20-årig idømt fængsel i sexvideo-sag

5. februar 2018 15:30 | Af: Jørgen Rosengren, jr@newsbreak.dk

Den unge mand fik 20 dages betinget fængsel.

20-årig idømt fængsel i sexvideo-sag
Der er i dag blevet afsagt dom i de første prøvesager, der er en del af en større sag, hvor mere end 1000 personer er sigtet for deling af krænkende videoer. Foto: Dado Ruvic/arkiv/Reuters

Rettelse: I første udgave af denne artikel stod der fejlagtigt, at den 20-årige var idømt 20 dages betinget fængsel.

Den rette dom var 30 dages betinget fængsel og en erstatning på 10.000 kroner.

Den sag, hvor 1004 personer er sigtet for at distribuere børneporno, er nu begyndt i de danske retssale.

Og den første er mundet ud i en fængselsstraf på 30 dage betinget fængsel til en 20-årig mand fra Syddjurs Kommune.

En mand, der nægtede sig skyldig.

Han var ved Retten i Randers tiltalt for besiddelse og udbredelse af børnepornografisk materiale i den såkalde Umbrella-sag.

Den unge mand erkender at have delt videoen, men siger, at han ikke var klar over, at pigen og drengene i videoen kun var 15 år.

– Det var bare noget amatørporno. Jeg tænkte ikke mere over det, siger den unge mand, der er klædt i sorte bukser og sort jakke, sagde han i retten.

Han var tiltalt for at have delt videoen med 12 personer i perioden fra efteråret 2015 til foråret 2016.

Anklager Rosa Pape fra Østjyllands Politi havde krævet 60 dages fængsel.

– Jeg er tilfreds med, at retten har vurderet, at der var tale om børneporno, og at der skulle udmåles en frihedsstraf. Afgørelsen i dag vil sammen med de øvrige prøvesager give os en indikation af, hvad retten vurderer er det rette strafniveau i sager som denne. Nu afventer vi, at de øvrige fire prøvesager skal for retten, så vi kan få et endnu mere oplyst grundlag at arbejde ud fra, oplyser Rosa Pape i en pressemeddelelse efter dommen.

Ingen betænkeligheder

Den tiltalte blev første gang præsenteret for videoen i 2015, da en ven fra efterskolen viste den på sin mobiltelefon.

Vennen sendte den videre til den tiltalte, som efterfølgende delte den med flere personer fra vennekredsen.

Han delte den, fordi vennerne efterspurgte den, forklarer han.

Den 20-årige havde ikke nogen betænkeligheder ved at dele videoen.

Der var ikke noget, der for ham antydede, at der var tale om personer under 18 år. Desuden fik han ikke indtryk af, at der blev anvendt tvang over for den medvirkende pige.

– Pigen virker ikke nervøs eller tvunget til noget som helst. Jeg fik det indtryk, at hun var okay med, hvad der sker, siger den tiltalte.

Endnu en prøve-sag

I skrivende stund kører en lignende sag i Retten i Lyngby.

Her er en 19-årig mand på anklagebænken for at have delt sexvideoer til i alt 34 personer i løbet af 2015. På det tidspunkt var han 17 år.

Han er tiltalt for at have besiddet og delt børnepornografisk materiale samt krænket modtagernes blufærdighed.

– Det var en lidt bizar video. Den tiltrak opmærksomhed, siger den tiltalte i retten.

Han nægter sig skyldig i anklagen.

Den unge mand kan i dag ikke huske, om han sendte videoen, da anklager Bente Schnack udspørger ham i retten:

– Du kan slet ikke huske, at du har sendt det her?

– Nej, det er som sagt længe siden, siger den 19-årige, der dog kan huske at have set videoen.

Næsten i hele landet

Samtlige af landets politikredse, med undtagelse af én, deltog 15. januar i en stor aktion, hvor mere end 1000 unge danskere bliver sigtet for at distribuere børneporno. Det skrev Rigspolitiet i en pressemeddelelse.

Sagen startede, da Facebook modtog anmeldelser om, at der blev delt to videoer og et billede med seksuelt indhold. Personerne i videoerne og billedet var under 18 år gamle, og materialet blev delt via Facebook Messenger.

Fakta

Umbrella-sagen - kort overblik

* 15. januar 2018: Rigspolitiet meddeler, at flere end 1000 unge er sigtet for at distribuere seksuelt krænkende materiale.

* Det er sket ved, at de har delt en sexvideo fra 2015 med en 15-årig pige og flere drenge fra Nordsjælland.

* Nogle har angiveligt delt den få gange, mens andre har delt den mange gange.

* I en række prøvesager ved blandt andet Retten i Randers og Retten i Lyngby er der rejst tiltale mod unge, og disse sager kommer til at virke som rettesnor for de øvrige sager.

* Digitale sexkrænkelser kan straffes efter forskellige paragraffer.

* De medvirkende i sexvideoen var 15 år, da optagelserne blev lavet. Selv om man lovligt kan have sex, fra man er fyldt 15 år, forbyder straffeloven besiddelse og deling af foto og video af personer under 18 år, hvis der er et seksuelt indhold.

* Det betyder, at de unge, der har delt videoen, kan dømmes efter straffelovens 235. Den handler om udbredelse af børnepornografisk materiale. Det kan koste bøde eller fængsel indtil to år. Under særligt skærpende omstændigheder fængsel indtil seks år.

* Hvis man dømmes efter paragraf 235, kommer det til at fremgå af børneattesten og kan komme til at stå på straffeattesten.

* En notering på børneattesten står der i mindst ti år og kan betyde, at man ikke kan få job i en børnehave eller blive fodboldtræner. Hvis amerikanske myndigheder får oplysninger om forholdet, kan det også give problemer i forbindelse med indrejse i USA.

Kilder: Rigspolitiet, Retsinfo og Ritzau.

Rigspolitiet skrev videre, at delingerne foregik frem til efteråret 2017, og at Facebook først adviserede amerikanske myndigheder, hvorefter at oplysningerne gik til dansk politi via Europol. Sagen blev af dansk politi kaldt for Umrella, og den er blevet efterforsket lige siden.

Stor og kompleks sag

Østjyllands Politi skriver i en pressemeddelelse, at det delte indhold viste en pige og en dreng i en seksuel situation. Begge børn var 15 år gamle, da materialet blev optaget, og hos Østjyllands Politi bliver 77 mennesker sigtet for at distribuere børneporno. Østjyllands Politi oplyser, at 68 drenge/mænd og ni piger/kvinder bliver sigtet. De er i alderen 14-22 år gamle.

– Det er en meget stor og kompleks sag, der har taget lang tid at efterforske. Ikke mindst på grund af det store antal sigtede. Vi har taget sagen meget alvorligt, da det har store konsekvenser for de involverede, når sådan materiale spredes. Og det skal stoppes, oplyste efterforskningsleder, politiinspektør Lau Thygesen fra Nordsjællands Politi, i pressemeddelelsen.

Politiets arbejde med sagen er forankret hos Nordsjællands Politi, der har arbejdet tæt sammen med Københavns Vestegns politi og det nationale Cyber Crime Center (NC3). Herfra er indsatsen blevet koordineret, og den strækker sig over 11 ud af landets 12 politikredse, samt Grønland.

Red Barnet roser politiet

At man hos politiet vælger at sigte de mange unge er en beslutning, der får ros fra Red Barnet. Her øger man bemandingen på den særlige rådgivning “Sletdet,” der hjælper unge med at få fjernet hævnporno. Hos Red Barnet sidder psykolog Kuno Sørensen. Han håber, at de mange sigtelser får unge mennesker til at tænke over, hvad de deler og ikke deler på nettet.

– Der er ros til politiet for at prioritere denne sag så højt – både af hensyn til de konkrete ofre og især for den oplysende og præventive effekt, som denne koordinerede politiaktion må forventes at få. Rigtig mange unge – ud over de 1.000 sigtede – vil tænke: Det her er alvorligt, og det kunne lige så godt være mig, der var blevet sigtet. Der er i den grad brug for oplysning på dette område, siger Kuno Sørensen i en pressemeddelelse udsendt af Red Barnet.

Alvor

De mange unge, der har været til afhøring af politiet, risikerer at blive sigtet efter straffelovens § 235, distribution af børneporno, og som nævnt tidligere har man hos Østjyllands Politi sigtet 77 mennesker indtil videre.

Rigspolitiet oplyser, at straffen for at overtræde §235 er hård. Kendes man skyldig, vil det fremgå af ens børneattest, og det kan komme til at fremgå af ens straffeattest.

Fakta

Straffelovens paragraf 235

§235. Den, som udbreder pornografiske fotografier eller film, andre pornografiske visuelle gengivelser eller lignende af personer under 18 år, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år eller under særligt skærpende omstændigheder med fængsel indtil 6 år. Som særligt skærpende omstændigheder anses navnlig tilfælde, hvor barnets liv udsættes for fare, hvor der anvendes grov vold, hvor der forvoldes barnet alvorlig skade, eller hvor der er tale om udbredelse af mere systematisk eller organiseret karakter.

Stk. 2. Den, som besidder eller mod vederlag eller gennem internettet eller et lignende system til spredning af information gør sig bekendt med pornografiske fotografier eller film, andre pornografiske visuelle gengivelser eller lignende af personer under 18 år, straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år.

Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 2 omfatter ikke besiddelse af fotografier, film el.lign. af en person, der er fyldt 15 år, hvis den pågældende samtykker i besiddelsen.

Kilde: Retsinformation.dk.

Det er altså ikke uden risiko at dele sådanne billeder, og det kan have vidtrækkende konsekvenser at være dømt efter § 235.

Får du en notering på børneattesten står den der i mindst 10 år. Det betyder, at du ikke kan få job i en børnehave eller blive fodboldtræner. Hvis amerikanske myndigheder får oplysninger om forholdet, kan det også betyde problemer i forbindelse med indrejse i USA. Så det er alvorligt, og det har alvorlige konsekvenser langt ind i fremtiden”, siger Flemming Kjærside i pressemeddelelsen.

x
Del din kommentar
Forsiden lige nu