Skip to main content

Sygedagpenge: Hvornår og hvor længe er man berettiget og hvor meget kan man få?

Både ledige, lønmodtagere og selvstændige kan være berettigede til sygedagpenge - her er reglerne og satserne

Sygedagpenge betaler til folk, der er uarbejdsdygtige på grund af sygdom. (Foto: Shutterstock)

Sygedagpenge betaler til folk, der er uarbejdsdygtige på grund af sygdom. (Foto: Shutterstock)

I Danmark har vi et sikkerhedsnet, vi spænder ud over hinanden, for er uheldet ude, og du bliver sygemeldt i kortere eller længere tid, er du som udgangspunkt berettiget til sygedagpenge fra din arbejdsgiver eller kommunen.

Det gælder både for lønmodtagere, ledige og selvstændige.

Som hovedregel gælder det, at man højst kan modtage sygedagepenge i 22 uger over en periode på ni måneder. Det er kommunerne, der står for udbetalingen af ydelsen, og de vil inden periode er gået følge op på ens situation – for eksempel i form af et ressourceforløb – hvis ens sygeperiode varer længere tid end 22 uger.

Sygedagpenge for ledige

Selvom man er ledig, kræver det at man har det man kalder ‘en vis tilknytning til arbejdsmarkedet’ før man er berettiget til at modtage ydelsen.

Det har man, hvis man – hvis man ikke var syg – ville være berettiget til enten normale dagpenge eller det der hedder arbejdsmarkedsydelsen.

Ens sygdom skal meldes til a-kassen den dag, man bliver syg. Fortsætter sygdommen i over 14 dage, vil a-kassen sende sagen videre til kommunen, der derefter overtager udbetaling af ens penge.

Sygedagpenge for lønmodtagere

Lønmodtagere skal melde deres sygdom til arbejdsgiveren senest to timer efter, man burde være mødt ind på arbejde.

Man er berettiget, hvis man har arbejdet i mindst 240 timer inden for de seneste seks afsluttede kalendermåneder forud for første sygefraværsdag. I mindst fem af disse måneder skal man have arbejdet mindst 40 timer om måneden.

Der er også andre undtagelser; er man i fleksjob er man berettiget, selvom man har færre timer – og det samme gælder, hvis man er elev i lønnet praktik eller netop har afsluttet en erhvervsuddannelse på mere end 18 måneder.

Pengene udbetales de første 30 dage af ens arbejdsgiver.  Det kræver dog, at man har været ansat hos din arbejdsgiver uafbrudt i de seneste otte uger før fraværet. I denne periode skal man have haft mindst 74 timer på arbejde.

Det er også et krav, at du er i arbejde hos arbejdsgiveren den dag, hvor du bliver syg.

Hvis man ikke – eller ikke længere – har ret til løn eller sygedagpenge fra ens arbejdsgiver, skal man anmode om sygedagpenge fra kommunen.

Satser

Den højeste sygedagepengesats, man kan være berettiget til ligger på 4300 kroner om ugen. Den højeste timesats er 116,22 kroner i timen – og pengene er bagudbetalte.

Sygedagpenge udbetales den sidste hverdag i måneden.

Har man normalt en timeløn, der er lavere end 116,22 kroner i timen, kan man forvente, at ens dagpengesats kommer til at blive det samme, som ens normale timeløn svarer til.

Kilde: Borger.dk

Del din kommentar