Skip to main content

Bande plagede provinsby – nu bures ni inde

Køge Kommune måtte afsætte en million kroner ekstraordinært på grund af bandes aktiviteter

De ni har ifølge politiet alle været fuldgyldige eller prøvemedlemmer af ulovlige Loyal To Familia. (Foto: Scanpix)

De ni har ifølge politiet alle været fuldgyldige eller prøvemedlemmer af ulovlige Loyal To Familia. (Foto: Scanpix)

Ni mænd fra den forbudte bande Loyal To Familia er lørdag fundet skyldige i en sag om grov afpresning, vold, narko, våben og indbrud.

Afgørelsen i Østre Landsret retter sig mod mænd med tilknytning til bandens afdeling i Køge. En af dem har haft titel af vicepræsident, mens to andre har været såkaldte krigsministre.

Flere steder i landet har LTF manifesteret sig i beboelseskvarterer og har skabt utryghed, inden den i 2018 blev forbudt.

For at dæmme op for problemerne så Køge Kommune sig for eksempel nødsaget til at træffe beslutning om en ekstrabevilling på en million kroner til oprettelse af en såkaldt taskforce.

Politiet har kaldt efterforskningen af den konkrete sag for “Operation Sundown”. Kriminaliteten udspillede sig især i Køge, men også i Ringsted og i København.

De ni var enten medlemmer eller prøvemedlemmer af LTF, fastslår landsretten. Otte af dem er i lørdagens sag blevet fundet skyldige i afpresning.

Bank og plagen

I et af tilfældene måtte et offer søge tilflugt i Sverige. I et andet tilfælde var der ifølge landsretten tale om en planlagt afstraffelsesaktion, da det værgeløse offer blev slået og sparket i Hastrup Parken i Køge, hvorefter han blev pålagt en dummebøde.

En af anklagerne i sagen siger i en pause i retsmødet lørdag, at man er meget tilfredse med den afgørelse om skyld, som nævninger og dommere har truffet.

– Det er et hårdt stød mod LTF, siger senioranklager Mads Kruse.

I det store og hele er landsretten enig med den vurdering af beviserne, som Retten i Roskilde nåede frem til i april 2019 efter en sag, som i øvrigt stod på i 34 dage.

Hvad straffen til de ni mænd skal være, skal landsretten nu i gang med at behandle.

Kræves udvist

Seks er udenlandske statsborgere, og anklagemyndigheden vil kræve alle udvist af Danmark – også selv om to af dem er født og opvokset her.

En af de to såkaldte krigsministre er fundet skyldig i at have opbevaret et våbenlager i et buskads i et grønt område ved Nylandsvej i Køge. Her fandt politiet i oktober 2017 en maskinpistol, en pistol, en automatriffel og en revolver.

Landsretten mener, at lageret skulle bruges til en konflikt mellem LTF og andre grupperinger.

I vækst trods forbud

Loyal To Familia blev forbudt ved et midlertidigt forbud den 4. september 2018. Det blev nedlagt af Københavns Politi med velsignelse fra Rigsadvokaten og justitsministeren.

Forbuddet kom i kølvandet på et forløb, hvor tidligere rigsadvokat Ole Hasselgaard fra den ene dag til den anden forlod sin stilling og gav plads til Jan Reckendorff.

Grunden er fortsat ukendt, men der har været spekuleret i, at Hasselgaard følte, at der var et politisk pres for, at Rigsadvokaten skulle anbefale en opløsningssag.

Rigsadvokaten har tidligere vurderet, at det ikke ville føre nogen vegne at føre sag mod rockergrupperne Hells Angels og Bandidos. Men få måneder efter Reckendorffs ankomst i rigsadvokaturen kom der en indstilling om at indlede en opløsningssag. Og den blev tiltrådt af daværende justitsminister Søren Pape Poulsen.

Hele det forløb skete efter en opblussen i bandekonflikten i 2017. På det tidspunkt havde Rigspolitiet registreret ikke færre end 243 personer i LTF. De var fordelt på ni afdelinger i Danmark, og derudover to afdelinger i Malmø og Helsingborg, fremgår det af tal, som senioranklager Lasse Biehl fremlagde i en anden retssag i efteråret.

Af anklagemyndighedens materiale fremgår det desuden, at der er kommet nye afdelinger på Københavns Vestegn, nemlig i Rødovre og i Avedøre.

Ekstra Bladet har tidligere skrevet om en gruppering kaldet “Holdet”, som for nylig er blevet en del af LTF, selv om banden er blevet forbudt. Også denne gruppe fremgår af Lasse Biehls oversigt.

Ud over de nævnte afdelinger består LTF i øjeblikket af en afdeling i Fredericia, en Nørrebro/Amager-afdeling og afdelingen National Nomads, som er en slags bestyrelse for banden.

Lederen af LTF, Shuaib Khan, der kaldes “Shebi” eller “El Presidente”, er i øjeblikket udvist af Danmark med et indrejseforbud på 12 år efter en dom for trusler mod en politimand.

Del din kommentar