Skip to main content

Sådan dør folk i trafikulykker

199 personer mistede livet i trafikulykker i Danmark i 2019.

Vejdirektoratet har kortlagt trafikulykker med dødelig udgang for 2019. Genrefoto.

Vejdirektoratet har kortlagt trafikulykker med dødelig udgang for 2019. Genrefoto.

I 2019 blev 199 personer dræbt i en trafikulykke i Danmark, og 28% af ulykkerne var soloulykker. Det viser en rapport fra Vejdirektoratet om dødsulykker i trafikken i 2019.

De 199 dræbte er en stigning fra 2018, hvor 171 personer blev dræbt i trafikulykker, altså en stigning på 28 dræbte. Tallet vækker bekymring hos transportminister Benny Engelbrecht.

– Det er dybt bekymrende, at vi ser en stigning af dræbte i trafikken. Det er mit klare mål at få antallet af dødsulykker ned, og her er blandt andet fart ofte afgørende for, om trafikanterne overlever. Det har regeringen stort fokus på, senest med udspillet om vanvidskørsel, hvor grove hastighedsovertrædelser skal have større konsekvenser. Samtidig arbejder jeg tæt sammen med relevante parter, herunder kommunerne og politiet om hastigheder i byerne, hvor vi har meget blandet trafik, siger transportministeren i en pressemeddelelse udsendt af Vejdirektoratet.

Uopmærksomhed er ikke noget nyt

Dykker man ned i tallene, kan man se, at hvor den primære ulykkesform involverede én part, skete knap 20% af alle ulykker med dræbte på vejene i Danmark i 2019 i form af frontalkollisioner.

Derudover kan man se, at trafikanterne i 64% af ulykkerne har været uopmærksomme, eller at de ikke har set sig godt nok for.

Det betyder, at der er sket dødsulykker, hvor en bilist overså en anden bilist, vedkommende ellers havde vigepligt for.

– Det er en høj andel, og det er desværre ikke noget nyt. Uopmærksomhed og utilstrækkelig orientering har ligget på samme niveau, siden Vejdirektoratet begyndte undersøgelserne af dødsulykkerne i 2010. Det viser, at det er en kurve, der er svær at knække. Så skal vi vende udviklingen, kræver det, at vi ser på, hvordan vejene kan indrettes, så de understøtter bilisternes kørsel. Kurver skal være synlige, rumleriller kan få den uopmærksomme bilist til at fokusere igen, og autoværn kan forhindre sammenstød, siger Vejdirektoratets trafiksikkerhedsekspert Marianne Foldberg Steffensen i pressemeddelelsen.

Vejdirektoratet oplyser, at de fire mest hyppige ulykkesfaktorer er uopmærksomhed/utilstrækkelig orientering, for høj hastighed, påvirkede trafikanter og chancebetonet kørsel, og at man ofte finder mere end én faktor som medvirkende årsag til hver af ulykkerne.

Politisk kan man forvente at se regeringen forsøge at sænke antallet af dødsulykker med udgangspunkt i rapporten.

– Rapporten er et vigtigt værktøj i arbejdet med at forbedre trafiksikkerheden, og jeg håber også, at den vil give alle anledning til at være ekstra opmærksomme i trafikken, for tallene taler jo deres helt eget tydelige sprog siger transportminister Benny Engelbrecht.

 

Del din kommentar