Skip to main content

Strid om aflyst fest: Får ikke penge tilbage

Ankenævnet for Hotel, Restaurant og Turisme afgjorde sagen

Den aflyste fest førte til en strid mellem arrangøren og kunden. Foto: Scanpix.

Den aflyste fest førte til en strid mellem arrangøren og kunden. Foto: Scanpix.

En strid om en aflyst konfirmationsfest endte hos Ankenævnet for Hotel, Restaurant og Turisme, der har afgjort sagen og vurderet, at en forbruger ikke havde krav på at få tilbagebetalt sit depositum.

Sagen tager udgangspunkt i den pandemi, der siden foråret 2020 har forandret mangt og meget i Danmark, og som i netop foråret 2020 betød, at flere konfirmationer landet over blev flyttet.

Fra 3. maj til 14. juni

I forbindelse med en af de flyttede konfirmationer, stod en forbruger i den situation, at vedkommende ønskede at afbestille et selskabslokale med dertilhørende bestilt mad.

Festen skulle være holdt den 3. maj 2020, men konfirmationen blev flyttet til den 14. juni 2020, og da forbrugeren ønskede at flytte festen til den dato, fik vedkommende besked om, at festen i så fald først kunne starte klokken 16.00, da der allerede var et andet selskab samme dag.

Forbrugeren valgte derfor at aflyse sin bestilling, og forbrugeren ønskede at få et indbetalt depositum på 3.000 kroner tilbagebetalt. Forbrugeren ønskede heller ikke at betale et afbestillingsvederlag på 50 procent af arrangementets menupris. Forbrug.dk skriver om afgørelsen, at vederlaget fremgik af udlejerens afbestillingsregler.

Striden mellem forbruger og udlejer endte i Ankenævnet for Hotel, Restaurant og Turisme, hvor man blandt andet har set på indholdet af den aftale, der blev indgået med de to parter.

Afgørelsen

I sidste ende har Ankenævnet for Hotel, Restaurant og Turisme vurderet, at afbestillingen var omfattet af “udlejerens almindelige afbestillingsregler, og ifølge dem havde forbrugeren ikke krav på at få sit depositum tilbage,” skriver forbrug.dk.

– Hvis du planlægger at holde fest senere på året, så sørg for at have styr på afbestillingsbetingelserne, før du bestiller. Læs, hvad der står i aftalen, og tjek, om der eventuelt står noget om, hvad der gælder i en force majeure-situation, og om corona er omfattet af en sådan bestemmelse. Hvis der ikke står noget om afbestilling, så aftal med leverandøren, hvad der skal gælde, siger forbrugerjuridisk chef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Susanne Aamann, til Forbrug.dk.

Del din kommentar