Skip to main content

Røde partier: Dyrere parkering

Enhedslisten, SF, Radikale Venstre og Alternativet stiller krav om en mobillitetspakke, der skal gøre København CO2-neutral i 2025.

Når de 50 milliarder kroner skal fordeles ved årets budgetforhandlinger i Københavns Kommune, skal nogle af pengene bruges på en ny mobillitetspakke. Det er et krav fra Enhedslisten, SF, Radikale Venstre og Alternativet.

Vedtagelsen af pakken er ifølge partierne nødvendige, hvis København skal leve op til målet om at blive verdens første CO2-neutrale hovedstad. Det skriver TV2 Lorry.

Mobilitetspakken indeholder trafikdæmpede zoner, hvor mindre områder lukkes for gennemkørende trafik, omprioritering af vejareal, genveje til fordel for de grønne transportformer og en højere priser for parkering for både pendlere og københavnere. Desuden skal buslinjerne opgraderes.

Den nye mobilitetspakke kommer til at berøre bilisterne. Det skyldes blandt andet, at emissionerne fra transportsektoren i øjeblikket er et af de største forhindringer for at nå i mål med kommunens klimaplan.

– Biltrafikken er en af Københavns største klimasyndere. Derudover forurener den luften og skaber så megen trængsel, at vi som by slet ikke har råd til at lade stå til. Hvis København skal være en grøn by, skal biltrafikken reduceres kraftigt, og det glæder mig, at det er en ambition, vi står sammen om på tværs af partier, siger kultur- og fritidsborgmester Franciska Rosenkilde fra Alternativet.

Flere cykler, færre biler

Ud over transportområdet indeholder pakken krav om flere vindmøller, grønnere bygge- og anlægsmaskiner og forsøg med lagring af CO2.

For at begrænse den CO2-udledende trafik foreslår SF’s Sisse Marie Welling blandt andet, at der skal flere miljøvenlige biler ind i byen. Men der skal også gøres en indsats for at gøre forholdene for andre typer af trafikanter meget bedre, mener flere af politikerne.

– Det kan man selvfølgelig gøre ved at indsnævre vejarealer og gøre mere plads til cykler og gående og andre transportformer. Det kan man også gøre ved at fjerne parkeringspladser, siger teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen fra Enhedslisten.

Opbakning fra de andre partier

Hvis der skal nedlægges parkeringspladser, er det nødvendigt at finde flertal for at nedlægge parkeringspladser, gøre det dyrere at parkere og prioritere byens begrænsede vejareal til de grønne transportformer, så det bliver mindre attraktivt at være bilist i København.

Forslagene i Mobilitetspakken møder opbakning fra flere partier i Borgerrepræsentationen. Et af partierne, der gerne vil prioritere klimaet, er Konservative.

– Vi vil rigtig gerne have København klimasikret. Så vi vil gerne have, at vi er en grøn by og en klimasikret by. Det betyder blandt andet, at der bliver nogle krav for, hvor meget CO2 man må have lov at udlede, hvis man kører i bil ind gennem København, siger Jakob Næsager fra Konservative.

Jakob Næsager fra Konservative mener også, at cyklisterne skal have bedre forhold i København.

– Vi har nogle forslag til budgetforhandlingerne om nogle flere cykelruter – blandt andet på Østerbro og på Vesterbro, siger han.

SF, Radikale, Alternative og Enhedslisten kan også se frem til støtte fra Dansk Folkeparti.

– Det er godt med mere fokus på dem, der bor i byen. Vi mener også, det er en god idé med trafikdæmpende installationer. Det må dog ikke gå ud over, at man kan bevæge sig rundt på en fleksibel måde, men det er godt med hensyn til dem, der bor her, så de ikke drukner i os og larm, siger Carl Christian Ebbesen fra Dansk Folkeparti.

Lunkent liberalt parti

Liberal Alliance er dog mere forbeholdne

– Det med miljøzoner og at få tunge køretøjer ud af bymidten er en god ide. Tiltagende må ikke betyde, at bymidten bliver lukket helt af. Men så længe det ikke går ud over den personlige frihed, erhvervslivet og væksten, er vi med på forslagene. Og så mener jeg, det er vigtigere, at man prioriterer socialområdet. Derfor ville det være rart at vide, hvor de fire partier får pengene fra til de her tiltag, siger Heidi Wang fra Liberal Alliance.

Overborgmesteren Frank Jensen (S) har ikke ønsket at udtale sig til TV 2 Lorry så længe forhandlingerne er i gang.

Kilde: TV2 Lorry.

Del din kommentar