Skip to main content

Corona: De fleste døde har ét til fælles

Som Danmark har Norge nu også gået coronatallene i gennem.

Hverken Danmark eller Norge har i øjeblikket oplevet en overdødelighed som følge af coronakrisen. Foto: Scanpix

Hverken Danmark eller Norge har i øjeblikket oplevet en overdødelighed som følge af coronakrisen. Foto: Scanpix

Fagfolk i Norge har gennemgået alle coronarelaterede dødsfald i landet for de første tre måneder af epidemien. Gennemgangen viser, at ni ud af ti døde med coronavirus i Norge fra marts til og med maj havde en kronisk sygdom.

Det viser tal fra det norske dødsårsagsregister, oplyser den norske sundhedsstyrelse, Folkehelseinstituttet (FHI) i en pressemeddelelse. Tendensen er lignende i Danmark, hvor Statens Serum Institut (SSI) løbende har opgjort detaljer om coronarelaterede dødsfald.

I perioden marts til og med maj blev der registreret 236 dødsfald relateret til coronavirus i Norge. Og for 215 af dem gælder det, at den døde også havde en kronisk sygdom.

– Forenklet kan man sige, at for disse 215 dødsfald anses covid-19 som den vigtigste faktor, som førte til døden, men man kan ikke sige noget om, hvor meget andre dødsårsager har bidraget, siger overlæge Marianne Sørlie Strøm fra Dødsårsaksregisteret ved FHI i en pressemeddelelse.

Opgørelsen viser, at hjerte-kar-sygdomme er de hyppigst registrerede kroniske sygdomme i forbindelsen med coronadødsfaldene. Den viser også, at ni af ti dødsfald er konstateret hos personer over 70 år.

Komorbiditet

Hverken Danmark eller Norge har i øjeblikket oplevet en overdødelighed som følge af coronakrisen, men det er ikke ensbetydende med, at det er ufarligt. I Danmark viser SSIs datamateriale også, at langt de fleste, der i Danmark er døde med coronavirus havde en eller flere underliggende sygdomme.

I Danmark bliver dødsfald registreret i databasen for coronarelaterede dødsfald, hvis døden indtræffer indenfor 30 dage fra et positivt testresultat. Dermed kan man ikke sige, at man dør af coronavirus, men med.

Tallene viser da også, at 83 procent af de coronarelaterede dødsfald i Danmark har været med såkaldt komorbiditet. Altså en eller flere underliggende sygdomme. Komorbiditet er hos SSI defineret som “hospitalskontakt indenfor de seneste 5 år med bl.a. følgende diagnoser diabetes, cancer, kronisk lungesygdom, hjerte-kar-sygdomme og hæmatologiske sygdom”.

En mand i aldersgruppen 30 til 39 er død i Danmark uden, at der har været tale om komorbiditet. Ellers er der faktisk ikke registreret nogle andre corona-dødsfald i Danmark hos personer yngre end 50.

Langt de fleste dødsfald i Danmark er sket fra 70 års-alderen og opefter. Flest mænd mellem 50 og 89 er døde i forhold til kvinderne, mens det for de over 90 år er markant flere kvinder, der dør med coronavirus. Af de 131 dødsfald hos plus 90-årige er de 111 forbundet med komorbiditet.

Flere end forventet overlever

Alvorligt syge corona-patienter klarer sig faktisk langt bedre, end der var frygt for, da den første coronabølge ramte Danmark i foråret. Det skyldes blandt andre erfaring med behandling. Blandt de 323 patienter, som blev indlagt på en intensivafdeling frem til 20. maj, overlevede langt de fleste.

De, som var så syge, at de måtte have hjælp til at trække vejret i en respirator, overlevede også i højere grad, viser en kortlægning fra landets 40 intensivafdelinger, som Ritzau præsenterede mandag.

37 procent døde. Og selv om det er et højt tal, så er det relativt lavt i forhold til opgørelser fra England, Italien og USA. Det siger intensivlæge på Rigshospitalet Nicolai Haase, der står bag opgørelsen.

– Vi stod med en helt ny sygdom med rygter om dødelighed på helt op til 80 procent. Når det ikke gik så slemt, skyldes det, at vi i Danmark var godt forberedte, siger han.

På Aarhus Universitets Hospital forklarer overlæge Steffen Christensen den positive nyhed med et forbilledligt samarbejde mellem intensivafdelingerne og hospitalernes øvrige afdelinger.

– Det betød, at kapaciteten på intensivområdet ikke blev overskredet, siger han, der også er formand for Dansk Intensiv Database.

Del din kommentar