Skip to main content

Ressourceforløbsydelse forklaret: Det betyder det for dig

Du står til ressourceforløbsydelse i to situationer i Danmark, både hvis du er under jobafklaringsforløb, og hvis du er under et ressourceforløb

Ressourceforløbsydelse udbetales til to grupper af danskere.

Ressourceforløbsydelse udbetales til to grupper af danskere.

Mens du deltager i et jobafklaringsforløb, får du udbetalt ressourceforløbsydelse. Det skriver Borger.dk. Det kræver, at du af kommunen er visisteret til et jobafklaringsforløb, og at du står til rådighed for de aftaler, der er en del af forløbet.

Formålet med jobafklaringsforløbet er, at du får lettere ved at komme i arbejde, og kommer til at stå stærkere, med henblik på selvforsørgelse. Ressourceforløbsydelsen i et jobafklaringsforløb ligger på kontanthjælpsniveau, men det kan justeres op og ned, afhængigt af, om du eksempelvis får et barn, eller hvis du er selvstændig erhvervsdrivende sideløbende med, at du indgår i et jobafklaringsforløb.

Du får også udbetalt ressourceforløbsydelse, hvis du deltager i et ressourceforløb i din kommune. Borger.dk skriver, at du skal opfylde to betingelser, for at få ydelsen. Den ene er, at du skal deltage aktivt i dit ressourceforløb, og derudover skal du deltage i eventueller møder med din kommune og lignende.

Borger.dk har svar på flere spørgsmål

Et ressourceforløbet varer mellem et og fem år, og ifølge Borger.dk er der tale om en tværfaglig og helhedsorienteret indsats. Gennem forløbet er målet, at du udvikler din arbejdsevne, sådan at du, efter forløbet, er bedre stillet i at skulle kunne forsørge dig selv.

Når du bliver en del af et ressourceforløb, begynder du at modtage ressourceforløbsydelse, og den mængde penge, du får i ydelse, vil svare til, hvad du eksempelvis har modtaget i sygedagpenge eller ledighedsydelse hidtil. Borger.dk skriver, at ydelsen kan justeres løbende, mens du indgår i et ressourceforløb. Hvis du får et barn, kan ydelsen hæves, men hvis du har lønindtægter, mens du indgår i et forløb, bliver ydelsen nedjusteret tilsvarende.

Du kan læse mere om Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb og Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb ved at følge følgende links:

Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb

Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb

Del din kommentar