Skip to main content

Rottealarm i Kolding

Som den første kommune anvender Kolding Kommune nu giftfrie fælder i bekæmpelsen af skadedyr, og det giver effektive resultater.

Skadedyrsbekæmper Allan Nielsen fra MyreExpressen har sat 24 mekaniske og effektive rottefælder op ved Slotssøen i Kolding, og fælderne giver allerede resultater. Foto: Lars Møller.

Skadedyrsbekæmper Allan Nielsen fra MyreExpressen har sat 24 mekaniske og effektive rottefælder op ved Slotssøen i Kolding, og fælderne giver allerede resultater. Foto: Lars Møller.

Kolding Kommune har slået alarm. Kommunen har fået rekord mange anmeldelser og klager fra borgere i området ved Slotssøen ved Koldinghus og Odinsparken, hvor rotterne lever i søområder og trækker op ved husene, når det bliver koldt.

– Særlig Kærlighedsstien ved Slotssøen har været har været et meget plaget område, og det er selvfølgelig ikke særlig romantisk at møde en rotte, når man går tur med sin udkårne.

– Derfor måtte vi gøre noget akut for at løse vores udfordring, siger Birgitte Hansen i en pressemeddelelse.

Hun arbejder som projektleder i Kolding Kommune og koordinerer indsatsen vedrørende strategisk rottebekæmpelse i kommunen.

Kolding Kommune har derfor installeret 24 mekaniske trykluftsdrevne rottefælder ved navn ’Goodnature’ langs hele stien ved Slotssøen for at minimere det stigende antal rotter.

Som navnet indikerer, er fælderne ikke skadelige for miljøet, da de er giftfrie.

Effektiv bekæmpelse

Kommunen har hurtigt kunne se resultater fra de nye rottefælder.

– Efter bare fem dage kunne vores skadedyrsbekæmper konstatere, at en fælde havde aflivet fire rotter, fortæller Birgitte Hansen, der sammen med sine kolleger er begejstret over fældernes gode fangstrate.

Flere fælder er nu udløst i det plagede område, og skadedyrsbekæmper Allan Nielsen pointerer, at det er gode resultater, fælderne allerede viser.

Normalt skal en rottefælde først integrere sig i naturen og væk fra fabrikationslugten, før en rotte vil nærme sig den.

– Der kan ofte gå op til to måneder, før en fælde er aktiv, fordi rotten skal vænne sig til lugten, men i Kolding kan vi konstatere, at fælderne har haft en positiv effekt allerede fra den første uge, og det er meget imponerende og godt for de plagede borgere, siger Allan Nielsen fra MyreExpressen, der leverer fælderne til Kolding Kommune.

Grønne løsninger i stedet for gift

Det har været vigtigt for Kolding Kommune at finde en grøn og driftssikker løsning til at bekæmpe problemet, da kommunen har en vision om at være giftfrie i deres rottebekæmpelse.

Kommunen vil ikke udsætte dyrelivet for gift eller kemikalier.

– Som kommune vil vi gerne gå i en grøn retning, når vi bekæmper rotter og skadedyr.

– Vores nye fælder er innovative overfladefælder, som virker uden brug af gift og afliver rotterne humant, hvilket har været vigtigt for os. Selvom rotter er skadedyr, er det stadig dyr, siger Birgitte Hansen.

Kommunens tankegang ligger i tråd med de nye regler fra Miljøstyrelsen, der forbyder anvendelse af gift til permanent forebyggelse.

– Kolding Kommune er klare first-movers inden for giftfri skadedyrsbekæmpelse, og det støtter vi selvfølgelig.

– Fælderne er 100 procent giftfrie med dokumenterede resultater, siger administrerende direktør i Tec-SolutionZ Carsten Thulin, der arbejder på, at Goodnature-fælden skal kunne anvendes på flere områder, end den kan i dag.

Minimalt brug af mandskab

Fælderne kræver ikke bemanding og ekstra tilsyn, og også det har været vigtigt for Kolding Kommune.

– En almindelig klapfælde virker kun én gang, og så er vi nødt til at have en rottefænger ud til fælden for at fjerne rotten og lade den igen.

– Hvis vi har 24 fælder, der klapper en gang i døgnet, kan vi have en fænger kørende og fjerne rotter og lade fælder igen og igen. Det er der ikke ressourcer til i kommunen, forklarer Birgitte Hansen fra Kolding Kommune.

De nye Goodnature-fælder tiltrækker rotterne med en særlig duft, der får rotterne til at gå i fælden igennem et hul, der er sikret mod indtrængen af andre dyr.

Rotter aflives hurtigt og humant

Når rotten går i fælden, aktiveres en CO2-enhed, der afliver rotten hurtigt og humant.

Den døde rotte falder efterfølgende til jorden under fælden. Fælden indstiller sig selv igen automatisk, og den døde rotte bliver spist eller fjernet af dyr i naturen.

Fælden kræver derfor hverken opsyn eller vedligeholdelse.

Kommer der anmeldelser i området ved Slotssøen og Odinsparken, rykker rottefængerne dog fortsat ud.

Området bliver ikke overladt til sig selv, fordi kommunen har sat ekstra fælder op, pointerer projektleder Birgitte Hansen.

Store forventninger

Kommunen har høje forventninger til de nye installationer, der kan tage op til 24 rotter og mus, før CO2-enheden i fælden skal skiftes. Birgitte Hansen håber, at borgerne ikke vil opleve samme aktivitet i området som tidligere.

– Vi kan aldrig fjerne rotterne helt. Vil man have naturen ind i byen, får man hele naturen men vi kan forsøge at stoppe den del, som vi ikke ønsker heriblandt rotterne, siger Birgitte Hansen, der mener at målet er nået, når rotternes høje aktivitet i området ved Slotssøen og Odinsparken er begrænset.

Birgitte Hansen vurderer, at Kolding Kommune på sigt vil kunne mindske antallet af anmeldelser, fordi kommunen nu aktivt bekæmper antallet af rotter.

– Vi kommer til at spare penge på den lange bane, men det er kun fordi vi med de nye fælder får rottebestanden ned, forklarer hun.

Del din kommentar