20.000 familier risikerer at miste børnecheck

Har børn for meget fravær i skolen, så kan børne- og ungeydelsen blive taget fra familien.

Alene i Aarhus står 800 forældre med risiko for at miste børn- og ungeydelsen. Arkivfoto.

Alene i Aarhus står 800 forældre med risiko for at miste børn- og ungeydelsen. Arkivfoto.

Fra 1. august trådte en ny regel i kraft: Har et barn for meget fravær i skolen, så risikerer familien at miste børnepengene – eller rettere børne- og ungeydelsen.

20.000 familier er på landsplan i risikogruppen og helt konkret har Undervisningsministeriet vurderet, at 4.100 forældre vil blive skåret i ydelserne på baggrund af den nye lov.

Har børn mere end 15 procent ulovligt fravær, så skal skolerne underrette kommunens socialforvaltning, der derefter skal tage børne- og ungeydelsen fra familien.

Opgørelsen af børnenes fravær sker kvartalsvis. For indeværende tredje kvartal, der løber fra juli til og med september, betyder det, at man kun må være fraværende lige over seks dage, før kommunen skrider ind. Det er fordi, der på grund af simmerferien er tale om et meget kort kvartal.

I Aarhus er 800 familier i risiko for at få frataget børne- og ungeydelsen.

På Facebook advarer Aarhus’ Børn og unge-rådmand Thomas Medom, SF, kommunens forældre om konsekvenserne af den nye lov:

Der er grund til at udstede en advarsel: Skoleforældre skal være opmærksomme på, at det i fremtiden er ekstra vigtigt, at jeres børn kommer i skole. Hvis en elevs ulovlige fravær smutter over 15 procent i et kvartal – i dette kvartal sker det ved den 7. fraværsdag – er den lokale skoleleder ikke alene lovmæssigt forpligtet på at sende en underretning til kommunens socialforvaltning. Socialforvaltningen er også forpligtet til at træffe afgørelse om at trække børne- og ungeydelsen fra forældrene. I Aarhus forventer vi at mindst 800 familier bliver ramt og på landsplan over 20.000 familier“, skriver rådmanden på Facebook.

En kommunal udgift

Men det er ikke kun børnefamilier, der kan miste store beløb ved den nye lov – også kommune får en stor ekstra arbejdsbyrde.

Det pointerer Thomas Medom over for Lokalavisen Aarhus:

– Det her sætter socialforvaltningen under pres. Der ligger en rigtig, rigtig stor bureaukratisk opgave med at håndtere de mange underretninger. Det koster en hel del ekstra ressourcer, som vi ikke kompenseres for, og det er der store politiske og faglige frustrationer over. 800 sager er mange ekstra ressourcer til en afdeling, der har nok at se til i forvejen, siger Thomas Medom til avisen.

Del din kommentar