Skip to main content

Hvor lang tid er fængsel på livstid?

Peter Madsen er blevet idømt fængsel i livstid. I gennemsnit sidder livstidsdømte i fængsel 16-17 år.

Selv om man idømmes en livsvarigt fængsel, er det ikke nødvendigvis ensbetydende med fængsel resten af livet. En livstidsdom i Danmark er nemlig ikke ikke automatisk lige med fængsel til du dør.

Sådan lyder det fra Trine Baumbach, der er lektor i strafferet ved Københavns Universitet.

– Det betyder, at man har fået en lang tidsubestemt straf, og meget sjældent er det for resten af livet. Vi har ingen i nyere tid, som har siddet livet ud, siger hun.

Prøveløsladelse i forbindelse med livsvarigt fængsel

Trine Baumbach understreger, at hun ikke udtaler sig om konkrete sager, men kun om de generelle forhold for livstidsdømte.

– Reglerne er sådan, at man efter 12 års afsoning har muligheden for at søge om prøveløsladelse. Hvis det afvises, kan man prøve igen efter to år.

Det er fængselsmyndighederne, der her vurderer spørgsmålet. Det omfatter typisk fagfolk blandt fængselspersonalet og i nogle tilfælde en psykiater.

– Hvis også det afvises, kan man få sin sag indbragt for domstolene, og så er det domstolen og ikke Kriminalforsorgen, der vurderer, om det nu er ved at være tid til prøveløsladelse, siger Trine Baumbach.

Retslægerådet skal vurdere sagen

Før prøveløsladelse af en livstidsfange skal der indhentes en udtalelse fra Retslægerådet om personens farlighed.

På den baggrund ender nogle fanger med at tilbringe flere årtier bag tremmer.

To nuværende afsonere har således siddet i over 30 år. Det drejer sig om henholdsvis Naum Conevski, der i 1984 likviderede to unge mænd på Amager, og Seth Sethsen, der året efter begik rovmord på en taxichauffør i Albertslund.

I gennemsnit bliver livstidsdømte ifølge tal fra Kriminalforsorgen løsladt efter 16-17 års fængsel.

For personer, der afsoner livsvarigt fængsel, bliver man i udgangspunktet prøveløsladt, efter at to tredjedele af straffen er afsonet.

Livstid i Danmark

– Livstid i Danmark er Straffelovens strengeste straf og har været det siden 1930, hvor dødsstraf blev afskaffet.
– Dødsstraf har dog eksisteret i den militære straffelov frem til 1978.
– Ifølge Kriminalforsorgen afsoner livstidsdømte i gennemsnit mellem 15 års fængsel og 17 års fængsel.

Livstid i Danmark – hvor lang tid er det?

Efter 12 år får du mulighed for at søge prøveløsladelse. Får du afslag, så kan du søge igen efter to år.

Kendte danskere der fik livsvarigt fængsel

– Politimorderen Palle Sørensen blev i 1966 idømt fængsel på livstid for drabet på fire politibetjente på Amager, som han forsøger at flygte fra efter en indbrudsturné.Først i 1998 bliver han benådet 71 år gammel. Palle Sørensen døde den 1. februar 2018.

– Ubådsbyggeren Peter Madsen, afsoner lige nu fængsel på livstid for det brutale og planlagte drab på den svenske journalist Kim Wall om bord på ubåden UC3 Nautilus 10. august 2017.

Hvad er forskellen på 16 års fængsel og livsvarigt fængsel?

– Den længste tidsbestemte straf, der kan gives i Danmark er 16 års fængsel. Er du idømt 16 års fængsel, kommer du ud senest efter 16 års fængsel. Er du idømt livstid, så kan du reelt komme til at sidde i fængsel hele livet – med mindre du bliver benådet.

Del din kommentar