Skip to main content

Så meget falder kørselsfradraget i 2021

Kørselsfradrag 2021 er blevet fastsat. Og der er dårligt nyt til pendlerne. Igen.

I dag er kørselsfradraget for 2021 fastsat. Det falder. Foto: Colourbox.

I dag er kørselsfradraget for 2021 fastsat. Det falder. Foto: Colourbox.

Kørselsfradrag 2021 er netop blevet fastsat. Det får betydning for pendlerne.

Skatterådet har tirsdag fastsat satserne for kørselsfradrag og befordringsgodtgørelse for 2021. Satserne falder til næste år.

Som noget nyt har Skatterådet præciseret, at erhvervsmæssig brug af eget el-løbehjul kan godtgøres efter samme satser som brug af egen cykel eller knallert.

De mange pendlere, der hvert år får fradrag for transport mellem hjem og arbejdspladsen eller dem, der får godtgjort erhvervsmæssig kørsel i egen bil, vil opleve et lille fald i satserne til næste år.

– Når satserne kommer til at falde til næste år, skyldes det hovedsageligt, at vi forventer en lavere benzinpris i 2021, end vi forventede sidste år. Men det spiller også ind, at bilerne fortsat kører længere på literen, siger Jane Bolander, der er ny formand for Skatterådet.

Kørselsfradrag 2021 falder

Hvert efterår beregner Skatterådet satserne for det kommende år ud fra en vurdering af udgifterne til befordring med bil.

Baggrunden for beregningerne af satserne for 2021 er blandt andet en benzinpris på 11,31 kroner, hvor beregningen af satserne for 2020 tog udgangspunkt i en pris på 12,33 kroner per liter.

I beregningerne indgår derudover også et skøn over omkostninger til bilens vedligeholdelse, forsikringer med videre ved fastsættelsen af satserne.

Reglerne for kørselsfradrag er uændrede, så der fortsat ikke er fradrag for de første 24 kilometer per dag mellem hjem og arbejde, og det gælder uanset hvilket transportmiddel, man bruger.

De pendlere, der er omfattet af de særlige regler om forhøjet kørselsfradrag i yderkommuner, får ikke nedsat satsen ved kørsel ud over 120 kilometer.

Skattefri befordringsgodtgørelse kan udbetales til medarbejdere, der kører erhvervsmæssigt i egen bil, forudsat, at arbejdsgiveren fører den fornødne kontrol hermed. Reglerne er uændrede.

Kørselsfradrag 2021 – også for andre køretøjer

Godtgørelse for at bruge egen cykel, knallert, 45-knallert og scooter vil i 2021 fortsat udgøre 0,54 kroner per kilometer.

Skatterådet har som noget nyt præciseret, at erhvervsmæssig brug af eget el-løbehjul kan godtgøres efter samme sats.

– I takt med at brugen af el-løbehjul generelt er steget, er der opstået et behov for, at vi tager stilling til, hvordan den erhvervsmæssige brug af el-løbehjul kan godtgøres. Vi har derfor besluttet, at man kan bruge den samme sats til erhvervsmæssig brug af eget el-løbehjul, som kan bruges ved erhvervsmæssige brug af egen cykel og knallert, forklarer Jane Bolander.

Du kan læse mere om kørselsfradrag 2021 hos Skat.

Del din kommentar