80-årig mand gik amok over parkeringsbøde

18. oktober 2017 21:33 | Af: Peter Koch, pk@newsbreak.dk og Ritzau Fokus

En parkeringsbøde til en ældre mand udløste biljagt og trusler. Det har kostet ham ti dages betinget fængsel.

80-årig mand gik amok over parkeringsbøde
En 80-årig mand så sig sur på en parkeringsvagt, som blev overfuset med skældsord og trusler. Det har kostet den ældre mand en dom på 10 dages betinget fængsel. Han ankede på stedet til landsretten. Foto: Liselotte Sabroe/arkiv/Scanpix

En 80-årig mand var mere end almindeligt utilfreds, da han i marts fik en parkeringsbøde i Herning.

Hans voldsomme raseri har nu kostet ham en dom på ti dages fængsel, skriver Retten i Herning på sin hjemmeside.

Mandens vrede blev udløst, da han fik en parkeringsbøde ved det nu nedlagte China House i Østergade ved Kousgaards Plads midt i byen.

Parkeringsvagten var imidlertid draget videre for at kontrollere bilerne ved parkeringspladsen ved Rema 1000 på Viborgvej.

Her blev parkeringsvagten opsøgt af den 80-årige og overfuset med diverse skældsord. Han afsluttede sin svada med at sige: “Jeg skal nok finde ud af, hvem du er, og hvor du hører til. Du kan vente dig.”

Til sidst fulgte han efter parkeringsvagten rundt i midtbyen i Herning i sin bil.

Kunne ikke kaldes tjenestemand

En enig domsmandsret fandt, at udtalelsen indeholdt en trussel om vold, “der var egnet til at fremkalde alvorlig frygt for parkeringsvagtens liv eller helbred”.

Anklageren ville have den ældre mand dømt for overtrædelse af straffelovens paragraf 119, der handler om trusler eller vold mod tjenestemand.

Det blev afvist af retten, da parkeringsvagten er ansat i et privat parkeringsfirma, der foretager kontrol på private parkeringspladser.

Fakta

Straffelovens paragraf 119

§ 119. Den, som øver vold, truer med at øve vold eller offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter trussel om vold mod nogen, hvem det påhviler at handle i medfør af offentlig tjeneste eller hverv, under udførelsen af tjenesten eller hvervet eller i anledning af samme, eller som på lige måde søger at hindre en sådan person i at foretage en lovlig tjenestehandling eller at tvinge ham til at foretage en tjenestehandling, straffes med bøde eller fængsel indtil 8 år. Ved fastsættelse af straffen skal det indgå som en skærpende omstændighed, at forholdet er begået, mens eller i umiddelbar forlængelse af at der i området foregår grov forstyrrelse af ro og orden på offentligt sted, eller at forholdet er begået mod den pågældende i dennes fritid.

Stk. 2. På samme måde straffes den, som, uden at forholdet falder ind under stk. 1, fremsætter trusler om vold, om frihedsberøvelse eller om sigtelse for strafbart eller ærerørigt forhold mod nogen, der af det offentlige er tillagt domsmyndighed eller myndighed til at træffe afgørelse vedrørende retsforhold eller vedrørende håndhævelse af statens straffemyndighed, i anledning af udførelsen af tjenesten eller hvervet, eller som på lige måde søger at hindre en sådan person i at foretage en lovlig tjenestehandling eller at tvinge ham til at foretage en tjenestehandling.

Stk. 3. Lægger nogen ellers de nævnte personer hindringer i vejen for udførelsen af deres tjeneste eller hverv, straffes han med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder. Ved fastsættelse af straffen skal det indgå som en skærpende omstændighed, at forholdet er begået, mens eller i umiddelbar forlængelse af at der i området foregår grov forstyrrelse af ro og orden på offentligt sted.

Kilde: Retsinformation.dk.

Dommen på ti dages fængsel for trusler blev gjort betinget på grund af den dømtes gode personlige forhold og høje alder.

Den 80-årige mand var ikke tilfreds med rettens afgørelse og ankede på stedet dommen til Vestre Landsret.

Del:
Del din kommentar
Forsiden lige nu