ANNONCE

Afskaffelse af særregler i erhvervslivet kan frigøre milliarder

30. maj 2013 17:20 | Af: Berlingske Nyhedsbureau
 
Afskaffelse af særregler i erhvervslivet kan frigøre milliarder
Billede mangler

Danmark har et kæmpe potentiale for at blive et betydeligt rigere lande. Vi skal bare foretage nogle forholdsvis små og nærmest indlysende ændringer, så vil konkurrencen herhjemme bliver øget og priserne lavere, sådan at folk kan købe både flere og bedre varer og serviceydelser.

At ændringerne ikke er gennemført for længst skyldes typisk, at små interessegrupper, der stilles ringere, råber op og bremser fornyelse. Derimod tænkes der sjældent på det store tavse flertal, som kan få det bedre.

Det er regeringens Produktivitetskommission, der har professor Peter Birch Sørensen som formand, der peger på dette i en ny analyse, »Konkurrence, Internationalisering og Regulering«.

Samlet vil Produktivitetskommissionen frem mod årets udgang komme med forslag, som kan løfte den danske velstand med mindst 80 milliarder kroner eller lige så meget som 15.000 kroner pr. indbygger.

Hvor alle disse penge skal komme fra, er Peter Birch Sørensen sammen med et hold af landets største eksperter på området ved at finde ud af. Men de første ti milliarder kroner kan høstes, hvis anbefalinger i den Analyserapport 2, der blev præsenteret i går, følges.

Her foreslås eksempelvis at lempe planloven, som sætter snævre grænser for, hvor store butikker må være, og hvor de må placeres. Men også at mere af togdriften udbydes til private, så DSB får mere konkurrence. Der er også forslag om at afskaffe eksempelvis restriktionerne på, hvem der må eje apoteker og advokatvirksomheder samt gøre det nemmere at udnytte stordriftsfordele inden for landbruget og transportområdet.

»Der er en række interessegrupper herhjemme, som kæmper mod ændringer af den slags, og det er formentlig derfor, at mange af disse ting ikke er gennemført for længst,« siger Peter Birch Sørensen.

Han anslår, at alene en liberalisering af planloven kan give en gevinst på to milliarder kroner ved at skabe større konkurrence og lavere priser på dagligvarer.

»To milliarder kroner på dette område er endda et konservativt skøn. Øget konkurrence på de danske jernbaner kan potentielt hente andre én milliard kroner hjem i produktivitetsgevinster,« siger Peter Birch Sørensen.

Han tilføjer, at produktiviteten i dansk detailhandel har udviklet sig yderst sløvt netop siden 1997, hvor den nuværende planlov blev vedtaget.

Lempes planloven, vil det formentlig føre til, at der kommer færre og større butikker uden for de centrale bykerner, vurderer Peter Birch Sørensen.

»Det er en ulempe, man må veje op mod de økonomiske gevinster,« siger han.

Ansættelsesklausuler, som vinder hastigt frem herhjemme, skal også begrænses væsentligt. De hindrer nemlig ansatte i at blive selvstændige eller få job hos en konkurrent. Dermed flytter arbejdskraften sig ikke til de steder, hvor den er mest produktiv og får den bedste aflønning. Inden for enkelte områder har 20 procent af alle ansatte klausuler, der binder dem til én enkelt virksomhed.

Peter Birch Sørensen peger på, at klausuler er forbudt i Californien, og det er en af grundene til, at højteknologiske virksomheder holder til i den solrige stat.

Kommissionen forslår blandt meget andet også at øge grænsen for lastbilers totalvægt. Det vil give færre lastbiler på vejene, mindre miljøbelastning og kræve færre chaufførtimer – og dermed give større produktivitet.

Produktivitetskommissionen skal afslutte sit arbejde inden årets udgang og vil i fremtidige rapporter sætte fokus på, hvordan den offentlige sektor, skatter og afgifter, forskning og udvikling og andre ting påvirker den danske produktivitet og dermed velfærd.

ANNONCE

x
Del din kommentar
Forsiden lige nu