Skip to main content

Disse ældre slipper måske for tvangsordning

Venstre i Favrskov stiller nu forslag om at gøre omstridt madpakkeordning frivillig. De øvrige partier er villige til at kigge på ordningen

I Favrskov vil man fra politisk side alligevel ikke tvinge ældre til at vælge bestemt madpakke. Foto: Scanpix.

I Favrskov vil man fra politisk side alligevel ikke tvinge ældre til at vælge bestemt madpakke. Foto: Scanpix.

Citathistorie: TV2 Østjylland. 

Det har skabt heftig debat, især blandt de ældre i Favrskov Kommune, at de tvinges til at vælge kommunens madpakketilbud, hvis de vil have hjælp til frokosten.

Nu ændrer politikerne fra Venstre holdning i sagen. De er villige til at gøre ordningen frivillig.

Det skriver TV2 Østjylland.

Ældre er også mennesker

Så hjemmehjælpere også fremover vil hjælpe med at smøre borgerens rugbrødsmadder, hvis de selv har handlet.

– Vi indførte ordningen i bedste mening for at undgå, at hjemmehjælpere kommer ud til rådden mad, men vi skal ikke tvinge de ældre. De er voksne mennesker og har deres egen mening, siger Lone Glarbo (V) nu til TV2 Østjylland.

Hun og de øvrige byrådspolitikere vedtog madpakkeordningen som en del af budgetaftalen i oktober 2020.

Ifølge hende var intentionen at sikre sund og nærende kost til de ældre.

– Men vi burde have lyttet mere til kritikken fra Ældrerådet, det var en fejl. De slog på, at der skal være valgfrihed, og det bakker jeg også op om, siger Lone Glarbo og fortsætter:

– Ingen skal bestemme over min frokost, så kan sagtens forstå de ældre. Vi skal ikke være formynderiske.

Spørgsmål: I har også fået kritik for, at ordningen sparer kommunen 170.000 kroner om året. Kommer I ikke til at mangle de penge nu?

– Det har aldrig været for at spare penge, at vi sagde ja til forslaget. Enten skal vi gøre kommunens madpakketilbud så attraktivt, at alle vælger det. Ellers må vi finde pengene på anden vis. Der bliver ikke sparet på ældreområdet.

Forslaget fra Venstre skal behandles på næste byrådsmøde den 27. april.

De fleste har sagt nej

I øjeblikket er 47 borgere i Favrskov Kommune visiteret til at få hjælp til frokosten i eget hjem. Blot 11 har valgt den nye ordning.

Alle 47 har i dag muligheden for at blive på den gamle ordning, hvor hjemmehjælperen stadig smøre borgernes egen mad.

Fremadrettet er ældre dog nødsaget til at vælge kommunens madpakke, hvis de vil have hjælp.

Altså medmindre Venstres forslag om mere valgfrihed bliver vedtaget, hvilket Ældrerådet håber på.

– Det er rigtig positivt, hvis tilbuddet bliver frivilligt, og ældre kan vælge selv, siger formanden for Ældrerådet, Erik Bertelsen, til TV2 Østjylland.

Vil prøve igen

Umiddelbart lyder det på de øvrige partier til, at der formentlig godt kan findes opbakning til at ændre beslutningen.

TV2 Østjylland har talt med repræsentanter fra De Konservative, Enhedslisten, SF, DF og Socialdemokratiet.

Fra alle sider lyder det, at man er villig til at se på ordningen igen.

– Jeg vil ikke udelukke, at vi kan bakke op om Venstres forslag, der går ikke noget af mig, hvis vi skal ændre beslutningen. Men jeg håber, at det bliver et enigt byråd, der så gør det, siger Lars Storgaard fra De Konservative.

– Jeg er med på at genbesøge beslutningen, hvis forudsætningerne har ændret sig. De penge, som det drejer sig om, er peanuts i et kommunalt budget, supplerer SFs Søren Frandsen.

Et frit valg

Hele maddebatten begyndte byrådskandidaten Mette Nøhr (K) via et opslag på Facebook.

Det fik mange kommentarer og delinger.

Byrådskandidaten havde en helt klar tanke med sit opråb.

– Jeg så, at man har fjernet det frie valg for de ældre mennesker. Dem som er hjemmeboende og har brug for hjælp. Det er bedrøveligt og ikke værdigt over for borgerne, at de ikke kan få deres egen mad serveret, siger Mette Nøhr til TV2 Østjylland.

Spørgsmål: Nu drejer det sig jo kun om 47 borgere, der kan vælge den her ordning. Er det ikke et alt for stort postyr at gøre ud af så få mennesker?

– For mig er det ikke antallet af borgere, der er så afgørende. Man kan også sige, at det her er en ny ordning, så der vil helt naturligt komme flere til med tiden.

Del din kommentar