Skip to main content

God mobil-stil: Emma Gad til smartphones

Emma Gad-reglerne er blevet mere flydende med nye smartphone-vaner, Foto: Iris/Scanpix

Emma Gad-reglerne er blevet mere flydende med nye smartphone-vaner, Foto: Iris/Scanpix

Emma Gad-reglerne er blevet mere flydende med nye smartphone-vaner, Foto: Iris/Scanpix

Emma Gad-reglerne er blevet mere flydende med nye smartphone-vaner, Foto: Iris/Scanpix

Emma Gad-reglerne er blevet mere flydende med nye smartphone-vaner, Foto: Iris/Scanpix

Telia vil gerne sætte fokus på god mobil-stil ved at sætte spørgsmåls-tegn ved måden, vi bruger mobilen

Vores telefon-vaner har ændret sig markant de seneste 20 år. De fysiske og digitale netværk flyder sammen, de uskrevne regler, der var engang, bliver mere udhviskede.

I dag har vi mange flere kommunikations-veje til rådighed, som har gjort det ”okay” at sende en sms, mail, Facebook-post eller Snapchat døgnet rundt. Vi er vant til at være tilgængelige på mobilen 24/7 og har også en umiddelbar forventning om, at vores netværk er det.
Når vi taler om mobilpli, kan vi heller ikke undgå at nævne kommunikation via de sociale medier. For nogle er det helt naturligt at trække mobilen frem under kaffeaftalen med en veninde for at tjekke Facebook, mens andre har strikse Emma Gad-lignende regler for, hvornår virkeligheden skal have det fulde fokus.

Telia mener dog, at vi skal passe på ikke at koble smartphones og dårlig mobil-stil. At være på Facebook, mens man er sammen, er i lige så høj grad en ny måde at kommunikere på, hvor vi inddrager hinanden og er fælles om at dele gode tips og historier.

– Vi skal ikke lade os skræmme over, at vi bruger en større og større del af vores tid på de digitale devices – så længe, vi gør det med omtanke. Telefonen hjælper i dag også til at skabe social nærhed og tættere relationer. Det kan være bedstefar, som sender en sms til barnebarnet med hjælp til sin nye smartphone, eller datteren, som viser sin mor billeder på Instagram fra den seneste skiferie, siger Magnus Olin, marketingdirektør i Telia Danmark.

Der skal være en sund balance

– Det handler om at finde den sunde balance mellem nærvær og ”fjernvær”, hvor vi ikke glemmer at være til stede i samværet med vores ægtefælle, børn og venner. Uanset hvilken holdning man har til mobilbrug, kan det være sundt at tænke over, hvad man egentlig synes, god mobilpli er, siger Magnus Olin.

Nedenfor har Telia opstillet 10 dilemmaer med mobilen, som kan give stof til eftertanke:

1. Er det okay at sende en hurtig sms under bordet til familiefødselsdagen?
2. Synes du, det er uhøfligt at være på Facebook, mens man er sammen med andre?
3. Er det være acceptabelt besvare et telefonopkald under aftensmaden?
4. Under hvilke omstændigheder bør mobilen være på lydløs i det offentlige rum? (Biograf, teater, ventesal hos lægen, etc.)
5. Synes du, det er i orden at være på Facebook, mens familien ser tv?
6. Er det fint at besvare mails i løbet af et møde?
7. Forventer du, at dine venner og familie ikke tager telefonen under middagen?
8. Synes du, det er i orden at sende beskeder til dine venner, der er på ferie?
9. Kan man tillade sig at tale i mobil i bussen eller toget?
10. Er det ok at tage billeder af andre uden at spørge?

Del din kommentar