Skip to main content

Førtidspension udbetales altid på denne dag i måneden

Førtidspension udbetales til din NemKonto, så du har pengene den sidste bankdag hver måned. Husk i øvrigt, at du i visse situationer skal huske at kontakte Udbetaling Danmark, så der ikke går rod i udbetalingerne.

Din førtidspension skal lande hos dig den sidste hverdag i måneden. Foto: Thomas Lekfeldt/Scanpix.

Din førtidspension skal lande hos dig den sidste hverdag i måneden. Foto: Thomas Lekfeldt/Scanpix.

Din førtidspension udbetales, så den er på din NemKonto den sidste bankdag hver måned. Det skriver Borger.dk. Er din førtidspension ikke tilgængelig der, kan det være, at der er begået en fejl.

Der er forskellige regler for førtidspension, der holdes i hævd hos forskellige instanser. Hvis du har spørgsmål til satser, og ønsker du eksempelvis at vide, hvad man får i førtidspension, eller er din førtidspension udblevet, skal du kontakte Udbetaling Danmark. Hvis du derimod vil vide mere om reglerne for din førtidspension, skal du komtakte den kommune, du bor i.

Satserne for førtidspension ændrer sig fra år til år. Derudover er der forskellige satser for førtidspension for enlige og gifte personer. I 2017 fik en enlig tildelt 18.412 kroner før skat, mens det tal i 2018 er steget til 18.642 kroner.

Husk at give besked

Borger.dk skriver, at du og din ægtefælle eller samleve godt må arbejde, når du modtager førtidspension, men du skal vide, at din pension kan bliev sat ned, både hvis du har arbejde, modtager andre pensioner, og andre ydelser.

1. januar hvert år er derudover en vigtig dato for dig, der er på førtidspension. Her bliver din pension udregnet ud fra den forskudsopgørelse, der ligger hos Skat. Det er vigtigt, at forskudsopgørelsen er udfyldt korrekt, da du ellers risikerer at få mindre, når din førtidspension udbetales.

Ifølge Borger.dk skal du give Udbetaling Danmark besked i flere tilfælde, blandt andet, hvis du bliver skilt eller gift, du flytter, din eller din ægtefælles formue ændrer sig. Der er flere situationer end dem, der er nævnt her, og Borger.dk har lavet en oversigt, hvor du kan se alle de ændringer i dit liv, der kræver, at du giver Udbetaling Danmark besked.

Del din kommentar