Skip to main content

Kunder raser: Parkeringsfirma snyder os

En lang række kunder er blevet trukket 300 kroner i automatisk optankning. Spørgsmålet er, om de burde have været forberedt på det.

Parkeringstjenesten ParkPark, der blandt andet servicerer parkerende i København møder voldsom kritik. Foto: Scanpix

Parkeringstjenesten ParkPark, der blandt andet servicerer parkerende i København møder voldsom kritik. Foto: Scanpix

Svindel firma. I har også trukket 300 kr fra min konto, når jeg hverken har bil eller kørekort“.

Jeg har kun brugt app’en 1 gang på et beløb af 87 kr. Jeg forlanger straks de 300 kr. tilbageført. Svineri siger jeg bare !!!!!

Tirsdag og onsdag flyder det med eder og lidt flatterende gloser på parkeringstjenesten ParkParks Facebook- og Trustpilotsider. Kunder og ikke-kunder er rasende over, at der 30. juni automatisk er blevet trukket 300 kroner fra deres konti.

Miseren er sket fordi firmaet, der har tele-rigmanden Mads Peter Veiby som stifter og medejer, har skiftet forretningsmodel. Direktøren kalder det et forsøg på at være billigere end konkurrenterne, forbrugerne kalder det snyd, og forbrugerorganisationer er mildt sagt heller ikke imponerede.

Hvad er der sket?

Konkret er der sket det, at alle med en profil på ParkPark ifølge direktør Michael Buch Sandager er blevet varslet om ændringer i betingelserne for at være bruger af applikationen. Den mail er rundsendt til alle i midten af maj via mailadressen tilknyttet profilen. I den mail, som Newsbreak.dk er i besiddelse af, står det sort på hvidt, at ParkPark ændrer til en ny model.

– Vi tilbyder parkering til en krone i gebyr, men gebyrer fra Nets og manglende trækninger fra kunder med for eksempel dækningsløse eller deaktiverede kort har sat indtjeningen under pres. Det vil vi gerne undgå, og derfor fandt vi på en ny løsning, siger Michael Buch Sandager, der er direktør i parkeringsfirmaet.

Derfor bliver det i mailen forklaret, at tjenesten nu skifter til en model med forudbetaling og automatisk optankning – som brugere af Rejsekortet vil være bekendt med. “Som standard har vi sat automatisk optankning til 300 kr.”, står det i en bemærkning i mailen.

I en anden bisætning står det, at ændringerne træder i kraft samtidig med første trækning 30. juni 2020. Hvis du ikke ønsker at acceptere, kan du opsige din konto, skriver ParkPark. Fremgangsmåden møder voldsom kritik fra intetanende kunder og forbrugerorganisationer. Begge dele kommer vi til.

Velkommen hos Forbrugerombudsmanden

Flere kunder på Facebook og Trustpilot giver klart udtryk for, at de ikke mener, det er andet end svindel, at der nu pludselig mangler 300 kroner på deres konto. Flere skriver, at de kun har brugt parkeringstjenestens app en enkelt gang for længe siden – nogle slet ikke. Men ved oprettelse har de alle accepteret de gældende betingelser.

Overfor Newsbreak.dk bekræfter Forbrugerombudsmanden, at der i skrivende stund er kommet fem klager vedrørende ParkParks nye ændringer, der altså er trådt i kraft tirsdag – og som mange har opdaget onsdag, fordi det er den 1. juli.

– Vi kender sagen, og vi er nu ved at vurdere, om det er en sag, vi skal tage op. Det vil typisk foregå sådan, at vi modtager nogle fakta fra forbrugeren, og så udbeder vi os et høringssvar fra virksomheden. Når sagen er oplyst tilstrækkeligt, tager vi stilling til, hvad der videre skal ske, siger Jeppe Hunsdahl, der er fuldmægtig hos Forbrugerombudsmanden.

For nuværende er det uvist, om der faktisk er en sag for forbrugerombudsmanden. For der er ingen tvivl om, at kunderne er varslet i god tid. 45 dage er rigeligt, mener ParkPark-direktøren.

Ikke desto mindre er der stridspunkter nok at tage fat på i sagen om ParkPark. Både FDM og Forbrugerrådet Tænk er i hvert fald ude med riven efter at være blevet bekendt med virksomhedens betingelser.

“Simpelthen ikke godt nok”

Skarp er kritikken fra bilisternes interesseorganisation FDM. Juridisk konsulent Dennis Lange kritiserer især den måde, hvor på app’en har varslet sine ændrede forretningsbetingelser. Ganske enkelt mener han ikke, at det er foregået på tilstrækkelig vis.

– Selve betalingsmodellen må man jo som forbruger gøre op med sig selv, om man vil bruge, men indførelsen er set fra FDMs side noget bekymrende. Det er så afgørende en ændring, at det skal stå ekstremt tydeligt. Det er ikke en okay måde at gøre det her på. Det er simpelthen ikke godt nok, siger Lange til Newsbreak.dk.

Forbrugerrådet Tænk går lige skridtet videre og kalder det et muligt lovbrud, fordi forbrugerne ikke har givet aktivt samtykke til, at der må trækkes de her penge fra deres kort, fortæller Martha Nør Kjeldsen, der er seniorjurist ved Forbrugerrådet.

– Det er sådan, at aftaleparterne i udgangspunktet skal være enige om en ændring, og ved en ensidig ændring skal den varsles i rigtig god tid og tydeligt. Det er min vurdering, at den her ændring er omfattet af betalingsloven, og så kræves der samtykke, siger hun til Newsbreak.dk.

Med samtykke menes, at forbrugerne aktivt går ind og accepterer en ændring i de forretningsvilkår, de nu er omfattet af. Her er et af de større stridspunkter. Er stiltiende samtykke nok? Det mener direktør Michael Sandager i hvert fald.

Alt er i orden

Netop samtykke er noget af det vigtigste i sagen her, for selv om Forbrugerrådet mener, at samtykke er påkrævet for en ændring af denne kaliber, så er der faktisk ifølge Forbrugerombudsmanden mulighed for afvigelse af aftalelovens generelle retningslinjer. Det er ikke det samme som betalingsloven, som Forbrugerrådet henviser til.

Jeppe Hunsdahl fra Forbrugerombudsmanden udtaler sig ikke om den konkrete sag, men forklarer helt generelt, at aktiv accept – altså at der ved ændringer af vilkår skal indgås en ny aftale – er udgangspunktet i aftaleloven, men man kan indskrive i sin oprindelige aftale med forbrugeren, at den erhvervsdrivende ensidigt må foretage ændringer i den løbende aftale.

– Men det kræver, at nogle helt klare betingelser er overholdt, siger Hunsdahl.

Set helt nøgternt er betingelserne i aftaleloven opfyldt fra ParkParks side, men den store kritik går altså på selve varslingen. For har den været fyldestgørende? Først og fremmest må vi konstatere, at det passer, når direktør Sandager siger, at kunderne er varslet 45 dage forud.

Er det oplysning eller varsling?

Til gengæld må det konstateres, at selve varslet på sin vis er godt gemt af vejen. I den mail, som kunderne har modtaget fra ParkPark i midten af maj, lyder emnefeltet “Bedre og billigere parkering”. Det betyder, at du skal åbne mailen for at se, at der faktisk også vil ske en ændring af vilkårene. Herunder kan du se mailen. Artiklen fortsætter under billederne.

Er det her tydeligt, at der er tale om en gennemgribende ændring af betalingsmodellen? Screenshot

Er det her tydeligt, at der er tale om en gennemgribende ændring af betalingsmodellen? Screenshot

Screenshot

Screenshot

Så sker der noget. Screenshot

Så sker der noget. Screenshot

Først her fremgår det sort på hvidt, hvad der er, der vil foregå, når vi når til 30. juni. Mailen er dateret 17. maj. Screenshot

Først her fremgår det sort på hvidt, hvad der er, der vil foregå, når vi når til 30. juni. Mailen er dateret 17. maj. Screenshot

Oplysningen gentages af ParkPark 29. juni – altså dagen før trækningen. Her lyder beskeden “ParkPark skifter tøj og forbedrer app’en”. I den nyhed kan man dog læse, at den automatiske trækning finder sted dagen efter.

Hos FDM er der i hvert fald ingen tvivl om, at det her ikke er tilstrækkeligt. Dennis Lange vedkender sig dog, at man som forbruger selvfølgelig har et ansvar for at holde sig opdateret på de aftaler, man indgår, men:

– Uanset hvad skal varslingen foregå tydeligt nok, og det mener FDM ikke, at den er sket her.

Michael Sandager, direktør for ParkPark, siger, at der selvfølgelig ikke er nogle problemer med den måde, ParkPark har ageret på. Tværtimod mener han, at firmaet har gjort mere end rigeligt for at informere kunderne om den kommende ændring.

– Vi er 100 procent på den rette side af både lov og etik i det her, siger han til Newsbreak.dk. Du kan læse en længere reaktion på kritikpunkterne sidst i artiklen her.

Forbrugerombudsmanden forklarer overfor Newsbreak.dk, at der ikke findes decideret praksis for, hvornår en oplysning fremgår tydeligt i et varsel, men siger dog, at det – ved fravigelse af aktiv accept indenfor aftaleloven – skal være tydeligt for forbrugeren, hvilke ændringer der kan forekomme. Ombudsmanden kan ikke tale konkret, men det kan Forbrugerrådet.

– Det er jo sådan for at undgå, at man kan risikere, at der pludselig bliver trukket penge fra folks kort. Derfor mener vi også, at sagen her er omfattet af betalingsloven. Man bør altid sikre sig et samtykke, uanset, siger Martha Nør Kjeldsen, der altså mener, at sagen ikke blot er omfattet af aftaleloven – men også betalingsloven.

Ingen diskussion med kunderne

Newsbreak.dk har foreholdt de mange kritikpunkter af virksomheden for Michael Buch Sandager, der er direktør i ombruste ParkPark, og han starter med at afvise, at der er foregået noget som helst lyssky i sagen.

– Vi synes, vi har gjort alt, hvad vi kan for at oplyse kunderne om ændringen, siger han. Det til trods for, at FDM kritiserer, at ændringen – og oplysningen om beløb og automatisk trækning – er gemt i diverse nyhedsbrevslignende mails.

– Det må så stå for FDMs regning, siger direktøren.

Han fortæller desuden, at ParkPark onsdag har hyret et bureau til at håndtere de forventede mange klager over ændringen. Dermed sidder der ifølge direktøren i alt 25 mand klar til at tage imod kunder på telefon og chat. “Der vil jo komme en reaktion. Vi vil gerne hjælpe kunderne”, siger han.

– Der bliver slet ingen diskussion med kunderne. Hvis de ønsker tilbagebetaling, så får de det uden problemer. De kan også selv gå ind på hjemmesiden og ændre det her og overføre alle pengene tilbage, siger han og påpeger, at man altså også kan ændre sit beløb til for eksempel 100 kroner.

Ifølge direktøren er der altså intet bondefangeri i ændringen og den kritisable kommunikation. Forbrugerrådet siger, at ParkPark formentlig bryder loven, men Sandager afviser, at firmaet naturligvis bør have samtykke.

– Vi forsøger ikke at lave bondefangeri. Vi har spurgt vores egne advokater og forbrugerombudsmanden har også sagt god for det (denne oplysning har ikke været mulig for Newsbreak.dk at bekræfte, red.), siger Sandager, der tilføjer, at ParkPark ingen likviditetsmæssige problemer har, og længere er historien ikke.

Den sidste kommentar skal ses i lyset af, at nogle mistænker parkeringstjenesten for at samle en masse penge ind for likviditet og dermed flytte risikoen til forbrugeren, der – hvis ParkPark skulle lukke – mister sine penge. Det afviser direktøren altså pure.

Hvad skal du gøre

Direktøren for ParkPark lover altså, at alle, der er interesseret i det, kan få deres penge tilbage – og i øvrigt opsige sin aftale. Enten ved at kontakte firmaet telefonisk eller ved selv at gøre det på hjemmesiden.

FDM-jurist Dennis Lange råder folk til at gøre det skriftligt.

– Hvis man ikke er interesseret eller føler sig snydt, så råder FDM folk til hurtigst muligt at opsige aftalen og bede om sine penge retur, siger han.

Det har mange ifølge anmeldelser på Trustpilot eller Facebook valgt at gøre.

– Vi vil gerne hjælpe vores kunder, siger direktør Sandager, der mener, at al virakken og kritikken er noget uberettiget.

Del din kommentar