Skip to main content

Ikke for alle: Pas på denne populære cykeltype

Elcyklen accelererer hurtigt og kan udfordre ældre cyklister. Her er, hvad du skal overveje, før du køber en elcykel.

I slutningen af 2018 blev en ny, hurtig type af elcykel nemmere at få fat på i Danmark. Foto: Mathias Løvgreen Bojesen/Scanpix. KLIK VIDERE OG LÆS OM FLERE NYE LOVE DER BLEV INDFØRT VED ÅRSSKIFTET.
I slutningen af 2018 blev en ny, hurtig type af elcykel nemmere at få fat på i Danmark. Foto: Mathias Løvgreen Bojesen/Scanpix. KLIK VIDERE OG LÆS OM FLERE NYE LOVE DER BLEV INDFØRT VED ÅRSSKIFTET.
Et flertal er blevet enige om, at brug af mobil under kørsel skal koste både en bøde og et klip i kørekortet.. (Foto: Liselotte Sabroe/Scanpix 2018)
Et flertal er blevet enige om, at brug af mobil under kørsel skal koste både en bøde og et klip i kørekortet.. (Foto: Liselotte Sabroe/Scanpix 2018)
Børns formuer og indkomst i forhold til udregning af boligstøtte:
Efter gældende regler i lov om individuel boligstøtte sker beregningen af boligstøtte på grundlag af den samlede husstandsindkomst. Som medlemmer af husstanden medregnes ansøgeren, dennes ægtefælle, hjemmeværende børn under 18 år og andre, der har fast ophold i lejligheden uden at være logerende. Husstandsindkomsten pr. måned opgøres som summen af ansøgerens og dennes husstandsmedlemmers hver for sig opgjorte indkomster.
Med lovændringen – som indeholder en nyaffattelse af § 8, stk. 4 – vil børns indkomster ikke længere indgå i den samlede husstandsindkomst, ligesom børns formuer ikke vil indgå i opgørelsen af formuetillægget, jf. § 8 a. Dette indebærer, at husstandens indkomst fra den 1. januar 2019 opgøres helt uden børns indkomster og formuer.
Børns formuer og indkomst i forhold til udregning af boligstøtte: Efter gældende regler i lov om individuel boligstøtte sker beregningen af boligstøtte på grundlag af den samlede husstandsindkomst. Som medlemmer af husstanden medregnes ansøgeren, dennes ægtefælle, hjemmeværende børn under 18 år og andre, der har fast ophold i lejligheden uden at være logerende. Husstandsindkomsten pr. måned opgøres som summen af ansøgerens og dennes husstandsmedlemmers hver for sig opgjorte indkomster. Med lovændringen – som indeholder en nyaffattelse af § 8, stk. 4 – vil børns indkomster ikke længere indgå i den samlede husstandsindkomst, ligesom børns formuer ikke vil indgå i opgørelsen af formuetillægget, jf. § 8 a. Dette indebærer, at husstandens indkomst fra den 1. januar 2019 opgøres helt uden børns indkomster og formuer.
Nye krav til varebilchauffører:
I Danmark handler vi mere online end nogensinde, og det betyder flere og flere pakker i omløb og flere varebiler på de danske veje. Derfor har Folketinget vedtaget en ny lov, der handler om de lette varebiler på under 3500 kg, der kører med gods for fremmed regning.
Det kommer blandt andet til at betyde mere uddannelse, mere kontrol og krav om vognmandstilladelse. Formålet med den nye lov er at bekæmpe sort arbejde. Efter den 1. januar 2019 skal man som vognmand skal have en vognmandstilladelse, og hvis man er chauffører, skal man have kørekort til varevogn.
Nye krav til varebilchauffører: I Danmark handler vi mere online end nogensinde, og det betyder flere og flere pakker i omløb og flere varebiler på de danske veje. Derfor har Folketinget vedtaget en ny lov, der handler om de lette varebiler på under 3500 kg, der kører med gods for fremmed regning. Det kommer blandt andet til at betyde mere uddannelse, mere kontrol og krav om vognmandstilladelse. Formålet med den nye lov er at bekæmpe sort arbejde. Efter den 1. januar 2019 skal man som vognmand skal have en vognmandstilladelse, og hvis man er chauffører, skal man have kørekort til varevogn.
Smertelindring med medicinsk cannabis:
Terminale patienter skal fremover kunne få gratis medicinsk cannabis. Det har regeringen og Dansk Folkeparti aftalt. Ikke-terminale patienter, der har recept på medicinsk cannabis, får tilskud på 50 procent.
Tilskuddet træder i kraft 1. januar 2019. Men det kommer til at fungere med tilbagevirkende kraft, så folk kan få refunderet udgifter til behandlingen.
Smertelindring med medicinsk cannabis: Terminale patienter skal fremover kunne få gratis medicinsk cannabis. Det har regeringen og Dansk Folkeparti aftalt. Ikke-terminale patienter, der har recept på medicinsk cannabis, får tilskud på 50 procent. Tilskuddet træder i kraft 1. januar 2019. Men det kommer til at fungere med tilbagevirkende kraft, så folk kan få refunderet udgifter til behandlingen.
Peberspray bliver lovlig at have inden for hjemmets fire vægge:
Personer over 18 år kan købe peberspray og have den derhjemme. Det er fortsat ulovligt at bære den i det offentlige rum. Det vil blive straffet med en bøde på 3000 kroner.
Ofre for stalking eller personer, der har været udsat for samlivsrelateret vold, kan få lov at bære peberspray uden for hjemmet, hvis de kan dokumentere behovet.
Den nye lov bevirker, at straffen for ulovlig besiddelse af peberspray skærpes for personer, der tidligere er idømt fængselsstraf for overtrædelse af våbenloven, knivloven eller vold, voldtægt og trusler.
Peberspray bliver lovlig at have inden for hjemmets fire vægge: Personer over 18 år kan købe peberspray og have den derhjemme. Det er fortsat ulovligt at bære den i det offentlige rum. Det vil blive straffet med en bøde på 3000 kroner. Ofre for stalking eller personer, der har været udsat for samlivsrelateret vold, kan få lov at bære peberspray uden for hjemmet, hvis de kan dokumentere behovet. Den nye lov bevirker, at straffen for ulovlig besiddelse af peberspray skærpes for personer, der tidligere er idømt fængselsstraf for overtrædelse af våbenloven, knivloven eller vold, voldtægt og trusler.
Kriminalisering af udlandsophold, der bringer et barns sundhed eller udvikling i alvorlig fare:
Med bøde eller fængsel indtil 4 år straffes den, som sender sit barn til udlandet til forhold, der bringer barnets sundhed eller udvikling i alvorlig fare, eller lader sit barn tage del i et sådant udlandsophold.
Kriminalisering af udlandsophold, der bringer et barns sundhed eller udvikling i alvorlig fare: Med bøde eller fængsel indtil 4 år straffes den, som sender sit barn til udlandet til forhold, der bringer barnets sundhed eller udvikling i alvorlig fare, eller lader sit barn tage del i et sådant udlandsophold.
Det bliver dyrere at blive gift:
Gebyret for at blive gift stiger fra 870 kroner til 1618 kroner. Og mens det i dag er kommunerne, der kontrollerer papirerne, så overgår opgaven til en central enhed under Statsforvaltningen i Odense.
De nye regler skal være med til at forhindre, at udlændinge indgår proformaægteskaber i Danmark.
Det bliver dyrere at blive gift: Gebyret for at blive gift stiger fra 870 kroner til 1618 kroner. Og mens det i dag er kommunerne, der kontrollerer papirerne, så overgår opgaven til en central enhed under Statsforvaltningen i Odense. De nye regler skal være med til at forhindre, at udlændinge indgår proformaægteskaber i Danmark.
Studerende kan tjene mere uden at blive modregnet i SU’en:
SU-fribeløbet hæves med 1000 kroner, så elever på ungdomsuddannelserne får et fribeløb på 8846 kroner per måned i de måneder, de modtager SU.
På de videregående uddannelser stiger fribeløbet til 13.375 kroner per måned.
Desuden indføres et handicaptillæg for elever på erhvervsuddannelser på 5500 kroner om måneden.
Studerende kan tjene mere uden at blive modregnet i SU’en: SU-fribeløbet hæves med 1000 kroner, så elever på ungdomsuddannelserne får et fribeløb på 8846 kroner per måned i de måneder, de modtager SU. På de videregående uddannelser stiger fribeløbet til 13.375 kroner per måned. Desuden indføres et handicaptillæg for elever på erhvervsuddannelser på 5500 kroner om måneden.
Elektriske løbehjul bliver lovlige som en forsøgsordning:
Som et forsøg bliver det lovligt at køre med motoriserede løbehjul og skateboards. Ordningen træder i kraft i januar, men der er endnu ikke en præcis dato for, hvornår den træder i kraft.
Der er en række regler, som skal overholdes. Blandt andet skal kørslen foregå på cykelstien, føreren skal være fyldt 15 år, lygter skal altid være tændt, og løbehjulene må maksimalt kunne køre 20 kilometer i timen ved egen kraft.
Elektriske løbehjul bliver lovlige som en forsøgsordning: Som et forsøg bliver det lovligt at køre med motoriserede løbehjul og skateboards. Ordningen træder i kraft i januar, men der er endnu ikke en præcis dato for, hvornår den træder i kraft. Der er en række regler, som skal overholdes. Blandt andet skal kørslen foregå på cykelstien, føreren skal være fyldt 15 år, lygter skal altid være tændt, og løbehjulene må maksimalt kunne køre 20 kilometer i timen ved egen kraft.
Et nyt ungdomskriminalitetsnævn skal afgøre sager om alvorlig kriminalitet begået af børn i alderen 10 til 17 år:
Nævnet består af en dommer, en politimand og en repræsentant fra kommunen, og sammen har de mulighed for at bestemme en sanktion til børnene.
Det kan være, at de skal rengøre brandbiler eller den lokale boligforening, at de skal i forbedringsforløb i op til fire års varighed eller anbringes på sikrede institutioner.
Et nyt ungdomskriminalitetsnævn skal afgøre sager om alvorlig kriminalitet begået af børn i alderen 10 til 17 år: Nævnet består af en dommer, en politimand og en repræsentant fra kommunen, og sammen har de mulighed for at bestemme en sanktion til børnene. Det kan være, at de skal rengøre brandbiler eller den lokale boligforening, at de skal i forbedringsforløb i op til fire års varighed eller anbringes på sikrede institutioner.
Det kræver et håndtryk at få statsborgerskab:
Fremover skal ansøgere deltage i en grundlovsceremoni, hvor de skal give hånd for at få statsborgerskab. Ceremonien afholdes af kommunerne.
Det fremgår af bemærkningerne til forslaget, at det er hensigten, at udlændinge- og integrationsministeren skal fastsætte krav om, at håndtrykket skal udveksles uden handske – håndflade mod håndflade.
Det skal højtideligholde og markere det øjeblik, ansøgeren bliver dansk statsborger, hedder det.
Det kræver et håndtryk at få statsborgerskab: Fremover skal ansøgere deltage i en grundlovsceremoni, hvor de skal give hånd for at få statsborgerskab. Ceremonien afholdes af kommunerne. Det fremgår af bemærkningerne til forslaget, at det er hensigten, at udlændinge- og integrationsministeren skal fastsætte krav om, at håndtrykket skal udveksles uden handske – håndflade mod håndflade. Det skal højtideligholde og markere det øjeblik, ansøgeren bliver dansk statsborger, hedder det.
Ingen fjernvarme-tvang til nybyggere:
Det er slut med at blive tvunget til at skulle have fjernvarme som opvarmning. Når der udlægges nye boligområder fra 2019 og frem, kan de kommende husejere selv beslutte, hvilken opvarmning de vil have i deres hus. Ændringen omfatter ikke allerede pålagte bindinger.
Ingen fjernvarme-tvang til nybyggere: Det er slut med at blive tvunget til at skulle have fjernvarme som opvarmning. Når der udlægges nye boligområder fra 2019 og frem, kan de kommende husejere selv beslutte, hvilken opvarmning de vil have i deres hus. Ændringen omfatter ikke allerede pålagte bindinger.
En ny lov om medielicens træder i kraft:
Det betyder, at licensen gradvist omlægges til skatten. Fra 2022 betales der ikke længere licens – det vil i stedet ske over skatten.
En ny lov om medielicens træder i kraft: Det betyder, at licensen gradvist omlægges til skatten. Fra 2022 betales der ikke længere licens – det vil i stedet ske over skatten.
Et nyt opholdskrav for dagpenge træder i kraft:
Kravet indfases over tre år og er fuldt indfaset i 2021. Fra 1. januar er opholdskravet 5 ud af 12 år, i 2020 bliver det 6 ud af 12 år, og i 2021 bliver det 7 ud af 12 år.
Enkelte ophold i udlandet sidestilles med, at man opholder sig i Danmark. Det gælder eksempelvis, hvis man arbejder på et dansk skib eller er i udlandet som ansat i en dansk virksomhed, filial eller datterselskab.
Et nyt opholdskrav for dagpenge træder i kraft: Kravet indfases over tre år og er fuldt indfaset i 2021. Fra 1. januar er opholdskravet 5 ud af 12 år, i 2020 bliver det 6 ud af 12 år, og i 2021 bliver det 7 ud af 12 år. Enkelte ophold i udlandet sidestilles med, at man opholder sig i Danmark. Det gælder eksempelvis, hvis man arbejder på et dansk skib eller er i udlandet som ansat i en dansk virksomhed, filial eller datterselskab.
Danskere over 18 år kan oprette et behandlingstestamente på sundhed.dk:
Det juridisk bindende behandlingstestamente giver mulighed for, at man kan tage stilling til, om livsforlængende behandling skal sættes i gang, hvis man på et tidspunkt ikke er i stand til selv at tage stilling til det.
Det afløser det nuværende livstestamente, der er vejledende for sundhedspersonalet, som har adgang til det. Men borgere, der i forvejen har et livstestamente, mister det ikke.
Danskere over 18 år kan oprette et behandlingstestamente på sundhed.dk: Det juridisk bindende behandlingstestamente giver mulighed for, at man kan tage stilling til, om livsforlængende behandling skal sættes i gang, hvis man på et tidspunkt ikke er i stand til selv at tage stilling til det. Det afløser det nuværende livstestamente, der er vejledende for sundhedspersonalet, som har adgang til det. Men borgere, der i forvejen har et livstestamente, mister det ikke.
En ny aktiesparekonto skal få flere til at spare op:
Kontoen oprettes hos banken og har et loft på 50.000 kroner. Pengene kan du investere i enkeltaktier eller gennem en investeringsforening.
Du betaler en årlig skat på 17 procent af værdistigninger på kontoen. Normalt bliver aktier beskattet med 27 eller 42 procent.
En ny aktiesparekonto skal få flere til at spare op: Kontoen oprettes hos banken og har et loft på 50.000 kroner. Pengene kan du investere i enkeltaktier eller gennem en investeringsforening. Du betaler en årlig skat på 17 procent af værdistigninger på kontoen. Normalt bliver aktier beskattet med 27 eller 42 procent.

Elcyklerne er blevet fast inventar på cykelstien, og ifølge Danske Cykelhandlere er salget af elcykler stadig stigende.

Men det er ikke uproblematisk, hvis man som ældre cyklist stryger afsted med hjælpemotor.

– Den trækker dig op til 25 kilometer i timen. Og de nye speed pedelecs kan køre 45 kilometer i timen. Det er enormt meget kraft, siger Magnus Lindhart Jørgensen, der er cykelmekaniker hos Cyklistforbundet.

Det kan blive farligt, hvis man vælger elcyklen, fordi man er udfordret på balancen eller ikke har kræfter til en almindelig cykel, fortæller han.

I Holland, hvor elcykler er langt mere udbredte, er ældre på elcykler i dag overrepræsenterede i ulykkesstatistikken.

– Men herhjemme kan vi også se, at elcykler begynder at udgøre en stadig større del af ulykkerne, siger Pernille Ehlers, der er chefkonsulent hos Rådet for Sikker Trafik.

Fordi elcyklerne endnu ikke er så udbredte, har vi dog færre data om ulykkerne, forklarer hun.

Ældre vælter

Men man ved, at når ældre kommer til skade på cykel, så er det ofte eneulykker, hvor balancen har svigtet, forklarer hun. Og det kan blive et problem på elcyklen, hvor man pludselig kører meget hurtigere.

– Hvis man ikke tilpasser sin kørestil, kan det give nogle store overraskelser. Så er man for eksempel længere tid om at bremse, forklarer Pernille Ehlers.

Samtidig er elcyklerne markant tungere end almindelige cykler. Og det mærker man ikke, når man kører på cyklen.

– Men de er tungere at håndtere, når man eksempelvis skal af eller på, forklarer Pernille Ehlers.

Hun råder derfor til, at ældre vælger en elcykel med lav indstigningshøjde.

Hvor skal motoren sidde?

Det kan også være en fordel at vælge en med centermotor, fordi den har tyngdepunkt i midten og justerer farten efter, hvor meget man træder i pedalerne.

– Hvorimod elcyklerne med frontmotor trækker med fuld kraft, bare du træder en lillebitte smule. Og det kan føles meget voldsomt, siger Pernille Ehlers.

Samtidig kan cyklens tyngdepunkt og balance blive anderledes, når motoren sidder som vægt i fronten, forklarer Magnus Lindhart Jørgensen.

– Man skal heller ikke købe den kraftigste motor. Eller som minimum undlade at sætte motoren på den allerhurtigste funktion, råder han.

Man bør også øve sig i at manøvrere og bremse, inden man drister sig ud i trafikken. Og brug hjelm, lys og reflekser.

– Andre kan nemt undervurdere hastigheden, hvis de ser en ældre person komme cyklende. En bilist eller cyklist kan tro, at de kan nå at højresvinge eller overhale, siger Pernille Ehlers.

De såkaldte speed pedelecs blev ved tilladt på danske veje i slutningen af 2018. I den forbindelse holdt man op med at betegne de særlige cykler som store knallerter. De er at regne som cykler, og det betyder, at du ikke skal have stort knallertkørekort for at kunne køre på dem.

Del din kommentar