Sagen mod Britta Nielsen er ikke helt forbi

19. februar 2020 09:04 | Af: Peter Koch, pk@newsbreak.dk

Britta Nielsen blev idømt 6,5 års fængsel den 18. februar 2020. Men hvad blev hun dømt for, og hvornår vil hun blive løsladt igen?

Sagen mod Britta Nielsen er ikke helt forbi
Britta Nielsen blev den 18. februar idømt 6,5 års fængsel. Tegner: Anne Gyrite Schütt.

Britta Nielsen blev den 18. februar 2020 idømt 6,5 års fængsel i en sag, hvor hun var tiltalt for at svindle sig til millioner og atter millioner fra Socialstyrelsen, hvor hun arbejdede.

Svindelsagen blev offentligt kendt i efteråret 2018. Britta Nielsen arbejdede i Socialstyrelsen som afdelingsleder frem til 26. september 2018.

Artiklen fortsætter under videoen. 

I tiden op til 26. september 2018 havde man på arbejdspladsen fattet mistanke til afdelingslederen, og det gjorde, at hun blev meldt til politiet 25. september.

Hun forsvandt herefter til Sydafrika, hvor hun blev anholdt den 5. november 2018. Siden blev hun udleveret til Danmark, og den 24. maj 2019 blev hun tiltalt for groft bedrageri, embedsmisbrug og dokumentfalsk.

Fakta

Det vi alle spø'r om

Denne artikel er en del af serien “Det vi alle spø’r om”, hvor vi på Newsbreak.dk forsøger at give nogle af de svar på aktuelle emner, som danskerne søger på søgemaskiner som Google.

I serien forsøger journalisten at give nogle konkrete svar på aktuelle navne, begivenheder og begreber ud fra de søgninger, som vi enten ved bliver lavet på Google – eller de søgninger journalisten formoder kommer i kølvandet på den aktuelle sag.

Det er ikke alle spørgsmål, vi søger svar på, som vi konkret kan besvare. Det kan være svar på fremtidige begivenheder som eksempelvis Tour de France 2021, hvor vi endnu ikke ved hvilke danske ryttere, der deltager – eller i forbindelse med Christian Eriksens skifte til fodboldklubben Inter, hvor vi ikke præcist kan give svar på, hvad han tjener. Men vi forsøger at komme så tæt på som overhovedet muligt.

God læselyst

Uffe Dahl,
Redaktør, Newsbreak.dk

Retssagen startede den 24. oktober 2019, og den strakte sig altså ind i februar 2020, før der faldt dom. Du kan her i artiklen få svar på nogle af de spørgsmål, du må sidde med, om den spektakulære sag.

Hvad blev Britta Nielsen dømt for?

Britta Nielsen blev dømt for at svindle for 117 millioner kroner fra 1993 til 2018. Hun tog penge fra de såkaldte satspuljer, der egentlig skulle gå til udsatte og svage borgere.

Hvor lang tid skal Britta Nielsen sidde i fængsel?

Hun er blevet idømt 6,5 års fængsel, men da hun har siddet varetægtsfængslet, siden hun blev anholdt, har hun allerede afsonet en del af dommen. Det betyder, at hun kan søge om prøveløsladelse i foråret 2023. Kriminalforsorgens regler siger, at du kan ansøge om prøveløsladelse, når du mangler at afsone en tredjedel af den dom, du er blevet idømt.

Dommen ligger noget under det, Bagmandspolitiet gik efter, da de rejste tiltale mod hende. Anklageren gik efter otte års fængsel med mulighed for helt op til 12 års fængsel, hvis Britta Nielsen blev dømt for at have overtrådt loven under “særdeles skærpende omstændigheder.” Sådan gik det ikke.

Hvornår bliver Britta Nielsen løsladt?

Det er uvist præcist, hvornår Britta Nielsen igen er helt fri for det danske retssystem. Får hun afslag på en eventuel anmodning om prøveløsladelse, og afsoner hun den fulde straf, er hun formentlig fri igen i foråret 2024, hvis man regner fra første gang, hun blev varetægtsfængslet i Danmark, hvilket skete den 10. november 2018.

Er sagen mod Britta Nielsen slut?

Anklagemyndigheden har fra 18. februar 2020 14 dage til at vurdere, om de vil anke dommen. Den dømte har for sit vedkommende modtaget dommen, så medmindre anklagemyndigheden vil prøve at få sagen for landsretten, er sagen mod Britta Nielsen Slut.

Kilder: Ritzau.

x
Del din kommentar
Forsiden lige nu