ANNONCE

Dagpengesats: Hvor meget kan man få og hvornår kommer pengene?

14. august 2018 06:16 | Af: Matias Mortensen, mm@newsbreak.dk

Her får du overblik over din eventuelle dagpengesats - samt hvornår pengene bliver udbetalt.

Dagpengesats: Hvor meget kan man få og hvornår kommer pengene?
Den højeste dagpengesats man kan få i 2018 er 18.633 kroner om måneden før skat. Foto: Thomas Lekfeldt/Scanpix

Har du styr på din eventuelle dagpengesats?

Dagpengereglerne er berygtede for at være komplicerede og fuldstændigt uoverskuelige at holde styr på, men satserne hører til i den mere enkle ende af reglementet.

Din dagpengesats kan højst udgøre 90 procent af din tidligere lønindkomst. Din lønindkomst bliver beregnet ud fra indkomsten i de 12 måneder, hvor du har tjent mest mest inden for de seneste to år, inden du blev arbejdsløs.

Indkomsten beregnes som din sammenlagte A- og B-indkomst fratrukket arbejdsmarkedsbidrag.

Find din dagpengesats

Din dagpengesats afhænger også af, om du er fuldtids- eller deltidsforsikret samt af din alder.

Der er ingen minumumsgrænse for, hvor lav en dagpengesats man kan få, men der er en grænse for, hvor høj satsen kan være.

Som fuldtidsforsikret kan du maksimalt få 18.633 kroner og som deltidsforsikret 12.422 kroner (2018-satser).

Fakta

Har du ret til dagpenge?

For at være berettiget til dagpenge, skal du leve op til disse kriterier:

 • Være registreret som arbejdssøgende i dit lokale jobcenter fra den første dag, du er ledig
 • Have været medlem af en a-kasse i mindst ét år
 • Som lønmodtager have fået indberettet mindst 228.348 kr. som A- eller B-indkomst (2018) til indkomstregistret inden for de sidste tre år, hvis du er fuldtidsforsikret. Hvis du er deltidsforsikret, er beløbet 152.232 kr. (2018). Du kan dog højst medregne 19.029 per måned (2018), hvis du er fuldtidsforsikret, og 12.686 kroner per måned (2018), hvis du er deltidsforsikret.
 • Hvis din dagpengeret er udløbet, og du skal genoptjene retten til dagpenge: Som lønmodtager skal du have fået indberettet mindst 1.924 løntimer  inden for de sidste tre år, hvis du er fuldtidsforsikret. Hvis du er deltidsforsikret, er timetallet 1.258 timer
 • Som selvstændig erhvervsdrivende skal du have udøvet selvstændig erhvervsvirksomhed i væsentligt omfang i mindst 52 uger indenfor de sidste tre år.
 • Stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Det betyder bl.a. at du skal søge og kunne overtage arbejde med dags varsel.
 • Tjekke jobforslag mindst hver 7. dag.
 • Have et fyldestgørende og godkendt CV senest to uger efter, du er tilmeldt som ledig i jobcentret.

Kilde: Borger.dk

Hvis du er nyuddannet eller værnepligtig kan du være berettiget til dagpenge på dimmitendsats. Den udgør 71,5 procent af den maksimale dagpengesats, hvis du ikke er forsørger, mens du kan få 82 procent af den maksimale dagpengesats, hvis du er forsøger.

Som ung under 25 år får du i visse tilfælde halv sats af den højeste dagpengesats.

Fakta

Dagpengesats 2018

Herunder kan du se de maksimale satser for dagpenge i 2018:

 • Fuldtid: 18.633 kroner
 • Deltid: 12.422 kroner
 • Dimittendsats, forsørger: 15.279 kroner
 • Dimittendsats, ikke forsørger: 13.323 kroner
 • Dimittendsats deltid, forsørger: 10.186 kro
 • Dimittendsats deltid, ikke forsørger: 8.882 kroner
 • Unge under 25, fuldtid: 9.317 kroner
 • Unge under 25, deltid: 6.211 kroner

Kilde: HK

Hvornår bliver dagpenge udbetalt?

Man får udbetalt dagpenge bagudrettet den sidste bankdag i måneden.

Man skal selv sørge for at indsende et dagpengekort med oplysninger. Oplysningerne kan typisk indsendes til a-kassen tidligst en uge før udbetalingen, og det er forskelligt, hvor mange dage, man har til at få det indsendt. Hvis man indsender oplysningerne for sent, kan man risikere at få forsinket udbetalingen af dagpenge.

Hvis du er på sygedagpenge er det nogle andre regler og satser, der gælder. Du kan læse om sygedagpenge i denne artikel.

Fakta

Her får vi penge fra det offentlige

Vi har her samlet en opgørelse over de mest gængse udbetalinger fra det offentlige til borgere.

Alle udbetalinger fra det offentlige bliver overført til den enkelte borgers NemKonto.

Du kan se mere om de enkelte ydelser, hvem der kan modtage dem og hvornår de bliver udbetalt, ved at trykke på de enkelte typer:

Udbetaling af ATP
Udbetaling af Boligstøtte – Boligsikring
Barselsdagpenge
Begravelseshjælp
Børnepenge (Børne- og Ungeydelse)

Dagpengesats
Efterløn – hvornår kan jeg gå på efterløn
Fleksydelse
Førtidspension udbetales
Udbetaling af Folkepension
Folkepensionens grundbeløb
Feriepenge

Kontanthjælp
Ledighedsydelse
Lønudbetaling
Penge tilbage i skat
Revalidering
Ressourceforløbsydelse
Sygedagpenge
Udbetaling af SU
Uddannelseshjælp
Ældrecheck

NemKonto er det fælles offentlige udbetalingssystem. Alle udbetalinger fra det offentlige bliver overført til din NemKonto. Din NemKonto er en helt almindelig bankkonto, som du har i forvejen. Mange bruger deres lønkonto som NemKonto.

NemKonto-systemet betyder, at de offentlige myndigheder udbetaler til din konto via dit CPR-nummer. NemKonto-systemet er dermed en database, som kobler dit CPR-nummer med den bankkonto, som du har valgt som din NemKonto.

ANNONCE

ANNONCE
Del din kommentar
Forsiden lige nu