Skip to main content

Professor: -De vidste ordren var ulovlig

Med det omfattende kendskab til mangel på lovhjemmel burde man have underrettet Mette F., mener professor.

Mogens Jensen (S), minister for fødevarer, fiskeri og ligestilling samt minister for nordisk samarbejde, har onsdag valgt at trække sig i forbindelse med minksagen. Ifølge en professor vidste man, at ordren var ulovlig. Foto: Mads Claus Rasmussen/Scanpix
Mogens Jensen (S), minister for fødevarer, fiskeri og ligestilling samt minister for nordisk samarbejde, har onsdag valgt at trække sig i forbindelse med minksagen. Ifølge en professor vidste man, at ordren var ulovlig. Foto: Mads Claus Rasmussen/Scanpix
Nick Hækkerup (S) afviser, at der er sket brud på Grundloven i sagen om den ulovlige aflivning af mink. Foto: Martin Sylvest/Scanpix
Nick Hækkerup (S) afviser, at der er sket brud på Grundloven i sagen om den ulovlige aflivning af mink. Foto: Martin Sylvest/Scanpix
Foto: Mads Claus Rasmussen/Scanpix
Foto: Mads Claus Rasmussen/Scanpix

Det er overraskende, at embedsmænd på flere niveauer har kendt til det manglende lovgrundlag for minkaflivning, uden at det er kommet videre til ministrene.

Det mener professor ved juridisk institut på Syddansk Universitet Frederik Waage på baggrund af en redegørelse om sagen fra Fødevareministeriet.

– Det er ikke ét tilfælde, hvor man har overset en lovhjemmel. Informationen har været blandt embedsmænd, uden at den angives at være nået op til ministrene.

– Det er et så omfattende kendskab, at den information simpelthen burde være givet til statsministeren og de øvrige ministre, så de kunne handle på det.

Det fremgår af redegørelsen, at regeringens særlige Udvalg for covid-19, der består af seks ministre, 1. oktober fik forelagt en sag. I sagen stod der, at det ville kræve ny lovgivning at aflive alle mink i Danmark.

Det fremgår ikke dog ikke af redegørelsen, om ministrene rent faktisk har læst selve sagen, hvor oplysningen fremgår.

I udvalget sidder sundhedsminister Magnus Heunicke (S), justitsminister Nick Hækkerup (S), finansminister Nicolai Wammen (S), udenrigsminister Jeppe Kofod (S), erhvervsminister Simon Kollerup (S) og kulturminister Joy Mogensen (S).

Allerede 22. september fik Mogens Jensen et papir, hvori det står, at der ikke er grundlag i loven til at kræve alle mink aflivet mod en økonomisk erstatning.

Han har selv udtalt, at han først lørdag 7. november blev klar over, at der ikke var grundlag i loven for at kræve alle mink aflivet.

Fødevarestyrelsen forsøgte ellers at advare forud for pressemødet 4. november. Men det er uklart, om advarslen strandede.

Manglende kommunikation

Også professor i forvaltningsret på Aalborg Universitet Sten Bønsing stiller sig uforstående over for den tilsyneladende manglende kommunikation mellem embedsværk og ministre.

Han påpeger over for TV2 News, at embedsmændene kan være blevet presset af den hurtigt udviklende situation med coronamutation blandt mink. Men det er ikke en undskyldning i sig selv:

– Når regeringen siger, at det haster og er vigtigt, så skal embedsmændene være deres ansvar og myndighed voksen og sige, at det må og kan vi ikke medvirke til, siger han til TV2 News onsdag.

Afviser brud på grundloven

Men i minksagen har myndighederne ikke levet op til det. Det fastslår Justitsministeriet i en notits, der er en del af redegørelserne om minksagen.

Her konkluderer Justitsministeriet, at myndighedernes ageren må anses for en “tilsidesættelse af grundlæggende forvaltningsretlige normer”.

– Justitsministeriet finder således efter en samlet vurdering, at forløbet må betragtes som kritisabelt og beklageligt, står der i notitsen.

Der er dog ikke tale om et decideret grundlovsbrud, mener justitsminister Nick Hækkerup (S).

– Det er bestemt ikke noget, der er kønt, men Grundloven er ikke brudt.

Del din kommentar