Cepos: Regeringens regelmølle kværner stadig trods administrative lettelser

1. marts 2013 01:35 | Af: Berlingske Nyhedsbureau
 
Cepos: Regeringens regelmølle kværner stadig trods administrative lettelser
Billede mangler

Erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen (SF) offentliggjorde torsdag redegørelsen »Erhvervslivet og reguleringen 2012«, der viser, at regeringen i samarbejde med virksomhederne er godt i gang med indsatsen for enklere regler for erhvervslivet. I 2012 er byrderne således lettet med 370 millioner kroner, blandt andet som følge af lettere regler for mindre virksomheders offentliggørelse af årsregnskab.

 

»Det skal være mindre bureaukratisk at drive virksomhed i Danmark. Den redegørelse, jeg har lagt frem, viser, at regeringens indsats gør det enklere at starte og drive virksomhed. Regeringen har skarpt fokus på virksomhedernes oplevede byrder. Derfor har vi nedsat et virksomhedsforum, hvor virksomhederne fortæller os, hvor det er vigtigst at sætte ind,« forklarer erhvervs- og vækstministeren.

Men ifølge en optælling fra Cepos holder regeringen fortsat ikke igen med at indføre nye love og bekendtgørelser, der ifølge tænketanken kan føre til flere eller andre administrative byrder. Alene i 2012 udgjorde antallet af nye love og bekendtgørelser 1.278, viser optællingen.

Der ville derfor være milliardbesparelser at hente, hvis man indfører et princip om »one-in, one-out«, som man har gjort i Storbritannien, vurderer erhvervsjuridisk seniorkonsulent i Cepos, Henriette Kinnunen.

»Antallet af nye love og bekendtgørelser udgjorde i 2012 1.278. Virksomhederne oplever derfor fortsat, at de skal bruge flere kræfter på administration i stedet for deres kerneaktiviteter. Derfor er det positivt, at regeringen nu har lettet de administrative byrder for 370 millioner kroner. Men regeringens initiativ kan med fordel kombineres med et princip om »one-in, one-out«, som betyder, at hver gang staten påfører erhvervslivet én administrativ byrde, så skal en anden og mindst ligeså tung byrde afskaffes,« fortæller Henriette Kinnunen.

Hun forklarer videre, at princippet om »one-in, one-out« allerede er gennemført i Storbritannien, hvor det har resulteret i administrative lettelser for cirka 26 milliarder kroner årligt og yderligere reduceret antallet af nye lovforslag med 70 procent.

»Hvis vi indførte samme princip i Danmark og bare realiserede halvdelen af, hvad briterne har gjort, ville vi spare det danske erhvervsliv for 1,8 milliarder kroner årligt i administrative byrder,« siger hun og fortsætter:

»Et andet væsentligt instrument kan være indførelsen af solnedgangsklausuler i lovgivningen. Det vil sige en udløbsdato for, hvornår loven skal tages op til revision. Navnlig love som har til formål at kick-starte en bestemt adfærd, for eksempel »comply or explain-principperne« omkring samfundsansvar og kønssammensætning i virksomhedernes ledelse, er oplagte eksempler på lovgivning, som er overbureaukratiske og derfor bør have en automatisk bagkant for, hvornår Folketinget skal genoverveje dem.«

Regeringen lancerede i marts 2012 handlingsplanen »Enklere regler«, som skal gøre det lettere at drive virksomhed i Danmark. Udgangspunktet er, at de administrative byrder skal reduceres der, hvor udfordringerne er størst, hvorfor indsatsen sker i samarbejde med erhvervslivet og arbejdsmarkedets parter i Virksomhedsforum.

Del:
Del din kommentar
Forsiden lige nu