ANNONCE

Coronavirus kan anerkendes som arbejdsskade

22. april 2020 13:11 | Af: Jørgen Rosengren, jr@newsbreak.dk

Nu er der godt nyt til de, der arbejder i frontlinjen.

Ansatte kan få sygdom med COVID-19 anerkendt som arbejdsskade.

Det skriver Beskæftigelsesministeriet i en pressemeddelelse.

Arbejdstilsynet er klar med ny vejledning om reglerne for arbejdsskadeerstatning til medarbejdere smittet med COVID-19 på deres arbejde. Vejledningen skal sikre klarhed om reglerne.

Medarbejdere skal være trygge ved, hvordan deres sag behandles i arbejdsskadesystemet, hvis de på arbejdet bliver smittet med COVID-19.

– Det er meget trist, at en ansat på Bispebjerg Hospital er død af coronavirus. Denne ulykkelige situation viser, hvorfor det er så vigtigt, at medarbejdere er godt beskyttet. Vi skal værne om dem, der i de her dage yder en ekstraordinær indsats i vores fælles kamp mod coronavirus. Medarbejdere skal have tillid til, at der bliver taget hånd om dem, hvis de i deres arbejde bliver smittet, og derfor har det været afgørende for mig, at der hurtigt er sendt en klar vejledning ud på området, siger beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) i pressemeddelelsen.

Den udmelding bliver taget godt imod.

– Jeg er meget tilfreds med, at der er blevet lyttet til FOAs bekymringer og at det nu er tydeliggjort, at man som ansat kan få anerkendt corona-virus som arbejdsskade. Som frontpersonale er du hver dag udsat for smittefare, og det er kun rimeligt, at du ikke også skal bekymre dig om ikke at kunne få anerkendt din arbejdsskade, siger forbundsformand i FOA Mona Striib i en pressemeddelelse.

Andre faggrupper

Med vejledningen åbnes der også op for, at andre faggrupper end sundhedspersonale kan få anerkendt deres arbejdsskader som følge af COVID-19.

– Som dagplejer, pædagogmedhjælper, parkeringsvagt eller kassemedarbejder er du også udsat for smitte gennem arbejdet med mennesker, siger Mona Striib.

Samtidig er dokumentationskravene til de, der er blevet syge af corona-virusset, blevet lempet.

– Hvor man før skulle henvise specifikt til, hvilken situation man var blevet smittet i, er det nu muligt at sandsynliggøre en smittefare ved at beskrive sit arbejde og den kontakt, man har med borgerne. Og så er det også positivt, at der ikke er krav om en positiv test – noget vi ved, man som smittet ikke er garanteret adgang til, siger Mona Striib.

Hummelgaard: “Krystalklart”

Ifølge beskæftigelsesministeren skal der dog en konkret vurdering til:

– Det er vigtigt, at det er krystalklart, at man kan få anerkendt coronavirus som en arbejdsskade, hvis sygdommen skyldes arbejdet. Arbejder man for eksempel. på en intensiv afdeling på et hospital, er der stor risiko for at blive smittet. Det er selvfølgelig altid en konkret vurdering, men er man i frontlinjen på et sygehus, er det meget sandsynligt, man kan være blevet smittet der. Det skal der tages hensyn til det i sagsbehandlingen, og det er det, som vi understreger med vejledningen.

Det fremgår af vejledningen, at:

Sygdom med COVID-19 kan anerkendes som en arbejdsskade, hvis sygdommen skyldes arbejdet.

Nogle typer af arbejde indebærer naturligt en stærk formodning for, at medarbejderen er blevet udsat for smitte på arbejdet.

Det gælder ansatte i sundhedsvæsnet som for eksempel sygeplejersker, sosu-assistenter, læger og portører , der arbejder på intensivafdelingen, og er i direkte kontakt med smittede patienter.

Det kan også være praktiserende læger eller ansatte i plejesektoren, som drager omsorg for patienter og borgere, som ikke er testet positiv for COVID-19.

Myndighederne skal hastebehandle de sager, hvor den sygdomsramte er alvorlig syg som følge af COVID-19.

Vejledningen er udarbejdet i samarbejde med Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og Ankestyrelsen.

Vejledningen indeholder også information, om arbejdsgiveres, lægers og tandlæges anmeldepligt, tilskadekomnes muligheder for at få erstatning og at anke afgørelser.

ANNONCE

ANNONCE
Del din kommentar
Forsiden lige nu