Afghaner får asyl på grund af homoseksualitet

29. januar 2013 11:14 | Af: Berlingske Nyhedsbureau
 
Afghaner får asyl på grund af homoseksualitet
Billede mangler

En afghansk mand opnåede tirsdag asyl i Danmark, alene fordi han er homoseksuel. Det oplyser advokat Kåre Traberg Smidt, der førte mandens sag i Flygtningenævnet, asylmyndighedernes højeste instans. Og advokaten mener, at sagen er udtryk for ændret praksis.

 

– Homoseksuelle har før fået asyl. Det nye er, at før i tiden, når man fik asyl som homoseksuel, så havde man været udsat for en ydmygelse, for tortur, en anholdelse, drabsforsøg eller anden chikane, hvorved ens asylmotiv var større. Det nye er, at han hverken offentlig- eller privatretligt har været udsat for overgreb i Afghanistan, siger Kåre Traberg Smidt.

Ifølge Flygtningenævnet er der dog flere tilfælde, hvor asylansøgere har fået ophold uden at have været forfulgt, da de forlod deres hjemland. Nævnet kommenterer aldrig konkrete afgørelser, men sekretariatschef Stig Torp Henriksen siger:

– I Flygtningenævnets praksis findes der ind til flere eksempler på personer, der har fået asyl i Danmark, uden at den pågældende var forfulgt i hjemlandet ved udrejsen. Der er tale om såkaldte flygtninge sur place, hvor asylgrunden typisk først er opstået under opholdet i Danmark.

I Afghanistan er homoseksualitet ulovligt både efter straffeloven og sharialov, og ifølge Kåre Traberg Smidt har praksis altså hidtil været, at homoseksuelle skulle have været udsat for eksempelvil trusler eller vold for at kunne opnå asyl i Danmark. Men i dette tilfælde har hans klient hverken været i kontakt med myndighederne eller følt sig forfulgt på grund af sin seksualitet.

– Det åbner op for genoptagelse fra andre, der er homoseksuelle, som i lang tid har været underkastet den tidligere praksis, som har været, at Danmark kun giver asyl, hvis du reelt ikke blot føler dig truet eller er i risiko for det, men ér truet, siger Kåre Traberg Smidt, der nu selv vil forsøge at få genoptaget en række andre sager.

– Der vil også komme et øget antal sager af folk, der påberåber sig homoseksualitet, fordi de tror, de så kan få asyl. Men jeg er ikke bange for, at de forkerte vil få opholdstilladelse, siger han.

Kåre Traberg Smidt henviser desuden til en afgørelse fra Flygtningenævnet i efteråret, hvor en afghaner, der var konverteret til kristendom i Danmark, fik asyl, fordi nævnet lagde vægt på religionsfrihed og retten til offentligt at praktisere sin religion.

Tidligere havde han – som det havde været praksis – fået afslag med den begrundelse, at han kunne praktisere sin religion i det skjulte i Afghanistan, hvor man risikerer dødsstraf for at konvertere fra islam til kristendom.

– Det vil sende et utroligt positivt signal om, at Danmark på det seneste halvår på to utroligt vigtige områder har trådt store skridt. Det er meget positivt fra en pro-menneskerettighedstanke, siger Kåre Traberg Smidt.

Det er altid er ud fra en konkret vurdering i de enkelte sager, at Flygtningenævnet afgør, om det kan lægges til grund, at en asylansøger for eksempel er homoseksuel, konvertit eller politisk forfulgt. Nævnets formand er således en dommer, der er vant til at skulle vurdere påstand mod påstand, ligesom der blandt Flygtningenævnets medlemmer også er personer, der har forstand på forholdene i ansøgernes hjemlande.

Del:
Del din kommentar
Forsiden lige nu