Skip to main content

Spirituskørsel: Hvad koster det, og hvad er grænsen?

Spirituskørsel kan koste dig og andre livet, og er din promille over 0,5 overtræder du loven. Det er der flere konsekvenser for.

Spirituskørsel kan koste både penge og liv. Foto: Scanpix.

Spirituskørsel kan koste både penge og liv. Foto: Scanpix.

Reglerne for spirituskørsel i Danmark er egentlig ganske klare. Er din promille over 0,5 er du skyldig, og du står til en bøde, om du har kørt bil, cykel eller lastbil – eller noget fjerde.

Men vidste du, at der opstår flere trafikulykker som følge af spirituskørsel i juni end i decembrer?

Hos Rådet for Sikker Trafik er teorien den, at vi har lært at lade bilen stå efter julefrokosten, men det kniber mere, når det er sommer, og man har fået en øl i solen.

– Vi skal i højere grad turde tale om, hvordan alkohol påvirker os. Der findes i dag mange gode alkoholfrie øl og drinks, så det handler bl.a. også om, hvordan vi ændrer vores vaner og tilbyder et attraktivt alternativ, hvis vi synes, at det er vanskeligt at tage snakken med vores gæster om, hvordan de kommer hjem, har Dorte McGugan Pedersen, udviklingschef i TrygFonden sagt til Sikkertrafik.dk i den forbindelse.

Promillegrænsen i Danmark

Promillegrænsen i Danmark er som nævnt 0,5, og overskrider du den, står du til en bøde, og i visse tilfælde risikerer du at miste dit kørekort og det, der er værre.

Ifølge Rådet for Sikker Trafik er der forskellige grader af straf man får, afhængigt af promillens størrelse, og om det er første gang eller ej, du bliver taget for spirituskørsel.

Straffen for spirituskørsel

Er din promille mellem o,5 og 1,2, får du dit kørekort frakendt betinget, du får en bøde, og du skal gennemføre et ANT-kursus. Du kan læse mere om kurset her. Det betyder, at du skal bestå en ny teori- og køreprøve for at beholde dit kørekort.

Er din promille mellem 1,2 og 2,0 bliver dit kørekort ubetinget frakendt i tre år, og du skal derfor generhverve dit kørekort, før du igen må sætte dig ind bag et rat.

Er promillen over 2,0 mister du også kørekortet, og du får derudover 20 dages betinget fængsel.

Ifølge politiet stiger straffen for spirituskørsel, hvis du bliver taget for samme forhold flere gange. Du kan få dit kørekort frakendt i længere og længere tid, og du kan også blive idømt længere fængselsstraffe.

Derudover står du til en bøde, der udregnes på særlig vis.

Bøde for spirituskørsel

Den bøde, du får for at køre spirituskørsel, udregnes med udgangspunkt i den køn, du tjener. Du skal betale en måneds nettoløn gange din promille, og ifølge politi.dk udregnes det på følgende måde:

(Årlig bruttoindtægt x 1.000 kr. x promillens størrelse) : 25.000 kr. = bøden

Eksempel:
Med en promille i intervallet mellem 0,51 – 1,00 og en årlig bruttoindtægt på 400.000 kr., bliver bøden:

(400.000 kr. x 1.000 kr. x 0,51) : 25.000 kr. = 8.160 kr. afrundet til 8.000 kr. 

Spirituskørsel på cykel

Blandt de mange, mange forskellige ting, der kan give dig en bøde som cyklist, der er spirituskørsel faktisk. Newsbreak.dk har før omtalt bøde på cykel, og i den artikel kan du blandt andet læse, at du kan få en bøde på 1500 kroner, hvis man fra politiets side vurderer, at du kører uforsvarligt, fordi du er beruset. Du slipper til gengæld for et klip i kørekortet

Del din kommentar