Skip to main content

Dyrplageri at aflive snegle med salt

Selvom du ikke synes, de er søde, er dræbersnegle stadig et dyr, der hører ind under dyreværnsloven. Foto: Iris/Scanpix

Selvom du ikke synes, de er søde, er dræbersnegle stadig et dyr, der hører ind under dyreværnsloven. Foto: Iris/Scanpix

Selvom du ikke synes, de er søde, er dræbersnegle stadig et dyr, der hører ind under dyreværnsloven. Foto: Iris/Scanpix

Selvom du ikke synes, de er søde, er dræbersnegle stadig et dyr, der hører ind under dyreværnsloven. Foto: Iris/Scanpix

Selvom du ikke synes, de er søde, er dræbersnegle stadig et dyr, der hører ind under dyreværnsloven. Foto: Iris/Scanpix

Du kan komme ud i en sag om dyre-mishandling, hvis du bruger salt eller klorin til at aflive sneglene i haven

I teorien kan det være strafbart at aflive snegle med salt eller klorin eller smide levende snegle i skraldespanden.

Dræbersneglene stortrives, når den danske sommer ser ud, som den har gjort i juni og juli i år. Derfor er mange også på udkig efter en effektiv måde at komme af med sneglene.

Men miljøgrupper som for eksempel Landsforeningen Praktisk Økologi har været ude med advarsler om ikke at gå amok og dræbe alle sneglene – og i øvrigt på en ikke-dyreetisk forsvarlig måde. Man kan faktisk blive straffet, hvis man ikke overholder dyreværns-loven. Der er set tilfælde, hvor man har forsøgt at bekæmpe sneglene med salt eller ved at sprøjte klorin og salmiakspiritus på sneglene, skriver Jydske Vestkysten.

Man må heller ikke drukne snegle ifølge dyreværnsloven.

Ikke acceptabelt siger Dyrenes Beskyttelse

Det seneste middel mod dræbersnegle er en norsk sneglestøvsuger, som suger sneglene op i en pose, hvor man først har suget et hvid pulver bestående af industrisalt, vegetabilsk olie og kalk.

Ifølge opfinderen dør sneglene straks af denne blanding, og opfinderen, der selv oplyser, at han er optaget af dyrevelfærd, mener, at blandingen er etisk forsvarlig. Det er dyrlæge og dyreværnsinspektør fra Dyrenes Beskyttelse Søren Kent Pedersen lodret uenig i.

– Salt og kalk er absolut ikke acceptabelt, siger dyreværnsinspektør Søren Kent Pedersen fra Dyrenes Beskyttelse.

Alle dyr – også hvirvelløse dyr, som snegle er, hører ind under dyreværnsloven. I loven står der:

§ 13. Den, der vil aflive et dyr, skal sikre sig, at dyret aflives så hurtigt og så smertefrit som muligt. Aflivning ved drukning må ikke finde sted

§ 1. Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt men og væsentlig ulempe

– “Bedst muligt” og “som muligt” er ord, der er runde og elastiske, siger Søren Kent Pedersen. Derfor mener han, at man må vurdere den konkrete situation og de eksisterende muligheder ved valg af metode til aflivning. Hans egen opfattelse er, at det er i strid med dyreværnsloven at aflive snegle ved saltning. Det lever næppe op til kravet om smertefrihed og hurtighed, mener han. Vegetabilsk olie er ikke bedre. Det vil hindre sneglene i at ånde, hvorved de kvæles. Kalk vil udtørre sneglene, og en cocktail af disse tre vil give samme vurdering som hver af ingredienserne, altså være i strid med dyreværnsloven. Det er ikke formildende, at sneglenes aflivning tilmed sker i et lukket system sammen med pulverblandingen.

– En lukket pose vil formentlig medføre en både lidelsesfuld og langtrukken død, siger Søren Kent Petersen til Jydske Vestkysten.

Svært at dømme

Det er imidlertid svært at dømme nogen for mishandling af dræbersnegle, fordi en afgørelse skal træffes af domstolene.

Altså skal der foreligge en anmeldelse hos politiet for at opnå retspraksis og præcedens på området.

Del din kommentar