Ældrecheck: Her bliver den udbetalt og så meget får man

8. august 2018 11:04 | Af: Nicklas Skyum Clausen, nc@newsbreak.dk

Ældrechecken er en ekstra håndsrækning til pensionister, der har lav indtægt og formue

Ældrecheck: Her bliver den udbetalt og så meget får man
Ældrechecken falder på et tørt sted for pensionister uden høj indkomst og formue. (Foto: Bax Lindhardt/Scanpix)
Del:

Ældrecheck er en ydelse man er berettiget til, hvis man er pensionist og ikke er begunstiget af en stor indtægt udover sin folkepension.

Ældrechecken er en supplerende pensionsydelse, der udbetales som et engangsbeløb, en gang om året til de pensionister, der opfylder kravene til indkomst og formue.

Man er berettiget til at modtage den årlige ældrecheck, hvis man er folkepensionist og opfylder kravene – og så udbetales den helt automatisk af Udbetaling Danmark. Der skal altså ikke søges om ydelsen.

Hvor meget man får, afhænger af ens personlige tillægsprocent. Den kan man læse meget mere om under artiklen.

Ældrecheck 2018

I 2018 er det højeste beløb, man kan få på sin ældrecheck 17.200 kroner. Det får man, hvis ens tillægsprocent er på 100. Den blev i 2018 udbetalt onsdag den 31. januar.

For at få udbetalt ældrecheck 2018 lå formuekravet på 86.000 kroner. Man måtte altså ikke have likvide midler – aktier, kontanter, penge på kontoen og så videre – for mere end dette beløb, for at være berettiget til at modtage den ekstra håndsrækning.

borger.dk kan man oplyse om sine formueforhold.

Ældrecheck 2019

Fylder man 65 år og går på pension i løbet af 2018, vil man være berettiget til at modtage ældrechecken i 2019 – så længe man opfylder de andre krav.

Den bliver i 2019 udbetalt torsdag den 31. januar. Det er ikke offentliggjort, hvor meget den kommer til at blive på – men fra 2017 til 2018 steg den fra 16.900 til 17.200, så et forsigtigt gæt kunne være at den steg med det samme.

FAQ om ældrecheck

I det nedenstående forsøger vi at give et kort svar på de spørgsål, der ofte bliver stillet omkring ældrechecken.

Hvad er ældrecheck?

Ældrechecken er et engangsbeløb, der bliver udbetalt én gang årligt, hvis den enkelte ældre borger opfylder en række betingelser.

Hvem kan få ældrecheck?

Man skal være fyldt 65 år senest den 31. december året før og ens formue må i 2018 højst være 86.000 kroner. Det gælder også samlet, hvis I er et ægtepar/samlevende. Hvis betingelserne er opfyldt kan begge ægtefælder/samlevende få checken. Bor du i udlandet afhænger det af hvilket land, du bor i, om du er berettiget til en ældrecheck.

Hvor stor er ældrechecken?

Op til 17.200 kroner (tal fra 2018). Hvis du mener, at du har ret til ældrecheck, men ikke har fået pengene, skal du kontakte Udbetaling Danmark senest den 31. juli. Ellers har du ikke mulighed for at få ældrecheck for indeværende år.

Skal der betales skat af ældrechecken?

Ja, der skal betales skat af beløbet. Ældrechecken er en supplerende årlig pensionsudbetaling til de dårligst stillede folkepensionister – men da der er tale om en indkomst, skal der betales indkomstskat.

Hvordan kommer pengene?

Pengene kommer som udgangspunkt automatisk den sidste hverdag i januar måned. Pengene bliver indsat på borgerens Nemkonto som en del af den normale folkepension.

Fakta

Din tillægsprocent

Din personlige tillægsprocent viser, hvor meget du kan få i tilskud og tillæg ved siden af din pension.

Din personlige tillægsprocent bruges til at beregne:

  • hvor meget du evt. kan få i varmetillæg og ældrecheck (Udbetaling Danmark)
  • hvor meget du evt. kan få i helbredstillæg (kommunen)

Din tillægsprocent kan være mellem 0 og 100. Jo højere din tillægsprocent er, jo mere kan du få i tilskud.

Udbetaling Danmark fastsætter din personlige tillægsprocent, når de beregner din pension. Tillægsprocenten kan ændre sig i løbet af året, hvis dit indkomstgrundlag, som din pension beregnes ud fra, ændres. Du kan se din personlige tillægsprocent på din pensionsmeddelelse.

Du får det fulde tillæg, hvis din tillægsprocent er 100
Din tillægsprocent er 100, hvis:

  • du er enlig og har indkomster på højst 20.100 kr. / 20.500 kr. om året (2017 / 2018) udover din folke- eller førtidspension.
  • du er gift eller samlevende, og I tilsammen har indkomster på højst 39.800 kr. / 40.600 kr. om året (2017 / 2018) udover jeres folke- eller førtidspension.

Du kan ikke få helbredstillæg, hvis du har en formue, selvom din tillægsprocent er 100.

Du kan ikke få tillæg, hvis din tillægsprocent er nul

Din tillægsprocent er nul, hvis:

  • du er enlig og har indkomster på 69.800 kr. / 71.200 kr. (2017 / 2018) eller over om året udover din folke- eller førtidspension.
  • du er gift eller samlevende, og I tilsammen har indkomster på 140.000 kr. / 142.800 (2017 / 2018) eller over om året udover jeres folke- eller førtidspension.

Er din tillægsprocent mellem 0 og 100
Er tillægsprocenten lavere end 100, bliver tillægget også mindre. Din tillægsprocent bliver sat ned med én pct.;

  • for hver 497 kr. / 507 du har indkomster på over 20.100 kr. / 20.500 kr., hvis du er enlig (2017 / 2018).
  • for hver 1.002 kr. / 1.022 jeres samlede indkomster overstiger 39.800 kr. / 40.600 kr., hvis du er gift/samlevende (2017 / 2018)

Kilde: Borger.dk

Fakta

Her får vi penge fra det offentlige

Vi har her samlet en opgørelse over de mest gængse udbetalinger fra det offentlige til borgere.

Alle udbetalinger fra det offentlige bliver overført til den enkelte borgers NemKonto.

Du kan se mere om de enkelte ydelser, hvem der kan modtage dem og hvornår de bliver udbetalt, ved at trykke på de enkelte typer:

Udbetaling af ATP
Udbetaling af Boligstøtte – Boligsikring
Barselsdagpenge
Begravelseshjælp
Børnepenge (Børne- og Ungeydelse)
Dagpengesats
Efterløn – hvornår kan jeg gå på efterløn
Fleksydelse
Førtidspension udbetales
Udbetaling af Folkepension
Folkepensionens grundbeløb
Feriepenge

Kontanthjælp
Ledighedsydelse
Lønudbetaling
Penge tilbage i skat
Revalidering
Ressourceforløbsydelse
Sygedagpenge
Udbetaling af SU
Uddannelseshjælp
Ældrecheck

NemKonto er det fælles offentlige udbetalingssystem. Alle udbetalinger fra det offentlige bliver overført til din NemKonto. Din NemKonto er en helt almindelig bankkonto, som du har i forvejen. Mange bruger deres lønkonto som NemKonto.

NemKonto-systemet betyder, at de offentlige myndigheder udbetaler til din konto via dit CPR-nummer. NemKonto-systemet er dermed en database, som kobler dit CPR-nummer med den bankkonto, som du har valgt som din NemKonto.

Del:
Del din kommentar
Forsiden lige nu