Derfor står 32.000 flere uden for jobmarkedet

23. april 2012 17:54 | Af: Uffe Dahl, newsbreak.dk - mail: redaktion@newsbreak.dk
 
Derfor står 32.000 flere uden for jobmarkedet
Billede mangler

Landets kommunale jobcentre har flyttet en stor gruppe kontanthjælpsmodtagere fra ‘indsatsklare’ til ‘midlertidigt passive’ på grund af to væsentlige lovændringer.
Sådan lyder vurderingen CABI – Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats – på baggrund af nye tal fra Arbejdsmarkedsstyrelsen, som viser, at antallet af kontanthjælpsmodtagere i den svageste matchgruppe er vokset med 32.000 fra 2006 til i dag.
Og stigningen begynder at tage fart efter april 2010, hvor jobcentrene i stedet for at placere de ledige i fem matchgrupper fremover kun skal bruge tre.
“Det skulle være en objektiv øvelse, hvor man konverterer det gamle system til det nye. Men det der sker er, at jobcentrene kigger alle sagerne igennem for at se, om folk er jobklare, indsatsklare eller midlertidig passive. Og der tyder det på, at væsentlig flere bliver nedmatchet end opmatchet,” siger Carsten Kjærgaard, konsulent i CABI.
I løbet af 2011 flytter en del jobcentre endnu flere kontanthjælpsmodtagere ned i matchgruppe 3. Det skyldes blandt andet, at det bliver dyrere for jobcentrene at aktivere kontanthjælpsmodtagerne i match 2 på grund af ændrede refusionsregler, hvor kommunerne får færre penge fra staten end hidtil, når de aktiverer ledige i såkaldte vejlednings- og opkvalificeringsforløb.
Derimod er der ingen aktiveringsforpligtelse over for match 3, og derfor kan der være et kortsigtet økonomisk incitament i at matche kontanthjælpsmodtagere i match tre i stedet for match 2, mener Claus Kjærgaard.
“Så det nye refusionssystem betyder, at nogle kommuner i løbet af 2011 af budgetmæssige grunde parkerer flere kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 3. Men det store skred sker, da man går fra et matchsystem til et andet. Og så sker der et yderligere skred, da refusionssystemet bliver ændret,” siger Carsten Kjærgaard.
Regeringen ventes at præsentere sit udspil til en reform af kontanthjælpen inden sommerferien. Og her forventer CABI-konsulenten, at der vil blive forslået en koordineret indsats for kontanthjælpsmodtagerne i matchgruppe 3.
“Der vil helt klart komme nogle initiativer, der peger på, hvordan kommunen kan lave en koordineret indsats. Så man både gør en beskæftigelsesindsats sammen med en social indsats, så de her mennesker kan blive selvforsørgende på lang sigt,” siger Carsten Kjærgaard.

Del:
Del din kommentar
Forsiden lige nu