Skip to main content

Sjældne dyr særligt synlige i stort naturområde

Et stort naturprojekt får æren for fremgangen af de bevingede dyr.

Det er ikke kun stæren, der er at finde i Tøndermarsken. Meget tyder på, at et stort projekt har fået flere sjældne fugle til at fatte interesse for området. Foto: Scanpix.

Det er ikke kun stæren, der er at finde i Tøndermarsken. Meget tyder på, at et stort projekt har fået flere sjældne fugle til at fatte interesse for området. Foto: Scanpix.

Overvejer du at tage familien med på fuglekiggetur i sommerferien, vil Naturstyrelsen gerne slå et slag for Tøndermarsken i Sønderjylland.

Naturstyrelsen skriver i en pressemeddelelse, at sjældne ynglefugle er ved at tage ophold i området, og det er der gode grunde til.

I 2017 påbegyndte man et naturprojekt i området for at sikre en fremgang i flere sjældne eng- og vadefugle, og noget tyder på, at projektet bliver en succes.

Helt konkret har man konstateret en meget stor fremgang i bestanden af ynglende klyder, og hvis du er i tvivl om, hvordan en klyde ser ud, skal du blot læse videre i denne artikel for at se et foto.

Glad minister

Fremgangen af den sjældne fugl vækker selvsagt begejstring på ministerplan.

– Det er et fantastisk naturprojekt, der giver nyt liv til området og de truede arter. Bestanden af sjældne eng- og vadefugle er i begyndende fremgang, fordi de her har fået gode vilkår for at leve og yngle, siger miljøminister Lea Wermelin i pressemeddelelsen.

Ministeren ser projektet som et eksempel på det, vi i Danmark skal være bedre til.

– Vi skal passe bedre på vores natur. Derfor giver det grund til håb og optimisme, når vores indsatser for naturen viser resultater. Samtidig er det inspirerende at se store fugleflokke danse på himlen. Jeg kan kun anbefale, at man til sommer pakker kikkerten og besøger Tøndermarsken eller andre af landets fuglelokaliteter, siger siger Lea Wermelin.

Sådan gjorde man

Det er ikke bare ligetil at gøre et område mere attraktivt for de fugle, man gerne vil tiltrække.

Naturstyrelsen skriver, at man har hævet vandstanden i et 466 hektar stort område for at give fuglende gode livsbetingelser.

–  Her på statens område ser man et enestående eksperimentarium, hvor der kan skabes de mest optimale vilkår for trængte eng- og vadefugle. Her er fuld fokus på fugle og biodiversitet, siger Marco Brodde, der er repræsentant for Dansk Ornitologisk Forening, DOF, i Nationalpark Vadehavets bestyrelse, i pressemeddelelsen.

Klyden er blevet glad for Tøndermarsken. Foto: Scanpix.

Klyden er blevet glad for Tøndermarsken. Foto: Scanpix.

– Det bliver spændende at følge og samtidig se, hvordan vandstand og græsning kan justeres, alt efter fuglenes behov, siger Marco Brodde.

Del din kommentar