ANNONCE

15 hverdagsting der er klammere end toilettet

20. april 2019 20:02 | Af: Jeppe Bjerre Trans, jt@newsbreak.dk

Flere almindelige hverdagsting kan udvikle sig til regulære bakteriebomber.

Der er flere ting, du formentlig bruger hver eneste dag, som kan være skjulte bakteriebomber.

Faktisk kan nogle helt almindelige hverdagsgenstande have væsentlig flere bakterier på sig end for eksempel et toiletsæde.

Det gælder for eksempel din smartphone og dit gulvtæppe.

I galleriet ovenfor kan du se en hel liste af hverdagsting, som forskere har fundet ud af, har flere bakterier på sig end et toiletsæde.

Toiletsædet kunne være værre

Når det så er sagt, er toiletsædet faktisk ikke så slemt, som man måske skulle tro rent bakteriemæssigt.

Faktisk er toiletsædet så rent, at det kan virke overraskende.

– Det er et af de reneste steder, når vi tænker på mikroorganismer. Det er en gylden standard, og når det kommer til bakterier, finder du få renere steder end et toiletsæde, siger doktor Chuck Gerba, professor i mikrobiologi, til BBC. 

For at sikre at toiletsædet og resten af wc’et fortsat er pænt og rent, kan du i artiklen nedenfor læse om et helt simpelt trick, som sørger for, at hygiejne altid er i tiptop.

Fedt rengøringstip kan redde dit toilet

Fakta

Bakterier

Ordet bakterie kommer af græsk, bakterion ‘lille stav’, dim. af bakteria, beslægt. med baktron ‘stav’.

Bakterier findes i meget stort antal overalt i naturen, i vand, jord og luft, på og i planter, dyr og mennesker.

I de øverste få centimeter af havemuld findes der fx 10-12 mio. bakterier pr. gram jord. Omtrent den samme tæthed af bakterier findes i spyt, og i menneskers og dyrs afføring er der omkring 100 mia. bakterier pr. gram. I naturen kan bakterier blive så talrige, at de fx kan ses som overtræk på bunden af søer og bugter, det såkaldte liglagen, eller som røde eller grønne belægninger på rådnende materiale i strandsøer. Bakterier kan også ses som belægninger i halsen ved halsbetændelse.

De fleste bakterier er normalt uskadelige, men der findes en lang række vigtige sygdomsfremkaldende bakterier for dyr og mennesker og enkelte for planter. Fx kan nævnes Salmonella typhi, som giver tyfus, Pasteurella pestis, som giver pest, og Vibrio cholerae, som giver kolera.

I jord og i vand medvirker bakterier til at nedbryde organisk materiale, og de kan nedbryde en lang række spildprodukter hidrørende fra menneskets aktiviteter i fx rensningsanlæg og på lossepladser. Visse bakterier kan binde luftens kvælstof og omdanne det til kvælstofforbindelser, som derefter kan optages og udnyttes af planter.

I søer og have kan bakterier spille en stor rolle som første led i fødenet. De planktoniske, heterotrofe bakterier lever hovedsagelig af opløst organisk stof, og de ædes især af flagellater, som ædes af andre større organismer, og via fx vandlopper kan fødenettet ende i fisk. Bakterieantallet i havvand er gennemsnitlig 1 mio. pr. ml, og bakterier kan udgøre en stor del af biomassen i de frie vandmasser, op til 20% af fytoplanktonbiomassen.

Visse bakterier forekommer i fødevarer, og bakterier benyttes industrielt til fremstilling af fx mælkeprodukter, eddike og antibiotika. Vha. gensplejsningsteknik kan der indsættes gener for nye egenskaber i bakterier, som derved kan danne bestemte stoffer i store mængder, fx enzymer.

Kilde: Den Store Danske.

ANNONCE

x
Del din kommentar
Forsiden lige nu