ANNONCE

400.000 får besked i e-boks

20. oktober 2020 08:56 | Af: Uffe Dahl, newsbreak.dk - mail: redaktion@newsbreak.dk

Skal svare på bevægelsesmønstre og vaner

400.000 får besked i e-boks
Det er i disse dage beskederne rammer e-boks hos 400.000 danskere. Arkivfoto: Scanpix.

I disse dage får 400.000 danskere over 15 år en besked i e-boks.

Det er et spørgeskema om deres bevægelsesmønstre og vaner.

“Danmark i bevægelse” er titlen på den hidtil største nationale måling af danskernes bevægelsesvaner. Bag forskningsprojektet, der løber frem til 2022 og involverer samtlige 98 danske kommuner, står et hold forskere fra Syddansk Universitets Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund.

Via besvarelserne, efterfølgende interviews med et udsnit af de personer, der har besvaret og såkaldte frafaldsanalyser med folk, der har modtaget spørgeskemaet, men ikke svaret, samt gennem objektive målinger vil forskerne kortlægge danskernes bevægelsesmønstre og vores motiver og muligheder for at bevæge os.

Undersøgelsen skal give et overordnet nationalt billede af danskernes bevægelsesvaner og – på kommuneplan – bidrage med forklaringer på eventuelle forskelle. Når resultaterne foreligger, modtager hver kommune et notat om netop deres borgeres bevægelsesvaner, og forskerne vil give gode råd om, hvad der kan gøres i hver enkelt kommune for at skabe mere bevægelse.

Vigtige besvarelser

Også i Ringkøbing-Skjern Kommune får borgere spørgeskemaundersøgelsen i deres e-boks. Og leder af Sundhedscenter Vest, Ulla Svendsen, slår i en pressemeddelelse fast hvor vigtig den enkelte borges besvarelse er:

– Det er vigtigt, at de borgere i Ringkøbing-Skjern Kommune, der modtager spørgeskemaet også får svaret på det, for uden svar kan vi selvfølgelig ikke bruge undersøgelsen til ret meget.

Hun understreger, at kommunen allerede har fokus på at nå ud til nogle af de befolkningsgrupper, der ikke i forvejen dyrker idræt og som derfor er mindre aktive end befolkningen som helhed. Men tilføjer, at Sundhedscenteret håber at kunne bruge undersøgelse til at skabe tilbud, der vil motivere de resterende, ikke så aktive borgere til at få mere bevægelse og dermed livsglæde ind til dagligdagen.

– Og for eksempel at hjælpe borgere til aktiviteter i foreningslivet for at opretholde deres fysiske niveau efter et genoptræningsforløb, siger Ulla Svendsen og fortsætter:.

– Det allervigtigste budskab er, at lidt bevægelse er bedre end ingen bevægelse i hverdagen.

Fakta

Danmark i Bevægelse

Danmark i Bevægelse er den hidtil største nationale måling af vores bevægelsesvaner. Målet med undersøgelsen er at afdække og koble motiver og muligheder for fysisk aktivitet i den danske befolkning – både nationalt og lokalt.

Bag projektet står Syddansk Universitets Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund.
Undersøgelsen omfatter flere forskellige metoder:

Spørgeskemaundersøgelse blandt 400.000 borgere på over 15 år fordelt på samtlige kommuner. Foregår i oktober-november 2020.

Interviewundersøgelser: Fokusgruppeinterviews samt kvalitative interviews blandt 30-50 personer, der er udvalgt på baggrund af deres svar på spørgeskemaet. Gennemføres i 2021.
Måling med bevægelsesmåler på 1.500 personer, der fører dagbog over, hvad de har udført og hvorfor. Gennemføres i 2021.

Danmark i Bevægelse er støttet af Nordea-fonden med knap 12 mio. kr.

ANNONCE

ANNONCE
Del din kommentar
Forsiden lige nu