Skip to main content

Ældre ægtepar dræbt: Anklager satsede for højt

En 31-årig mand er onsdag blevet fundet skyldig i en sag om uagtsomt manddrab. Anklageren havde lagt op til fængselsstraf.

Den dømte kørte i en gul varebil for et fragtfirma. Både hans og forurettedes bil led voldsomme skader. Ægteparret i personbilen omkom. Arkivfoto: René Lind Gammelmark
Den dømte kørte i en gul varebil for et fragtfirma. Både hans og forurettedes bil led voldsomme skader. Ægteparret i personbilen omkom. Arkivfoto: René Lind Gammelmark
430 familiemedlemmer, venner, naboer og bekendte var med på Hanne og Johannes’ sidste rejse, der foregik fra Tarm Kirke. Foto: Newsbreak.dk
430 familiemedlemmer, venner, naboer og bekendte var med på Hanne og Johannes’ sidste rejse, der foregik fra Tarm Kirke. Foto: Newsbreak.dk
Så smadret var parrets bil efter mødet med varevognen. Foto: René Lind Gammelmark.
Så smadret var parrets bil efter mødet med varevognen. Foto: René Lind Gammelmark.

Højst usædvanligt satsede Anklagemyndigheden på, at en 31-årig mand fra Fredericia onsdag kunne blive idømt fængselsstraf i en sag om uagtsomt manddrab. Domsmændene var ikke enige.

(Artiklen fortsætter under videoen)

Den normale straf i sager om uagtsomt manddrab anses for at være dagbøder. Det særlige i denne sag er, at to personer ifølge dommen er døde som følge af en brutal ulykke på Tarm Landevej i november 2018.

(Artiklen fortsætter under fakta-boksen)

Anklager Bolette Lund Kristensen lagde i sine afsluttende bemærkninger vægt på, at tiltalte tidligere er dømt i sag om uagtsom legemsbeskadigelse i trafikken og først i marts 2018 havde fået førerretten tilbage uden betingelser.

Tidligere hårde domme i sager om uagtsomt manddrab skyldes ofte skærpende omstændigheder såsom spirituskørsel. Det har der altså ikke været tale om her, og det blev også udslagsgivende i forhold til, at tiltalte blev idømt 20 dagbøder á 300 kroner hver.

Et øjebliks uopmærksomhed

Anklagemyndigheden har gennem hele sagen stået fast på, at sagen var grov nok til, at tiltalte skulle idømmes betinget fængsel i 30 dage, men et af argumenterne var, at den dengang 30-årige chauffør skulle have slingret voldsomt og over en længere strækning flere gange have krydset midterlinjen.

Det fandt Retten ikke bevist. Et indkaldt vidne, der lovmæssigt udeblev ved første retsmøde, kunne desuden påpege, at han altså heller ikke havde set den gule varebil krydse midten.

– Varebilen kører måske seks-syv biler foran mig. Den bevæger sig lidt i kørebanen. Lidt urolig i kørslen. Jeg har selv kørt varebil, og jeg ved, at de godt kan svinge lidt, hvis de ikke er tungt lastet. Jeg ser den ikke køre over midterlinjen, sagde vidnet i Retten i Kolding.

Af samme grund blev tiltaltes straf udmålt alene ud fra, at der på grund af et øjebliks uopmærksomhed sker sammenstød med ægteparret Kjær Jensens bil. Begge kørte for stærkt.

To døde

Den 31-årige blev dog uden nogen form for tvivl fra domsmændene fundet skyldig i to tilfælde af uagtsomt manddrab. Den 70-årige Johannes Kjær Jensen blev dræbt i ulykken, hvis omfang også blev understreget i retten.

Blandt andet fremgår det af den umiddelbare rapport fra Sydøstjyllands Politi, at fronten på ægteparrets bil var trykket halvanden meter ind i venstre side, og motorblokken blev fundet 15 meter væk fra bilen.

I januar døde 68-årige Hanne Kjær Jensen, da hendes respirator blev slukket på Regionshospitalet i Holstebro. Hendes skader fra uheldet var så omfattende, at hun på vej til en operation fik hjertestop.

Ved en efterfølgende obduktion blev det tydeligste svar, at hun var død som følge af en betændelse i en hjerteklap, der medførte blodforgiftning, som til sidst førte til omfattende organsvigt.

Lettelse

Under oplæsningen af de medicinske dokumenter vedrørende Hanne Kjær Jensen blev flere af tilhørerne tydeligt berørt. Under hele retssagen sad den tiltalte stift og lyttede. Panden var rynket fra start til slut.

Ved det første retsmøde virkede det som om, det aldrig rigtig var gået op for tiltalte, hvad han sad midt i, men onsdag virkede han anderledes nærværende.

Efter afsagt dom, da forsvarsadvokat Sigurd Trolle og tiltalte gik udenfor døren for at diskutere en eventuel anke, var det endda som om antydningen af et lettelsens smil kunne ses på hans læber.

Ud over dagbøder blev den 31-årige også idømt en frakendelse af førerretten – dog under betingelse af, at han i løbet af tre år ikke er involveret i lignende sager.

En mild, men forventelig straf, set i lyset af anklagerens påstand om betinget fængsel. Anklagemyndigheden har nu 14 dage til at vurdere en eventuel anke.

Satset

Som nævnt er det sjældent, der idømmes fængselsstraf i sager om uagtsomt manddrab. Det blev også tydeligt under de afsluttende bemærkninger, hvor forsvarsadvokat Sigurd Trolle havde en del flere eksempler med på endog grove sager, der ikke er endt med fængsel, end anklageren havde på det modsatte.

(Artiklen fortsætter under fakta-boksen)

Tiltaltes forsvarsadvokat havde nedlagt påstand om frifindelse.

Del din kommentar