Vidste du det? Alle kan brevstemme – bare de gør det rigtigt og i rette tid

23. november 2017 13:43 | Af: Peter Koch, pk@newsbreak.dk

Det er ikke svært at brevstemme, men hvordan brevsstemmer man ved kommunalvalg, og hvordan brevstemmer man ved folketingsvalg? Få svaret lige her.

Vidste du det? Alle kan brevstemme - bare de gør det rigtigt og i rette tid
Alle kan brevstemme, som her, hvor Søren Gade afgav en stemme pr. brev. Foto: Scanpix.

Hvis man bare én gang har stået i køen til et valgsted ud på eftermiddagen sammen med alle de mange, mange andre, der heller ikke nåede at stemme før, de fik fri fra arbejde, så har man nok overvejet at brevstemme. Men hvordan brevstemmer man, og kan man brevstemme ved kommunalvalg, ja og kan man brevstemme ved folketingsvalg?

Hvordan, man brevstemmer, og om kan man brevstemme ved kommunalvalg, og om man kan brevstemme ved folketingsvalg, det er fokus for denne artikel, så du i fremtiden ikke får samme oplevelse som dem, der ved kommunalvalget 21. november stod i kø i op mod halvanden time i Aarhus ved Møllevangskolen.

Stiften.dk fortæller, at mange stod i kø, mens andre gav op og gik hjem uden at få stemt, og blandt dem stod der nok en borger eller to og tænkte over muligheden for at brevstemme. Blandt de utilfredse vælgere har Stiften.dk talt med Karina Bækby Houborg, der faktisk har kontaktet valgsekretaritatet i Aarhus Kommune og foreslået dem ændringer for, hvordan man stemmer ved kommunvalvalget, så man slipper for at sætte sig ind i det at brevstemme.

–  Jeg diskuterede to gange med nogle af de valgtilforordnede og foreslog, om de ikke kunne prøve at styre køen til især bord 2 i stedet for det anarki, der herskede. Eller om man kunne få sit valgkort ved at andet bord, end det der stod på valgkortet. Det sidste var ikke muligt. Det ville i så fald betyde, de skulle rejse sig fra baglokalet, og det virkede de ikke interesserede i. Jeg synes i den grad, de valgtilforordnede fralagde sig ansvaret, og jeg synes det er beskæmmende for vores demokrati, at det bliver så besværligt at stemme, at nogen går igen og undlader at stemme, siger Karina Bækby Houborg til Stiften.dk.

Hvordan brevstemmer man?

Det, at brevstemme ved kommunalvalg og det, at brevstemme ved folketingsvalg, er i udgangspunktet det samme; du kan brevstemme i enhver kommune i Danmark, og vælger du at det, kan du ikke stemme på selve valgdagen.

Til gengæld kan du stemme igen med et nyt brev, hvis du ombestemmer dig undervejs. Det er i så tilfælde den sidste brevstemme, der tæller i det endelige valg. Borger.dk fortæller, at du kan brevstemme hos kommunens borgerservice, eller på et sygehus, hvis du er indlagt.

Du kan stemme fra her og der

Du kan også brevstemme fra et plejehjem, en beskyttet bolig eller en ældrebolig, hvis du bor sådan et sted, og du kan brevstemme fra et fængsel eller et arresthus, hvis du er indalgt. Faktisk kan du brevstemme fra dit eget hjem, hvis du ikke fysisk kan forlade det.

Hvis du ønsker at at afgive din stemme med et brev, og kan du forlade dit hjem, skal du møde op et sted, hvor muligheden foreligger. Du behøver ikke medbringe dig valgkort, men du skal have gyldig legitimation med; eksempelvis dit pas, kørekort eller dit sundhedskort.

I forbindelse med kommunalvalget 2017 kunne du brevstemme fra 10. oktober til og med 17. november. Generelt er det sådan, at du kan brevstemme seks uger før en valgdag, om du så vil brevstemme ved kommunalvalg eller folketingsvalg. Dette gælder dog kun for de, der vælger at brevstemme fra kommunen. Er du indlagt eller underlagt andre restriktioner, kan du brevstemme fra tre uger før valgdagen.

Når du har afgivet din stemme

Vælger du at brevstemme, skal du reelt set gøre, som du plejer at gøre ved et valg: Du modtager en stemmeseddel, og dem udfylder du. Stemmesedlerne kommes i tilhørende konvolutter, og du skal herefter udfylde et såkaldt følgebrev.

Følgebrevet skal dateres og indeholde relevant information om dig. Stemmemodtageren skriver under på, at du har valgt at brevstemme, og din stemme bliver nu sendt til kommunalbestyrelsen i den kommune, du stemmer.

Hvordan brevstemmer man hjemmefra

Hvis du er syg eller på anden vis forhindret i at gøre andet end at stemme hjemmefra, skal du udfylde et ansgøningsskema, der så skal sendes til kommunen. Der gælder her nogle lidt specielle regler, du skal overholde, men dem kan du læse mere om på Borger.dk.

Det virker dog ikke til, at det omtalte kaos ved Møllevangskolen har fået dem, der stod for valget i Aarhus til at mene, at borgerne skal brevstemme i fremtiden. Der var dog logistiske udfordringer, som der altid er risiko for ved et valg.

– Det var massivt med kø den sidste time af valget på Møllevangskolen. Vi tager kritikken alvorligt. Jeg vil dog sige, at det i sidste ende lykkedes at afvikle køen hurtigt. Vælgerne har 12 timer at stemme i, så det er svært helt at gardere sig mod, at en del vil spise, inden de går ud og stemmer. Det er lidt som køen i Netto. Du ved aldrig helt, hvornår den opstår, siger Lene Hartig Danielsen, chefen for valget ved Aarhus, til Stiften.dk.

Brevstemme ved folketingsvalg er også muligt

Men nu skal det hele ikke handle om at at brevstemme ved kommunalvalg. Det næste valg, vi I Danmark formentlig skal træffe, er ved et folketingsvalg. Også her kan du stemme med et brev, hvilket ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet, kan ske fra tre uger før valget.

Danske søfolk i internationalt farvand kan dog stemme fra allerede tre måneder før et valg, mens færøske og grønlandske vælgere kan stemme med et brev op til tre måneder før valget. Forskellen på at brevstemme ved kommunal- og folketingsvalg ligger i tidspunkterne for, hvornår du kan stemme.

Ved kommunale og regionale valg kan du stemme fra tirsdagen tre uger før valgdagen, senest fredagen før valgdagen, medmindre du besøger borgerservice, hvor du så har seks uger til at afgive din stemme med et brev.

Ved folketingsvalget kan du stemme indtil den tredjesidste hverdag, inklusive lørdage, før valgdagen, hvorefter at du må acceptere, at du ikke nåede at brevstemme, og at du derfor må ud og stå i kø et sted.

Hjælp til at stemme via brev

Du er i øvrigt ikke på bar bund, hvis du er i tvivl om logistikken ved at stemme pr. brev. Der vil altid være en stemmemodtager i perioden, der kan hjælpe med at udfylde og afkrydse, men det kræver, at du siger det klart og tydeligt. Ellers er der risiko for, at stemmen ikke gælder.

Og så er det ligegyldigt, hvornår du har stemt, og hvis du er i tvivl om, hvornår du står med en ugyldig stemmeseddel, kan du læse vores artikel om samme emne. Det korte af det lange er dog, i den henseende, at du skal afgive din stemme med et kryds. Ikke en bolle, en smiley eller et hjerte. I så fald gælder din stemme ikke.

Kilder: Stiften.dkØkonomi- og UdenrigsministerietBorger.dk. 

Del:
Del din kommentar
Forsiden lige nu