Skip to main content

Flere tusinde patienter udsat for alvorlig fejl: Problemet kendt i månedsvis

En it-fejl, som har ført til flere tusinde fejldoseringer, blev indrapporteret 5. juli, men fejlen blev først rettet i slutningen af oktober.

Region Hovedstaden har haft kæmpe problemer med sundhedsplatformen. Foto: Colourbox

Region Hovedstaden har haft kæmpe problemer med sundhedsplatformen. Foto: Colourbox

I næsten fire måneder kendte Region Hovedstaden til en alvorlig fejl, som medførte, at der stod forkert dosis på recepter til flere tusinde patienter. Det fremgår af et notat fra Styrelsen for Patientsikkerhed, som DR P4 København har fået aktindsigt i.

Ifølge notatet underrettede en bruger af Sundhedsplatformen 5. juli i år Region Hovedstadens Center for IT, Medico og Telefoni om den alvorlige fejl. Regionen forsøgte efterfølgende uden held at finde fejlen. Først da problemer med dosering af lægemidlet paracetamol blev opdaget i september, dukkede it-fejlen igen op til overfladen, og 25. oktober kunne Region Hovedstaden melde ud, at fejlen var rettet.

Håndtering møder massiv kritik

Forløbet møder stærk kritik fra Overlægeforeningens formand, Lisbeth Lintz.
– Det er en alvorlig fejl, der bliver indmeldt. Det er virkelig problematisk, når vi igennem så lang tid har peget på, at det her system fungerer uhensigtsmæssigt og på en måde, der er til fare for patientsikkerheden, at man så faktisk ikke finder de fejl, der er, siger hun til DR P4 København.

Og de 113 dages ekstra ventetid kan have kostet dyrt. Alene på et halvt år havde fejlen nemlig forårsaget 4100 fejldoseringer af blandt andet flere typer livsvigtig medicin.

Også patientorganisationen Danske Patienter er ude med riven.
– Jeg undrer mig over, at man kommer ud med en forkert konklusion i juli. Det er jo grunden til, at det varer over tre måneder længere, før man finder ud af, at der skal reageres, siger Annette Wandel, der er vicedirektør hos Danske Patienter, og fortsætter:
– Det er meget bekymrende, at man får en indberetning af en fejl, men at man laver en forkert vurdering af, hvor omfangsrig den faktisk er. Det rejser spørgsmålstegn ved, om regionerne har de tilstrækkelige testprocedurer og overvågningsprocedurer for at finde fejlene, mener Annette Wandel.

Kritikken bliver gentaget af sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V).
‘Graverende fejl som denne bør ikke kunne gå ubemærket hen så længe. Regionerne bør og skal have styr på deres kontrol – længere er den ikke, og det ved jeg, at Styrelsen for Patientsikkerhed også er i dialog med regionerne om’, skriver ministeren i en mail til DR P4 København.

Hos netop Styrelsen for Patientsikkerhed, som fører tilsyn med sundhedsvæsenet, er man ked af forløbet.
– Det er dybt beklageligt, at der går så lang tid fra indberetningen kommer, og til regionen reelt får gjort noget ved det, siger Bente Møller, der sektionsleder og overlæge i styrelsen.
– Vi bemærker os, at fejlen er rettet, og at regionen har kontakt til alle de patienter, som kunne være påvirket af fejlen, siger Bente Møller.

Hos Region Hovedstaden beklager regionrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S), at der skulle gå næste fire måneder fra første advarsel og til fejlen blev rettet.
– Det er ikke tilfredsstillende, og vi er ved at undersøge, hvordan der kunne gå så lang tid, forklarer Sophie Hæstorp Andersen.

Når det ikke lykkedes regionen at finde fejlen, da den blev anmeldt tilbage i juli, hænger det ifølge regionsrådsformanden sammen med, at fejlen kun ramte 0,6 procent af det samlede antal recepter.
– Det er svært at finde en nål i en høstak. Når det handler om så lille en andel af en halv million recepter, kan det være svært at finde tilbage til, hvor fejlen opstod, siger Sophie Hæstorp Andersen.

Del din kommentar