Skip to main content

Kørekort: Alt, der er værd at vide om det laksefarvede stykke plastik

Har du dit kørekort mistet, eller vil du generelt gerne kende regler og priser for kørekort? Læs det vigtigste, der er værd at vide om kørekortet her.

Kørekortet er for mange et bevis på, at de er frie, voksne mennesker. Foto: Kim Haugaard/Scanpix 2016

Kørekortet er for mange et bevis på, at de er frie, voksne mennesker. Foto: Kim Haugaard/Scanpix 2016

Dit kørekort hed i gamle dage førerbeviset. Det er din dokumentation for, at du må føre biler, motorcykler, lastbiler og meget, meget andet. Med det følger der et særligt ansvar. Der følger også en masse regler med det, og de vigtigste regler må siges at være færdselsreglerne. Det er et krav fra offentlighedens side, at du overholder færdselsloven, hvis du ønsker at være sikker på at beholde dit kørekort.

Hvis du ikke overholder færdselsreglerne, risikerer du at få frakendt dit kørekort. Frakendelsen kan være enten betinget eller ubetinget. Er frakendelsen betinget, må du stadig køre bil i prøveperioden. Er frakendelsen ubetinget, inddrager politiet dit kørekort, og du må ikke køre bil, før du har generhvervet dit kørekort.

Hvis kørekortet blevet betinget frakendt, har du mulighed for at beholde det på betinget basis. Det betyder, at du i tre år ikke må begå en lignende forseelse end den, der kostede dig en betinget frakendelse.

Du får kun lov til at beholde kørekortet, hvis du består en kontrollerende køreprøve, som består af en teori- og en køreprøve.

Betinget frakendelse af kørekortet

Er dit kørekørt blevet bettinget frakendt, bliver du af politiet genindkaldt til en kontrollerende køreprøve. Du kan miste kørekortet betinget;

 • hvis du har kørt mere end 160km/t på en motorvej eller over 60% for hurtigt på de resterende veje.
 • hvis du har kørt spirituskørsel med en promille mellem 0,5 og 1,2.
 • hvis du ikke har taget hensyn til færdselssikkerheden og har holdt skade på personer, ting eller udgjort fare i trafikken.

Er dit kørekort betinget frakendt på grund af spritkørsel, skal dud esuden tage et Alkohol, Narko og Trafik Kursus (ANT-kursus), inden du kan generhverve dit kørekort.

Ubetinget frakendelse af kørekortet

Hvis dit kørekort bliver dig ubetinget frakendt, skal du aflevere det til politiet. Du kan først generhverve kørekort, når frakdenelsestiden er udløbet, og du har bestået en kontrollerende køreprøve.

 • Du kan blandt andet miste kørekortet ubetinget på følgende måde:
 • Hvis du har kørt spirituskørsel og har haft en promille på over 1,20
 • Hvis du har forvoldt stor skade på mennesker og biler
 • Hvis du tidligere har fået frakendt dit kørekort og overtrådt færdselsloven i prøvetiden.

Siden oktober 2013 har følgende forseelser også kostet en ubetinget frakendelse af kørekortet:

 • ved enhver hastighed, der overskrider hastighedsgrænsen med mere end 100 pct., hvis du kører mere end 100 km/t
 • ved kørsel med over 200 km/t
 • og ved særlig hasarderet og hensynsløs kørsel.

Generhvervelse af kørekortet

Hvis du kørekort er blevet dig frakendt, skal det generhverves, før du får det igen. Har du mistet kørekortet i en betinget periode, skal du møde op i borgerservice og medbringe en udfyldt ansøgningsblanket, et gyldigt pas eller sundhedskort samt et brev om din frakenedelse.

Er dit kørekort blevet ubetinvet frakendt skal du foruden ansøgningsblanket og pas eller sundhedskort medbringe et foto, der lever op til de nyeste retningslinjer for at få kørekort. Der findes et væld af forskellige kategorier for kørekort. Det, de fleste af os nok kender, er B-kørekortet.

Fornyelse af kørekortet

Hvis du skal have udstedt et nyt kørekort, koster det 280 kroner (i 2017), det kan eksempelvis ske, hvis du skifter navn, eller hvis dit kørekort er slidt.

For at få udstedt et nyt kørekort, skal du henvende dig i din kommunes borgerservice og medbringe et vellignende foto dit gamle kørekort identifikation evt. lægeattest.

Kørekort udstedt efter 19. januar 2013 er gyldige i højest 15 år afhængig af kørekortes kategori(er), din alder og dit helbred. (Du kan læse mere om de forskellige levealdre for kørekort hos Borger.dk.)

Har du mistet kørekortet?

Hvis du har mistet dit kørekort, skal du møde personligt op hos din kommunes borgerservice og ansøge om et nyt. Det koster 280 kroner (i 2017) at få udstedt et nyt kørekort, hvis du har mistet det gamle.

Du kan få udleveret et midlertidigt kørekort, hvis du lige har bestået din køreprøve, eller hvis du er over 75 år gammel og har været igennem et lægetjek. I disse tilfælde er det midlertidige kørekort gratis.

Hvis dit nuværende kørekort er af den gamle type, altså ikke er udformet som et kredit- eller hævekort, eller hvis du ikke har et gyldigt pas, der kan bruges som identifikation, når du skal have dit kørekort fornyet, skal du medbringe din originale dåbs- navne- eller fødselsattest, samt billedlegitimation

Du kan få udstedt et nyt kørekort i følgende situationer:

 • Hvis du mister kørekortet
 • Hvis kørekortet er meget slidt
 • Hvis du mistet kørekortet, og det er udstedt i et af de andre lande i EU eller EØS (Island, Liechtenstein og Norge)
 • Hvis du skifter navn
 • Hvis du ønsker et kørekort af kreditkorttypen

Kørekort til 17-årige

Siden 1. januar 2017 har 17-årige haft mulighed for at tage kørekort i Danmark. De må først køre bil på egen hånd, når de fylder 18. Du kan derfor starte på køreskolen, når du er 16 år og ni måneder gammel. Begge dine forældre skal give dig tilladelse til at køre bil som 17-årig, og du kan først gå til praktisk køreprøve som 17-årig.

Din ledsager, der altså skal sidde med i bilen, så længe du kører bil som 17-årig, skal være mindst 30 år gammel. Vedkommende skal have haft kørekørt til personbil i de seneste 10 år, og i den periode må kørekortet ikke have været frakendt. Vedkommende skal i øvrigt være istand til at overtage kørslen, skulle det blive nødvendigt.

Newsbreak.dk har tidligere fortalt, at der er noget, der tyder på, at kørekort til 17-årige ikke har ført flere ulykker med sig.. Erfaringer fra Norge viser i øvrigt også, at det er en god idé at få de unge ud bag rattet hurtigst muligt.

Det er i øvrigt ikke kun de yngste bilister, der skal agere efter nye regler. Landets ældste skal ikke længere gennem processen, der er fornyelse af kørekortsom de skulle førhen. 

Teori og køreprøve

Du skal gennemføre mindst 29 teori-lektioner og 24 praktiske lektioner, inden du modtager kørekortet af politiet.

Det er et krav, at undervisningen skal være sammenhængende, og er du fraværende fra din undervisning i mere end tre måneder, skal du starte forfra på undervisningen.

Det rødbedefarvede dokument

Kørekortet er i øvrigt ikke det eneste dokument, der er omfattet af en masse love, regler og paragraffer. Tror du, at du har helt styr på reglerne for dit pas? Læs Newsbreak.dks artikel om adgangsbeviset til udlandet og få syn for sagen.

Kilder:

Den Store Danske.

Borger.dk.

FDM.

Politiet.

Del din kommentar