Skip to main content

Sådan bliver det at gå i biffen

Krav om god plads per person i biografsalene gør, at ikke alle biografer kan åbne helt, siger direktør.

Det bliver formentlig ikke alle sæder, der bliver fyldt i biografer rundtom i landet, selv om de må genåbne. Klik videre i galleriet og se de nye regler for biografer og teatre. Foto: Mads Claus Rasmussen/Scanpix
Det bliver formentlig ikke alle sæder, der bliver fyldt i biografer rundtom i landet, selv om de må genåbne. Klik videre i galleriet og se de nye regler for biografer og teatre. Foto: Mads Claus Rasmussen/Scanpix
Der må maksimalt være 500 personer i hver enkelt sal eller det enkelte udendørs arrangement. Kulturarrangementer med siddende publikum er altså undtaget forsamlingsforbuddet på mere end ti personer. Foto: Scanpix
Der må maksimalt være 500 personer i hver enkelt sal eller det enkelte udendørs arrangement. Kulturarrangementer med siddende publikum er altså undtaget forsamlingsforbuddet på mere end ti personer. Foto: Scanpix
Hvis publikum sidder i samme retning, skal hver andet sæde være tomt – eller der skal være mindst en meters afstand målt fra midten af sædet. Foto: Scanpix
Hvis publikum sidder i samme retning, skal hver andet sæde være tomt – eller der skal være mindst en meters afstand målt fra midten af sædet. Foto: Scanpix
Der må maksimalt være et publikum per to kvadratmeter gulvareal. Arealet måles væg til væg i salen. Foto:S canpix
Der må maksimalt være et publikum per to kvadratmeter gulvareal. Arealet måles væg til væg i salen. Foto:S canpix
Man kan få lov at sidde ved siden af hinanden – med mindre end en meter i mellem – hvis man har tæt kontakt i det daglige. Det kan være folk, der bor sammen, eller for eksempel kærester. Foto: Scanpix
Man kan få lov at sidde ved siden af hinanden – med mindre end en meter i mellem – hvis man har tæt kontakt i det daglige. Det kan være folk, der bor sammen, eller for eksempel kærester. Foto: Scanpix
Uden for salene må der maksimalt være en person per fire kvadratmeter gulvareal. Foto: Scanpix
Uden for salene må der maksimalt være en person per fire kvadratmeter gulvareal. Foto: Scanpix
Foyer og tilstødende publikumsarealer skal indrettes, så smittefare minimeres. For eksempel ved afstandsmarkering ved billetskranken. Foto: Scanpix
Foyer og tilstødende publikumsarealer skal indrettes, så smittefare minimeres. For eksempel ved afstandsmarkering ved billetskranken. Foto: Scanpix
Der skal holdes godt øje med antallet af publikum, så man undgår store køer. Der bør være personale/vagter til at sikre dette. Foto: Scanpix
Der skal holdes godt øje med antallet af publikum, så man undgår store køer. Der bør være personale/vagter til at sikre dette. Foto: Scanpix
Der skal minimum være to meter til nærmeste publikum til de optrædende på scenen eller i orkestergraven.. Foto: Scanpix
Der skal minimum være to meter til nærmeste publikum til de optrædende på scenen eller i orkestergraven.. Foto: Scanpix

Når folk igen tager i biografen for at nyde film på store lærreder, bliver der i mange tilfælde god plads til sidemanden. Retningslinjer fra Kulturministeriet viser, at der skal være en meters afstand fra midten af et sæde til midten af det næste.

Desuden skal der være to kvadratmeters plads til hver biografgænger målt i forhold til hele lokalet.  Men det er til at overskue, vurderer Lars Werge, der er direktør i brancheforeningen Danske Biografer.

– Jeg tænker, at retningslinjerne giver nogle gode rammer for at genåbne på betryggende vis. Det er klart, at det ikke er en fuld genåbning, når der er restriktioner i forhold til kvadratmeter. Hvis vi kan håndtere dem i biograferne, må vi til gengæld lukke temmelig mange ind i salene, siger han.

Forskellige sale

Der er forskel på, hvordan landets biografsale er indrettet. Dermed vil nogle måske kunne fylde salen som normalt, mens andre må sætte en øvre grænse. Lars Werge vurderer, at generelt mellem 50 og 70 procent af pladserne i biografsalene vil blive fyldt, mens resten skal stå tomme.

Personer, der i forvejen har tæt kontakt til hinanden i hverdagen, må gerne sidde sammen. Det kan eksempelvis være folk i samme husstand eller kærestepar. Ifølge Lars Werge bliver det ikke et problem for biograferne at skulle håndtere, at nogle må sidde sammen, mens andre ikke må.

– Biografernes billetsystemer er et redskab i denne sammenhæng. Man køber som udgangspunkt billetter på forhånd i langt de fleste tilfælde, og derfor er det til at håndtere i den del af det, siger han.

Fattes penge

Da biograferne risikerer at vise film for halvtomme sale på grund af retningslinjerne, ser Danske Biografer et behov for nye statslige støtteordninger.

– Vi er blevet holdt hånden under fra Folketinget, og det er vi super taknemmelige for. Det har gjort, at biograferne stadig eksisterer. Men vi har et ønske om, at så længe der er restriktioner, så vil der være kompensationsordninger for det, siger han.

Direktøren kan ikke sige, hvornår biograferne præcis genåbner. Det skal drøftes internt i bestyrelsen og afhænger blandt andet af, hvornår de fleste biografer kan genåbne.

Undtaget forbud

Kulturarrangementer med siddende publikum er undtaget forbuddet mod at forsamle sig flere end ti. Dog må der maksimalt være 500 samlet i de enkelte sale eller til hvert udendørsarrangement, fremgår det. Men så er der brug for en ordning, der giver kompensation til kulturlivet for de halvtomme sale, som kan aflæses i indtægterne.

– Det koster det samme at sætte en forestilling op, uanset hvor mange der kommer, sagde direktør i Dansk Teater Peter Mark Lundberg til Politiken, inden retningslinjerne blev offentliggjort.

Torsdag, inden retningslinjerne var blevet offentliggjort, sagde kulturminister Joy Mogensen (S) til Ritzau, at hun var opmærksom på den problemstilling.

– Det kommer jeg til at arbejde videre med, sagde hun.

Kø-system

Selv om salene ikke må fyldes op, kan der opstå kø til at købe en billet eller kommer i lokalerne. Ministeriet opfordrer til, at teatre og biografer styrer køer på stedet ved eksempelvis at indføre et nummersystem eller have tydelig skiltning.

I teatrene skal der holdes afstand også mellem skuespillerne og de øvrige optrædende på scenen. Og på grund af kraftig udånding skal der holdes ekstra god afstand mellem de optrædende, fremgår det af retningslinjerne.

– Ved aktiviteter med kraftig udånding, hvor dråber dannes og slynges længere væk fra personen end ved normal tale, for eksempel ved sang, råb, skuespil, fysisk anstrengelse med videre, skal der holdes to meters afstand.

Når det ikke er vanskeligt eller umuligt at holde afstanden, skal der i stedet være fokus på, at personerne er tæt på hinanden i kortest mulig tid. Det gælder særligt, hvis folk står ansigt til ansigt med hinanden.

Del din kommentar