Skip to main content

FDM: Lovforslag kan ramme de forkerte

Hos FDM har man et forslag til, hvad politikerne kan gøre

Hos FDM anbefaler man, at lovforslaget rettes til. Genrefoto: Elo Christoffersen.

Hos FDM anbefaler man, at lovforslaget rettes til. Genrefoto: Elo Christoffersen.

Man risikerer at straffe uskyldige, hvis et politisk lovforslag bliver gennemført i den form, det findes i i dag. Det mener man hos FDM, der i en pressemeddelelse skriver, at “lovlydige bilejere risikerer at få konfiskeret deres bil af myndighederne, hvis den er blevet benyttet til vanvidskørsel af en anden bruger.”

Newsbreak.dk har tidligere skrevet om det omtalte lovforslag, der efter planen godkendes inden udgangen af februar 2021. Aftalen blev præsenteret i december 2020, hvor flere politikere gjorde det klart, at politiets muligheder for at konfiskere biler bør udvides.

Forslaget lyder på, at politiet skal kunne konfiskere køretøjet fra en bilist, første gang vedkommende bliver taget i at køre såkaldt vanvidskørsel, uanset om vedkommende er ejer af køretøjet eller ej.

FDM skriver i den nyligt udsendte pressemeddelelse, at man på den ene side støtter kampen mod vanvidsbilisme, og man så gerne, at vanvidsbilister bliver straffet hårdere, end de gør i dag. Hos FDM frygter man bare, at lovforslaget kommer til at ramme uskyldige borgere.

– Det er langtfra givet, at vanvidsbilisten ejer bilen, og når bilen er ejet af en anden end vanvidsbilisten, straffer man ved konfiskation en uskyldig tredjepart, som ikke har begået eller været vidende om den forbrydelse, som vanvidsbilisme er, siger chefkonsulent i FDM, Dennis Lange, i pressemeddelelsen.

FDM vil straffe ansvarlige

Hos FDM ser man gerne, at politiet konfiskerer biler fra ejere, der har været vidende om, at køretøjet skulle bruges til vanvittig kørsel.

– Man skal hverken have ondt af vanvidsbilister eller dem, der står i ledtog med dem, siger Dennis Lange i pressemeddelelsen.

Mod slutningen af januar 2021 kunne Ritzau fortælle, at en del af lovforslaget havde ført til kritik.

Lovaftalen skal give politiet mulighed for at konfiskere en bil fra førerens første alvorlige forseelse, og ifølge Landsforeningen af Forsvarsadvokater kan det skabe urimelige situationer.

To af partierne bag aftalen, SF og Dansk Folkeparti, har erklæret sig villige til at se, om der kan laves nogle rimelige undtagelser fra tiltaget. Men begge partier står fast på, at det er en nødvendig beføjelse at give politiet.

– Det er helt fint at mene, at vi går for langt med det her lovforslag i den aftale, der er lavet. Men for Dansk Folkeparti har det handlet om at tage bilerne fra vanvidsbilisterne på stedet, siger gruppeformand i Dansk Folkeparti Peter Skaarup.

– Det hensyn overskygger mange andre hensyn.

Politiet konfiskerer allerede biler

Mens lovgiverne vil give politiet mulighed for at konfiskere flere biler, påviste forsikringsselskabet Gjensidige i en pressemeddelelse, at politiet allerede i dag tager en del biler fra folk.

Faktisk har politiet konfiskeret i gennemsnit 150 biler om måneden de seneste fire år. Det fremgår af tal fra Nationalt Færdselscenter, Gjensidige refererer til.

Her kan man se, at politiet i 2017, 2018, 2019 og 2020 i alt har konfiskeret 7.223 biler landet over.

Det betyder dog ikke, at man hos Gjensidige er modstandere af at give politiet flere beføjelser.

– Som reglerne er nu, er det meget svært for politiet at konfiskere en bil, hvis den eksempelvis er lånt eller leaset, og vi har desværre set en hel del sager den seneste tid, hvor vanvidskørsel netop er sket i leasede biler, så der vil politiets udvidede muligheder for konfiskation forhåbentlig kunne sætte en del af vanvidsbilisterne ud af spillet, siger Henrik Sagild i pressemeddelelsen.

Pas på de uskyldige

Hos både FDM og Gjensidige mener man altså, at det kan være på sin plads for politiet at konfiskere flere biler, end de gør i dag.

FDM er dog blandt de organisationer, der er kritiske overfor, at en stramning af loven risikerer at ramme uskyldige. FDM peger i pressemeddelelsen på, at både udlånere og udlejere af biler risikerer at blive straffet for en forbrydelse, de ikke kunne forudse.

– Ligesom forslaget bryder med et bærende princip i vores samfund om, at vi ikke straffer nogen for en forbrydelse, de ikke har begået, kan det være et voldsomt indgreb i ejendomsretten. Konsekvensen er, at FDM fremover må fraråde, at man låner eller lejer sin bil ud – heller ikke til nære venner, søskende, børn eller kolleger. I værste fald risikerer man nemlig at miste sin bil. Det, mener vi, er stærkt problematisk, siger Dennis Lange i pressemeddelelsen.

Hos FDM er forslaget derfor, at politiet i fremtiden får mulighed for at beslaglægge en bil, ført af en vanvidsbilist der ikke selv er ejer af bilen. Kan bilens ejer efterfølgende bevise, at vedkommende var uvidende om, at bilen skulle bruges til vanvidskørsel, får vedkommende bilen tilbage.

Del din kommentar