Skip to main content

Dialog skal løse nabostridigheder

Røg, støj og møg er – populært sagt – ofte anledning til, at naboer ryger i totterne på hinanden. To medarbejdere i Kolding Kommune har dedikeret en del af deres ressourcer til de 70-80 naboklagesager, der bliver anmeldt til kommunen om året. I 2015 er antallet af sager steget med 25 procent.

Røg, støj og møg er – populært sagt – ofte anledning til, at naboer ryger i totterne på hinanden. Foto: Colourbox.com.

Røg, støj og møg er – populært sagt – ofte anledning til, at naboer ryger i totterne på hinanden. Foto: Colourbox.com.

En-to gange om måneden sætter miljøsagsbehandlerne Karen Bjørnskov Petersen og Line Ankjær sig bag rattet i en af kommunens biler for at holde møder med stridende parter i naboklagesager. Det kan handle om røg fra en brændeovn eller bål i haven, støj fra en virksomhed, rod på naboens grund eller noget helt fjerde.

Fælles for alle naboklager er, at der altid er to sider af samme sag, og Karen Bjørnskov Petersen og Line Ankjærs fornemste opgave er at kaste lys over begge sider og lytte til begge parter i sagen.

Tre principper

Klageteamet arbejder ud fra tre principper. For det første bliver stort set alle sager behandlet ude hos borgerne. De to miljøsagsbehandlere laver med andre ord ingen skrivebordsafgørelser. For det andet forsøger klageteamet altid at løse klagesager gennem dialog uden brug af paragraffer. Og for det tredje er det som udgangspunkt de to implicerede parter, der selv skal finde frem til en løsning, som begge er tilfredse med.

Gå efter bolden

Karen Bjørnskov Petersen og Line Ankjær blev i 2014 uddannet som konfliktmæglere, og deres vigtigste rolle i nabostridigheder er typisk at nedtrappe konflikterne.

– Når vi kommer ind i en nabostrid, beder vi de to parter om at kigge fremad og hjælper med at holde fokus på bolden og ikke gå efter manden, så at sige, forklarer Line Ankjær.

Kun i få tilfælde udsteder de to miljøsagsbehandlere egentlige påbud i klagesagerne.

Del din kommentar