De nye fleksrenter får længere løbetid

22. februar 2013 10:30 | Af: Berlingske Nyhedsbureau
 
De nye fleksrenter får længere løbetid
Billede mangler

I begyndelsen af næste uge lyder startskuddet til foråret auktion over flekslån med Nykredit mandag og Nordea Kredit tirsdag som de første sælgere på podiet. Realkredit Danmark afvikler først aktionerne fra 4. til 15. marts, ligesom BRF Kredit, der dog kun bruger 4. og 5. marts.

Det står klart allerede nu, at mange de danske boligejere benytter de meget lave renter til at krybe i ly af længere renteperioder, så deres risiko for stigende ydelser bliver mindre. Det gælder blandt andre Ministeriet for By, Bolig og landdistrikter, som i januar oplyste, at lån til støttet byggeri skifter hest fra etårige til femårige flekslån for i alt 7,8 milliarder kr.

Ifølge cheføkonom John Madsen i Nykredit bliver der ved denne auktion i alt udbudt obligationer til rentetilpasningslån for 198,5 milliarder kr, hvoraf 153 milliarder kr. hører til etårige lån.

Det betyder, at der udbydes tre- og femårige obligationer for henholdsvis 22 og 20 milliarder kr., hvilket skal ses i lyset af, at der ikke skal refinansieres femårige lån.

Dermed er auktionerne over de femårige obligationer for 20 milliarder kr. kun for kunder, der skifter profil til en længere rente.I Realkredit Danmark er lån for 19,7 milliarder kr. rykket mod en rente, der ligger fast i længere tid, mens kun 1,2 milliarder kr. er gået den anden vej. Det svarer til, at 25 procent af låntagerne i Realkredit Danmark har valgt at forlænge fastsættelsen af deres renter, inden fristen for at ændre på låneprofilen udløb i januar.

Den største bevægelse er sket fra etårige til treårige flekslån, oplyser cheføkonom i Realkredit Danmark Christian Hilligsøe Heinig.

I Nordea Kredit oplyser boligøkonom Lise Nytoft Bergmann, at ca. 12 procent af de boligejere, der skal have ny rente til april har byttet deres nuværende F1-lån ud med enten et F3 eller F5-lån. Det er lidt færre end ved den foregående rentetilpasning ved årsskiftet, men det skyldes formentlig, at Nordea Kredit kun har har rentetilpasning i april i 2 år, og derfor har mange af boligejere næsten lige valgt deres lån.Tendensen til at søge tryghed i boligøkonomien har de danske boligejere vist gennem hele 2012. Ved den store auktion i december flyttede Realkredit Danmark 11 procent af lånene mod længerevarende renter.

»Danske boligejere skruer altså i højere grad end tidligere ned for risikoen i lånevalget, og binder renten for en længere periode enten via fastforrentede lån eller, som set i vores tal, via længere tid mellem refinansiering. Denne tendens skal næppe tolkes som om, at danskerne nu grundlæggende har ændret karakter og risikoprofil. I stedet skal adfærdsændringen nok mere forklares ved, at renterne er så ekstremt lave, at en forsikring mod stigende renter kan tegnes særdeles billigt i øjeblikket. Og det giver en nytteværdi i form af større tryghed i den private økonomi, og så gør det ikke nødvendigvis lige så meget, at der ikke er garanti for, at forsikringen i sidste ende tjener sig hjem målt i kroner og øre,« lyder Christian Hilligsøe Heinigs vurdering.

I forhold til renteniveauet ved den kommende auktion kan det med boligejernes øjne tolkes positivt som fortsat på et rekordlavt niveau, eller negativt som den første rentestigning fra det rekordlave niveau – hvilket i øvrigt kan tolkes positivt for økonomien generelt, fordi det tyder på en mindre usikkerhed i den europæiske økonomi.

Realkreditinstitutterne forudser en kommende rente på etårige lån i omegnen af en halv procent med et muligt spænd i udfaldet på 0,45 til 0,65 procent, og f.eks. lyder Nordea prognose for de etårige, treårige og femårige lån på henholdsvis 0,6, 1 og 1,5 procent.

Det ligger i den høje ende af det interval, som f. eks. Realkredit Danmarks prognose lyder på, selv om Nordea er tidligere kommet ud med en lavere rente end de andre realkreditinstitutter – også gennem auktioner på de samme dage. Et faktum, som Lise Nytoft Bergmann tilskriver, at Nordea uændret har holdt sin AAA-rating hos det samme kreditvurderingsbureau.

»I år ligger auktionerne på mere forskellige tidspunkter og perioder, så vind og vejr på de enkelte dage kan komme til at spille en rolle,” siger hun.

En faktor som det italienske valg kan også få effekt for de danske boligrenter, vurderer hun.

“På de små decimaler vil et godt valg til Berlusconi kunne give en effekt, fordi det skaber tvivl om viljen og retningen i den økonomiske politik og stabilitet i Italien,” siger Lise Nytoft Bergmann.

Under alle omstændigheder vil renterne, hvis pronoserne holder for de etårige renters vedkommende, give den næstlaveste rente i lånetypens levetid siden 1996.

Del:
Del din kommentar
Forsiden lige nu