Skip to main content

Børnesygdomme: Vi vaccinerer mod dem for at redde vores børn

Der findes mange børnesygdomme, og der findes børnesygdomme, der er farlige end andre. Dem, der slår børn ihjel, er vi helst fri for. Og det er heldigvis ikke så svært igen.

Du kan beskytte dine børn mod børnesygdomme ganske gratis.

Du kan beskytte dine børn mod børnesygdomme ganske gratis.

Hvad er børnesygdomme, hvorfor skal vi vaccinere vores børn mod flere af dem, og er børnesygdomme dødelige, eller hvordan forholder virkeligheden sig faktisk?

Det er spørgsmål, der kan munde ud i længere besvarelser, men det korte af det lange er, at børnesygdomme er dødelige under de rette forhold, og at vi vaccinerer børn for at undgå, at børnesygdomme faktisk bliver dødelige.

Hvis du vil vide mere om, hvad børnesygdomme er, hvad der gør dem farlige, og hvordan vi slipper for dem, kan du læse artiklen her til ende.

Hvad er en børnesygdom

Der findes forskellige fortolkninger af, hvad børnesygdomme er. Den brede betegnelse er, at en børnesygdom er enhver sygdom, der kun eller særligt rammer børn.

Oprindeligt fandtes der seks epidemiske infektionssygdomme, der særligt ramte børn. Disse børnesygdomme er også sygdomme, man bliver immun over for, hvis man bliver smittet af, og overlever, dem.

Er børnesygdomme dødelige?

Da børnesygdomme kan være dødelige, kan du i Danmark ganske gratis få dine børn vaccineret mod en række sygdomme. Sundhedsstyrelsen skriver, at man i Danmark vaccinerer drenge mod ni og piger mod 10 forskellige sygdomme.

Det er gratis at få sine børn vaccineret i Danmark. Det er også frivilligt, men Sundhedsstyrelsens anbefaling er, at børn bliver vaccineret i Danmark.

Blandt de vacciner, børn bliver tilbudt, findes vacciner, der sikrer børn mod infektioner, der ellers er så smitsomme, at de ville ramme danske børn igen og igen med få års mellemrum. Mæslinger er blandt disse sygdomme, og mæslinger kan være en dødelig sygdom.

Hvordan bliver børn syge?

Sundhedsstyrelsen fraråder børn og ansatte at komme i institutioner, hvis de er syge. I udgangspunktet skal børn holdes hjemme fra institutioner og skoler, til de er raske.

“Barnet skal være rask og kunne deltage i de aktiviteter, det plejer uden at kræve særlig pasning,” skriver Sundhedsstyrelsen

Der findes undtagelser, hvis barnet er ramt af en smitsom sygdom. Det gælder blandt andet, hvis man er ramt af lussingesyge.

Da der er risiko for at blive syg igen, eller syg med en anden sygdom, hvis man møder op, før man er rigtigt rask, er udgangspunktet, at børn skal holdes hjemme mindst én dag efter, at de ikke har feber mere.

Børn er generelt syge, hvis de er mere matte, pyldrede, urolige eller grædende end normalt. Der findes også specifikke symptomer for forskellige sygdomme, eksempelvis hoste eller udslæt.

Ifølge Sundhedsstyrelsen kan man holde øje med, om barnet er klar til institutionen igen når:

“Barnet er rask, når det er feberfrit, og almentilstanden er upåvirket. Barnet skal kunne deltage i de aktiviteter, det plejer uden at kræve særlig omsorg og pasning. Barnet skal fx kunne lege ude og tage med på udflugt,” skriver Sundhedsstyrelsen.

Hvordan undgår man børnesygdomme?

En del af ansvaret for, at børn ikke bliver syge, ligger hos voksne med børn. De kan hjælpe andre ved at holde deres børn hjemme, når de er syge.

Man kan undgå børnesygdomme, hvis man enten bliver syg med sygdommen for så at blive rask igen, men man kan også undgå børnesygdomme ved at blive vaccineret mod dem.

Sundhedsstyrelsen skriver, at man i det danske vaccinationsprogram vaccinerer mod 10 forskellige sygdomme. Nogle af dem er blandt de “klassiske” børnesygdomme, mens andre ikke er. Fælles for dem er, at Sundhedsstyrelsen anbefaler, at forældre får deres børn vaccineret mod alle sygdommene.

Ifølge Sundhedsstyrelsen beskytter nogle af de udbudte vacciner børn mod infektioner, der ellers er små smitsomme, at alle børn normalt ville blive syge af dem med få års mellemrum. Her taler vi blandt andet om difteri, polio og mæslinger.

Det er altså en af de bærende årsager til, at man bør vaccinere sine børn. Gør man ikke det, risikerer vi alverdens sygdomme, der kan være farlige for vores børn, og som i værste fald kan slå dem ihjel.

Kilder:

Smitsomme sygdomme hos børn og unge.

Børnevaccinationsprogrammet.

Smitsomme sygdomme hos børn.

Del din kommentar