Skip to main content

Haveejere fylder dunken med sprøjtemidler hos landmanden

Miljøstyrelsen advarer

Foto: Scanpix

Foto: Scanpix

Har du givet op med hakkejernet hjemme i haven, og vil du gerne give skvalderkålen eller græsset mellem fliserne et skvæt kemi – så går turen sædvanligvis til byggemarkedet eller planteskolen, hvor du kan købe et godkendt sprøjtemiddel. Men det er tilsyneladende ikke alle, der går den vej.

Det fortæller DR P4 Sjælland.

En telefonisk rundspørge blandt 1.200 personer lavet af Miljøstyrelsen viser, at 634 af deltagerne i undersøgelsen benytter sig af sprøjtemidler i haven. Rundspørgen viser, de fleste køber midlerne hos det lokale havecenter eller planteskole.
Alligevel svarer 8,5 procent af deltagerne, at de fylder en dunk med pesticider hos den lokale landmand, selv om giftmidlet kun er godkendt til professionelle i landbruget.

I følge rundspørgen ser problemet ud til at være størst i Region Sjælland, og Miljøstyrelsen advarer kraftigt imod det.
For det er ulovligt, hvis man som privatperson benytter sig af de giftige midler i kampen mod ukrudt – man kan også få en bøde.
Sprøjtemidlerne kan nemlig være skadelige for miljøet, sundheden og grundvandet, hvis man bruger midler, der ikke er godkendt til brug i haven.

– Det er bekymrende, for hvis man hos en landmand køber sprøjtemidler, som man ikke er uddannet til at bruge, kan man risikere at bruge dem forkert hjemme i sin have, siger funktionsleder Anny Toftkær fra Miljøstyrelsen til P4 Sjælland.

Der er for eksempel risiko for, at haveejeren kommer til at bruge midlet i for høj dosis, og det kan betyde, at man ødelægger de planter, man sprøjter, eller at man forurener jorden ,eller at stoffet bliver udvasket til grundvandet, siger hun.

– Der kan også være en sundhedsrisiko for en selv eller for børn og hunde, der er i haven, hvis man ikke bruger det rigtige middel og den rigtige dosering, lyder det fra Miljøstyrelsen.

Hos Danmarks Naturfredningsforening skaber tallene panderynker. Landbrugspolitisk seniorrådgiver Thyge Nygaard siger, at det er giftstoffer og ikke saftevand, der er tale om:

– Man skal ikke tage let på det her. At købe sprøjtemidler i en dunk hos den lokale landmand er at spille hasard med ens eget og andres helbred og de andre organismer og drikkevandet, som vi også har et ansvar for.

Thyge Nygaard opfordrer til, at man som haveejer i højere grad vælger det miljøvenlige alternativ: Hakkejernet.

– Hvis man bruger midlet i dunken, kan man jo også komme til at slå sin græsplæne ihjel, fordi man tror, det er plænerens og ikke Roundup. Så bliver man så klog – men lad nu være, og overvej, om det overhovedet er nødvendigt at bruge sprøjtemidler, siger han til DR P4 Sjælland.

Landbruget tager også afstand fra salg af sprøjtemidler fra landmænd til haveejere.

– Det er brandærgerligt, hvis det stadig foregår. Vi mener, at pesticider skal omgås af folk med en uddannelse. Landmændene har 14 dages uddannelse i det her, og det har den private haveejer ikke, siger chefkonsulent Søren Thorndal Jørgensen fra Landbrug og Fødevarer.

Han mener, at tallene kan vise fortidens synder, for det er ikke mange år siden, at køb og salg af sprøjtemidler ved stalddøren er blevet forbudt. Så måske er handlerne foregået, da de var lovlige.

Selv om forbrugeren har købt sprøjtemidlerne, mens det stadig var lovligt at købe en dunk pesticider hos landmanden, så er det altså i dag ulovligt at have det stående hjemme i haveskuret.
– Men hvis det stadig foregår, skal det selvfølgelig stoppe, siger Søren Thorndal Jørgensen.
Der har typisk være tale om venne- og nabotjenester, når landmanden langede en dunk pesticider over hækken, for der har ikke været nogen forretning i det for landmanden, understreger Søren Thorndal Jørgensen.

Miljøstyrelsen forsøger at standse den ulovlige handel med pesticider gennem oplysning til både landmænd og private.

– Landmanden lærer på sin uddannelse, hvordan man bruger pesticider korrekt og hvilke regler, der gælder for de professionelle pesticider. Miljøstyrelsen har også løbende informationskampagnen “Tænk før du sprøjter” rettet mod private, fortæller Anny Toftkær fra Miljøstyrelsen.

Gennem oplysninger fra kampagnen håber Miljøstyrelsen, at det kan stoppe private med at tanke havedunken op hos den lokale landmand.
På tænkførdusprøjter.dk kan man også finde oplysninger, om hvordan man kan bruge alternative metoder til at bekæmpe ukrudt og skadedyr i haven.

Del din kommentar