Skip to main content

Kontanthjælp: Satser, regler og forudsætninger

Der er forskellige satser for hjælpen. Det afhænger blandt andet af alder, ægteskabelig status og eventuel sygdom.

Hvor meget kan du få i kontanthjælp? Klik og se svarene – der er forskellige satser afhængig af din situation. Foto: Colourbox.
Hvor meget kan du få i kontanthjælp? Klik og se svarene – der er forskellige satser afhængig af din situation. Foto: Colourbox.
Fyldt 30 år, forsørger børn: 14.993 kroner. Fyldt 30 år, andre: 11.282 kroner. Enlige forsørgere under 30 år: 14.331 kroner per måned. Foto: Colourbox.
Fyldt 30 år, forsørger børn: 14.993 kroner. Fyldt 30 år, andre: 11.282 kroner. Enlige forsørgere under 30 år: 14.331 kroner per måned. Foto: Colourbox.
Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud: 10.026 kroner. Foto: Colourbox.
Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud: 10.026 kroner. Foto: Colourbox.
Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge): 11.282 kroner per måned. Foto: Colourbox.
Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge): 11.282 kroner per måned. Foto: Colourbox.
Under 30 år, psykisk syg, forsørgerpligt: 14.993 kroner. nder 30 år, psykisk syg, udeboende: 11.282 kroner. Foto: Colourbox.
Under 30 år, psykisk syg, forsørgerpligt: 14.993 kroner. nder 30 år, psykisk syg, udeboende: 11.282 kroner. Foto: Colourbox.
25-29 år, udeboende: 7.272 kroner. 25-29 år, hjemmeboende: 3.509 kroner. Foto: Colourbox.
25-29 år, udeboende: 7.272 kroner. 25-29 år, hjemmeboende: 3.509 kroner. Foto: Colourbox.
Under 25 år, udeboende: 7.272 kroner. Under 25 år, hjemmeboende 3.509 kroner. Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg: 14.993 kroner per måned. Foto: Colourbox.
Under 25 år, udeboende: 7.272 kroner. Under 25 år, hjemmeboende 3.509 kroner. Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg: 14.993 kroner per måned. Foto: Colourbox.

Kontanthjælp er en offentlig ydelse til personer, der ikke er i stand til at forsørge sig selv eller sin familie. Sådan er Beskæftigelsesministeriets defination.

Kontanthjælp er dog ikke kun kontanthjælp. Der forskellige satser for, hvor stor kontanthjælpen er (2018-satserne kan du se i galleriet over artiklen), ligesom der er forskellige forudsætninger, der skal være opfyldt for at kunne modtage hjælpen:

  • Du skal være fyldt 30 år (er du under 30 kaldes det uddannelseshjælp)
  • Du har været ude for en social begivenhed, for eksempel sygdom, arbejdsløshed eller ophør af samliv
  • Den sociale begivenhed har medført, at du ikke kan skaffe det nødvendige til dig selv eller din familie
  • At du ikke forsørges af andre
  • Dit behov for forsørgelse kan ikke dækkes af andre ydelser, for eksempel arbejdsløshedsdagpenge eller pension

Størrelsen af din kontanthjælp afhænger altså af flere faktorer, blandt andet alder, bopæl (hjemmeboende/udeboende), eventuelle børn og eventuel sygdom.

Du skal også være opmærksom på, at eventuel formue – og ægtesfælles indtægter og formue – bliver fratrukket kontanthjælpen.

Det kan du læse mere om på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside.

Du får ikke automatisk kontanthjælp, du skal selv – og så hurtigt som muligt – henvende dig til kommunen. Her vil du så inden for kort tid blive indkaldt til en samtale.

Kontanthjælp og kontanthjælpsloft

Mens du er på kontanthjælp skal du søge arbejde.

“Du skal søge seriøst, realistisk og bredt. Du skal kunne dokumentere din jobsøgning, og du skal løbende registrere alle jobsøgningsaktiviteter i en joblog på Jobnet”, skriver Borger.dk.

I galleriet over artiklen kan du se, hvor meget du er berettiget til i kontanthjælp. Foto: Colourbox.

I galleriet over artiklen kan du se, hvor meget du er berettiget til i kontanthjælp. Foto: Colourbox.

Hvis du modtager integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp er der en grænse for, hvor meget du månedligt samlet set kan modtage af hjælp og særlig støtteboligstøtte – det såkaldte kontanthjælpsloft. Det bliver fastsat individuelt og afhænger af, om du er forsørger, gift/samlevende eller enlig.

“Loftet betyder, at du risikerer at få mindre i særlig støtte og boligstøtte, hvis du ikke aktivt søger arbejde. Loftet medfører nemlig, at der er større gevinst ved at arbejde, og jo mere du arbejder, desto mere kan du få i boligstøtte og særlig støtte, inden du ”rammer loftet””, skriver Borger.dk.

Hvornår?

Kontanthjælpen udbetales den sidste bankdag før den første. Kontanthjælpen er som udgangspunkt bagudbetalt.

Del din kommentar