Skip to main content

Nye EU-regler rammer: Lars’ lime ulovlige

De tre limefrugter blev konfiskeret i tolden, og sagen overgår nu til Landbrugsstyrelsen. Spild af tid, mener Lars Bakmann.

Lime er blandt de (måske) overraskende ting, du ikke må have med hjem. KLIK FOR AT SE FLERE.
Lime er blandt de (måske) overraskende ting, du ikke må have med hjem. KLIK FOR AT SE FLERE.
I Toldstyrelsen ser man bl.a. flere rejsende medbringe stenkoraller, hvilket ikke lovligt at tage med hjem. Korallerne er blandt en lang række arter af vilde dyr og planter, som er omfattet af den såkaldte Washingtonkonvention. Foto: Toldstyrelsen
I Toldstyrelsen ser man bl.a. flere rejsende medbringe stenkoraller, hvilket ikke lovligt at tage med hjem. Korallerne er blandt en lang række arter af vilde dyr og planter, som er omfattet af den såkaldte Washingtonkonvention. Foto: Toldstyrelsen
Konventionen har til formål at sikre, at handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter sker bæredygtigt og dermed forhindrer nedgange i bestandene – og i sidste ende udryddelse af en række dyr og planter. Foto: Toldstyrelsen
Konventionen har til formål at sikre, at handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter sker bæredygtigt og dermed forhindrer nedgange i bestandene – og i sidste ende udryddelse af en række dyr og planter. Foto: Toldstyrelsen
Her er et overblik over, hvad du må og ikke må. Foto: Toldstyrelsen
Her er et overblik over, hvad du må og ikke må. Foto: Toldstyrelsen

I 40 år har Lars Bakmann fra Tirstrup rejst til Brasilien, og når chancen har budt sig har han taget et par friske, grønne limefrugter med tilbage til Danmark.

Det gjorde han også, da han for nyligt kom hjem fra endnu en tur til Sydamerika.

Artiklen fortsætter under videoen

– Jeg plukkede de største og fineste frugter, jeg kunne finde og så gjorde jeg ikke mere ud af det, siger Lars Bakmann til TV2 Østjylland.

I tolden i Billund Lufthavn blev Lars Bakmann dog stoppet af tre toldere og taget til side. Tolderne undersøgte Lars Bakmanns bagage og fandt de tre limefrugter, som blev konfiskeret.

– Jeg var slet ikke opmærksom på det. Da han kørte kufferten igennem den til scanning, skænkede jeg det stadig ikke en tanke, siger Lars Bakmann.

Ulovlig frugt

Da tolderne havde gennemsøgt taskerne fik Lars Bakmann at vide, at sagen om ulovlig indførsel af frugterne ville blive overdraget til Landbrugsstyrelsen.

Noget, der kom som en overraskelse for den rejsende.

– Det er helt i orden, at jeg ikke må have dem med, men de kunne bare smide dem i skraldespanden. At der er så mange mennesker, der skal behandle den her sag om tre limefrugter, forstår jeg ikke, siger Lars Bakmann og fortsætter:

– Måske burde der være en bagatelgrænse, så man bare kunne smide dem i skraldespanden.

Nye regler

Grunden til at de tre limefrugter ikke måtte komme ind i Danmark, skyldes nye EU-regler på området, der trådte i kraft i december 2019.

Reglerne betyder, at man ikke længere må tage frugter, frø og planter med sig hjem fra lande uden for EU.

De er indført for at sikre, at der ikke kommer sygdomme ind i landene, som kan ramme planteproduktionen og naturen.

Nultolerance

Landbrugsstyrelsen, som Lars Bakmanns sag er blevet overdraget til, ønsker ikke at kommentere på den konkrete sag, men oplyser, at man arbejder ud fra en nultolerance, som er blevet besluttet i EU.

– For private har der tidligere været en håndbaggageregel, og der har man gerne måtte have et par æbler eller lignende med i sin håndtaske, men det må man faktisk ikke mere, siger Kristine Riskær, chef for plantesundhedsområdet i landbrugsstyrelsen, til TV2 Østjylland.

Hun fortsætter:

– Det er nogle forebyggende tiltag, og som noget nyt skal vi gå ind og lave kontrol af passagerer på stikprøvebasis, som kommer fra tredjelande.

For borgernes skyld

Det kan lyde omstændigt, at sagen om de tre limefrugter skal tages op i landbrugsstyrelsen, men Kristine Riskær fortæller, at det faktisk er for borgerens egen skyld.

– Når det kan virke lidt tungt og bureaukratisk, så er det fordi, at Toldstyrelsen skal overdrage sagen til rette ressortmyndighed, som så fagligt skal vurdere sagen, siger hun og fortsætter:

– Passageren skal i denne situation høres inden vi træffer afgørelse. Det er blandt andet et spørgsmål om retssikkerhed. Det kan jo være, at det, der blev konfiskeret, betød rigtig meget for borgeren, og at der var relevante hensyn, som vi skulle adressere i forbindelse med afgørelsen om destruktion.

Slipper (nok) for bøde

Da reglerne stadig er relativt nye, skal Lars Bakmann dog ikke forvente at få en bøde.

– Når det gælder frø- og planteområdet er der i øjeblikket kun sanktioner på området, der gælder truede planter, men det vil der formentlig komme for indførsel af frø, frugt og planter fremover, siger Kristine Riskær.

Hvis man alligevel vil have frugter, frø eller andre planter med ind i Danmark fra et land uden for EU skal man have et officielt udstedt plantesundhedscertifikat.

Disse må du gerne have med

Det gælder dog ikke for ananas, kokosnød, banan, durian og daddel, som man stadig kan indføre i Danmark uden problemer.

– Det skyldes nogle plantesundhedsmæssige vurderinger i forhold til hvilke sygdomme, der måtte kunne være på de her, som ville kunne spredes. Det er erfaringer med disse frugter samt faglige vurderinger i EU-regi, der gør at risikoen ikke er til stede ved de her frugter, siger Kristine Riskær.

Hun opfordrer til, at rejsende er opmærksomme på, hvad de tager med tilbage til Danmark og ellers nyder planter og den friske frugt, mens de er afsted.

– Man har selv prøvet det, at man gerne vil have et stykke ferie med hjem. Men nyd det hellere, der hvor du er, så vi ikke sætter plantesundheden over styr.

Del din kommentar