Advokat: Nye skatteregler rammer retssikkerheden

31. januar 2013 14:14 | Af: Berlingske Nyhedsbureau
 
Advokat: Nye skatteregler rammer retssikkerheden
Billede mangler

Det største slag mod privates retssikkerhed på skatteområdet. Regeringen vil med et nyt lovforslag fjerne danskernes mulighed for at klage til Landsskatteretten, hvis de føler sig uretfærdigt behandlet i en skattesag.

Det får meget harske ord med på vejen fra en af landets førende skatterets advokater og samt revisorer.

Forslaget er netop sendt høring og formålet er ifølge regeringen at få en mere effektiv vej, når danskerne vil klage over en skattesag.

Som reglerne er i dag kan private og selvstændigt erhvervsdrivende klage til Skatteankenævnene, derefter til Landsskatteretten og næste stop hedder så domstolene.

Fremover vil private kun få en klagemulighed i form af skatteankenævnene, før de er tvunget til at gå til domstolene.

“Dette er den største forringelse af almindelige menneskers retssikkerhed på skatteområdet, jeg har oplevet i de 20 år, hvor jeg har beskæftiget mig med at føre skattesager,” siger partner og advokat Torben Bagge fra advokatfirmaet Tommy V. Christiansen. Torben Bagge er tillige ekstern lektor i skatteret og offentlig ret på Aarhus Universitet.

“Det er helt utilstedeligt, at almindelige mennesker fremover kun kan klage deres skattesag til nogle mennesker, hvis fornemmeste egenskab er, at de ikke har forstand på skatteret,” siger Torben Bagge og påpeger, at medlemmerne af Skatteankenævnene er udnævnt politisk.

“Skatteankenævnene er en reminicens fra en tid, hvor man blev ansat i skat baseret på en skøn over, hvor mange penge man havde tjent,” siger Torben Bagge.

Regeringen regner med, at den kommer til at spare 20 mio. kr. årligt på forslaget.

Foreningen af danske revisorer FSR er meget enig i kritikken af forslaget fra advokaternes side.

“Skat er et kompliceret fagområde, og i skatteankenævnene træffes afgørelser af politisk udpegede lægmænd. Der skal være modvægt til Skats sagsbehandlere, og den modvægt findes i Landskatteretten,” siger formanden for FRS – danske revisorers skatteudvalg, John Bygholm.

“Enhver bør kunne vælge Landsskatteretten som klageinstans. Ingen bør nægtes adgang til at få deres sag behandles ved skatterettens administrative “Højesteret”. Alt andet er retssikkerhedsmæssigt betænkeligt,” siger John Bygholm.

Torben Bagge mener, at en afskaffelse af skatteankenævnene vil være svært, fordi det for mange lokal politikere opleves som en god tjans at sidde i det lokale skatteankenævn.

Del:
Del din kommentar
Forsiden lige nu