ANNONCE

Afsløring: Feriepenge kan koste denne ydelse

15. august 2020 19:12 | Af: Peter Koch, pk@newsbreak.dk

Mens politikerne har garanteret, at feriepengene ikke vil blive modregnet i sociale ydelser, så kan det alligevel ske, hvis borgerne ikke selv er opmærksomme.

Afsløring: Feriepenge kan koste denne ydelse
Man skal være opmærksom, hvis man vil have sine feriepenge udbetalt. Genrefoto.

Citathistorie fra Jyllands-Posten.

Stik imod de politiske løfter om, at borgerne ikke vil blive trukket i deres sociale ydelser, fordi de pludselig får udbetalt ekstra feriepenge, så kan det alligevel blive konsekvensen, at f.eks. pensionister mister retten til ældrecheck eller det helbredstillæg, der kan gå til medicin eller tandlæge.Det skriver Jyllands-Posten

I det lovforslag, som er ved at blive hastebehandlet, fremgår det, at feriepengene “i visse tilfælde kunne påvirke borgerens ret til en ydelse eller udmålingen heraf”.

Gang på gang har regeringen og partierne bag udbetalingen af feriepengene ellers garanteret, at det ikke vil ske – senest på Folketingets talerstol, hvor beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard onsdag fastslog, at “udbetalingen vil ikke få betydning for indkomstoverførsler.”

Nyt felt

Forklaringen er, at nogle ydelser reguleres i forhold til indkomst. En kontanthjælpsmodtager får f.eks. nedsat sin ydelse krone for krone, hvis vedkommende får en indtægt. Regeringen har fundet en løsning på det problem, så staten sørger for, at der ikke sker modregning i de indkomstafhængige ydelser – ganske enkelt ved at oprette et selvstændigt felt til feriepengene på årsopgørelsen.

Andre ydelser er til gengæld det, der kaldes formueafhængige. F.eks. kan pensionister ikke få ældrecheck eller det såkaldte helbredstillæg, hvis de har mere end 89.800 kr., ligesom kontanthjælp er udelukket, hvis et ægtepar tilsammen har en formue på mere end 20.000 kr.

Og her kan de offentlige systemer ikke automatisk sørge for at undgå modregning.

Borgere, der vælger at opspare feriepengene, kan med andre ord ende på den forkerte side af formuegrænsen og dermed miste retten til ældrecheck eller kontanthjælp. Kun hvis de selv indberetter det, fraregnes de ekstra feriepenge fra deres formue, skriver Jyllands-Posten

ANNONCE

ANNONCE
Del din kommentar
Forsiden lige nu