ANNONCE

35-årig idømt forvaring for voldtægt af niårig

5. juli 2019 12:58 | Af: Nicklas Skyum Clausen, nc@newsbreak.dk og Ritzau Info

Retten følger indstilling fra Retslægerådet og idømmer 35-årig mand forvaring for voldtægt af niårig pige.

Omkring 70 mennesker i Danmark afsoner en dom på tidsubestemt forvaring. Fredag er der kommet endnu en til.

En enig domsmandsret ved Retten i Holstebro har fredag idømt en 35-årig mand forvaring for at have voldtaget en kun niårig pige på Mors i sommeren 2018.

tilbageholdt

Manden blev  tiltalt for at have voldtaget pigen og “langvarig frihedsberøvelse” af hende, har Midt- og Vestjyllands Politi tidligere offentliggjort. Han blev anset for at være særligt farlig, sagde politiet.

Han er tidligere dømt i en anden sag om voldtægt af en mindreårig.

Langt synderegister

Newsbreak.dk har fået aktindsigt i anklageskriftet mod den 35-årige. Her fremgår det, at han flere gange er idømt straffe for forseelser begået mod mindreårige.

Det kan nævnes, at den 35-årige tidligere er dømt for at have voldtaget et barn. Det foregik andetsted i Jylland, og manden var på det tidspunk i 20’erne. Voldtægten foregik ved et grønt område i dagslys. Ved en retssag blev han idømt tre års fængsel.

Senere er den samme mand blevet idømt samme antal års fængsel for at have forsøgt via internettet at lokke børn til at have sex med ham. Blandt andet ved psykisk pres.

Altså, er det noget af et generalieblad, der kan skrives om manden, der nu har modtaget sin dom fredag. Den tiltaltes samlever var i forbindelse med sigtelsen ude og kommentere på mandens fortid.

Sigtet i Emilie Meng-sagen

Desuden har manden, der er lastbilchauffør, også gjort sig bemærket, fordi han på et tidspunkt var sigtet i den endnu uopklarede sag om drabet på Emilie Meng, der ved jul 2016 blev fundet dræbt.

Manden blev siden renset af politiets efterforskning, der blandt andet fandt det bevist, at den 35-årige slet ikke havde været i nærheden af Korsør på det tidspunkt, hvor Emilie Meng forsvandt netop her fra.

– På grund af omstændighederne er vi ikke gået ud med det, sagde Søren Ravn-Nielsen til Newsbreak.dk. Med det mente han, at politiet ikke havde gjort opmærksom på, at den dengang 33-årige mand var sigtet, fordi han hurtigt blev elimineret som mistænkt.

Modbydelig kriminalitet

Af anklageskriftet fremgår det, at manden hurtigt ændrede karakter, da han mødte den niårige på Toften i Vinderup på Mors.

Fra at være en barmhjertig samaritaner, der ville køre pigen hjem, skiftede hele scenariet hurtigt, da først hun var kommet indenfor i mandens bil, en grå Peugeot 207.

“Hvis du gør, som jeg siger, så ser du din mor igen, men hvis ikke, du gør, som jeg siger, så ser du hende ikke igen”, skal manden blandt andet have sagt til pigen, fremgår det af anklageskriftet. Han sagde også “vi skal ud og prøve at have sex i dag”.

Under kørslen skal den tiltalte ifølge pigens forklaring have vist hende en kniv – sandsynligvis, så hun ikke var i tvivl om, at han mente det.

Artiklen fortsætter under videoen

Til sidst kørte de til et øde område nær pumpehuset ved Legind Sø, hvor politiet ledte efter spor gennem et par dage. På det tidspunkt vidste offentligheden ikke, hvad sagen drejede sig om.

Han siger selv, at det eneste han gjorde, var at køre hende hjem.

Forvaring er for de få og for de farlige

På den baggrund har Retslægerådet indstillet, at han idømmes forvaring. Det er en tidsubestemt sanktion, der anvendes, når den tiltalte skønnes at være farlig.

– Forvaring er den eneste måde, vi kan sikre, at tiltalte ikke bliver løsladt, før han ikke længere er farlig. Ved en tidsbestemt straf kan han bare vente på, at han bliver løsladt igen, sagde anklager Pia Koudahl ifølge Dagbladet Holstebro-Struer under retssagen.

Retsformand Per Kiel Lauritsen siger, at retten har valgt at følge indstillingen fra Retslægerådet.

Man finder pigens forklaring troværdig, mens den tiltaltes forklaring vurderes at være “uunderbygget” og “usandsynlig”.

– For at skære ind til benet, så finder vi, at du er så farlig, at du ikke skal lukkes ud i samfundet, siger retsformanden direkte henvendt til den tiltalte.

Den tiltaltes forsvarsadvokat, Jesper Gad, lader forstå, at dommen ankes til frifindelse i landsretten.

Han har bedt om, at et navneforbud i sagen videreføres frem til endelig dom. Det skal dommeren nu tygge på.

Fakta

Formerne for livs-indespærring

Hvis en forbryder ikke er sindssyg eller på anden måde uegnet til straf, kan personen dømmes til indespærring på ubestemt tid på to forskellige måder.

LIVSTID:

* Fængsel på livstid betragtes som landets strengeste straf og er som udgangspunkt en dom til fængsel resten af livet.

* I gennemsnit bliver livstidsdømte dog løsladt efter 16-17 års fængsel.

* Tidligst efter 12 år kan en livstidsfange blive prøveløsladt. Det er Kriminalforsorgen, der træffer afgørelsen efter indstilling fra fængslet, hvor den dømte afsoner.

* Hvis Kriminalforsorgen skønner, at der er fare for ny kriminalitet, kan ansøgning om prøveløsladelse afvises. Dette kan afsoneren indbringe for retten efter 14 år.

* Før prøveløsladelse af en livstidsfange skal der indhentes en udtalelse fra Retslægerådet om personens farlighed.

* På den baggrund ender nogle fanger med at tilbringe flere årtier bag tremmer. To nuværende afsonere har således siddet i over 30 år.

* Det drejer sig om henholdsvis Naum Conevski, der i 1984 likviderede to unge mænd på Amager, og Seth Sethsen, der året efter begik rovmord på en taxichauffør i Albertslund.

* For øjeblikket afsoner 25 personer en livstidsdom i Danmark.

FORVARING:

* En dom til forvaring er ligesom livstid en frihedsberøvelse på ubestemt tid.

* Teknisk set er forvaring ikke en straf, men en foranstaltning, der skal beskytte samfundet mod meget farlige personer.

* Forvaring gives i tilfælde, hvor personernes forbrydelse ikke i sig selv er så grov, at eksempelvis fængsel på livstid er aktuel, men hvor risikoen ved at sætte en udløbsdato på straffen vurderes til at være for stor.

* Efter højst tre år skal en psykiater i fængslet vurdere, om der er grundlag for at iværksætte en løsladelse. Den vurdering skal foretages igen efter højst et år og så fremdeles. Afgørelsen ligger dog suverænt hos domstolene.

* I modsætning til en livstidsdom er der i teorien altså ingen nedre grænse for, hvor længe en forvaringsdømt skal sidde i fængsel.

* Den seneste opgørelse over forvaringsdømte viser, at de gennemsnitligt sidder 14 år og syv måneder i fængsel. Ligesom livstidsdomme kan afsoningstiden dog variere betragteligt.

* Sidste år oplyste Kriminalforsorgen, at den person, der havde siddet længst, på det tidspunkt havde tilbragt 21 og et halvt år i sin celle.

* For øjeblikket afsoner 67 personer en forvaringsdom.

Kilder: Ritzau, Straffeloven, Kriminalforsorgen, anklagemyndigheden og Anstalten ved Herstedvester.

ANNONCE

x
Del din kommentar
Forsiden lige nu