ANNONCE

Godt nyt: Markant fald i disse forbrydelser

1. juli 2020 05:54 | Af: Jeppe Bjerre Trans, jt@newsbreak.dk og Ritzau Info

Mens vold, indbrud og hærværk ligger markant lavere end de forrige tre år, ligger husspektakler over.

Under coronakrisen har politiet landet over rykket ud til færre indbrud, hærværk og voldstilfælde.

Alene anmeldelser om vold er faldet med 31 procent i ugerne fra nedlukning af landet til første fase af genåbningen sammenlignet med de tre foregående år.

Det viser en ny undersøgelse foretaget af Syddansk Universitet, Det Kriminalpræventive Råd og Syd- og Sønderjyllands Politi.

Undersøgelsen ser på udviklingen af fem kriminalitetstyper under nedlukningen.

Mens vold, indbrud og hærværk ligger markant lavere end de forrige tre år, ligger husspektakler over.

Der kan være flere forklaringer på faldet i voldsanmeldelser, siger professor ved Syddansk Universitet Linda Kjær Minke.

Hun peger på en norsk undersøgelse, som har påvist, at for hver time udskænkningsstederne sælger alkohol, øges volden med 16 procent.

Det, sammenholdt med den nye viden om faldet i under nedlukningen, bør give anledning til refleksion, hvis man vil forebygge vold fremadrettet, mener hun.

Alkohol spiller stor rolle

Vicepolitiinspektør Christian Østergård fra Syd- og Sønderjyllands politi er enig.

– Mængden af alkohol spiller en væsentlig rolle i forhold til vold. Og det er derfor oplagt at kigge på, hvordan udskænkningen kan blive mere ansvarlig.

– Det kunne for eksempel være ved at overveje, hvor længe man udskænker alkohol, og om man udskænker til gæster, der allerede er synligt påvirkede, siger han.

Ud over det markante fald i vold, har der også været et fald på 41 procent i antallet af indbrud i private hjem.

Det skyldes ifølge folkene bag undersøgelsen, at de mange hjemmearbejdende danskere har gjort det vanskeligere at være indbrudstyv i boligområderne.

– I takt med at samfundet nu åbnes op igen, er det oplagt at afskrække tyven ved hjælp af aktiv nabohjælp, så det fortsat ser ud som om, at der er nogen hjemme, siger Christian Østergård.

Fakta

§ 244-247 i Straffeloven

Straffeloven har to forskellige paragraffer for voldssager, og derudover to paragraffer, der kan give strafforøgelse. Paragraf 244 er den mildeste af de to – den omfatter der, der også i nogle tilfælde bliver omtalt som simpel vold. Paragraf 245 omfatter vold af særligt rå, brutal eller farlig karakter – det bliver i nogle tilfælde omtalt som grov vold. Paragraf 246 og 247 handler om vold under slærpede omstændigheder. Du kan se den fulde ordlyd af de fire paragraffer her.

  • § 244. Den, som øver vold mod eller på anden måde angriber en andens legeme, straffes med bøde eller fængsel indtil 3 år.
  • § 245. Den, som udøver et legemsangreb af særligt rå, brutal eller farlig karakter eller gør sig skyldig i mishandling, straffes med fængsel indtil 6 år. Har et sådant legemsangreb haft betydelig skade på legeme eller helbred til følge, skal dette betragtes som en særligt skærpende omstændighed.
  • § 246. Har et legemsangreb omfattet af § 245 eller § 245 a, været af en så grov beskaffenhed eller haft så alvorlige skader eller døden til følge, at der foreligger særdeles skærpende omstændigheder, kan straffen stige til fængsel i 10 år.

  • § 247. Begås nogen af de lovovertrædelser, der er nævnt i §§ 244-246, af en person, der tidligere er dømt for forsætligt legemsangreb eller for en forbrydelse, der har været forbundet med forsætlig vold, kan straffen forhøjes med indtil det halve.

    Stk. 2. Det samme gælder, når en lovovertrædelse som nævnt i §§ 244-246 begås over for en person, der efter karakteren af sit arbejde er særligt udsat for vold.

Kilde: Retsinformation.dk

ANNONCE

ANNONCE
Del din kommentar
Forsiden lige nu