Det skrev Thorning under på

2. marts 2012 15:39 | Af: Uffe Dahl, newsbreak.dk - mail: redaktion@newsbreak.dk
 
Det skrev Thorning under på
Billede mangler

Helle Thorning-Schmidt satte fredag morgen sin signatur i en stor bog.
Den gik på omgang mellem EU-landenes topledere, og som er blevet kendt som finanspagten. Her er overblikket over, hvad hun egentlig skrev under på:
Finanspagtens overordnede formål er at sikre økonomisk stabilitet i EU, så man undgår økonomiske kriser og gældskriser i fremtiden.
Selve pagten er hovedelementet i en ny traktat, der er lavet i ikke-EU-regi og er en mellemstatslig aftale mellem 25 EU-lande, hvor Storbritannien og Tjekkiet er udenfor.
Det korrekte navn er: Traktaten om stabilitet, koordinering og ledelse i Den Økonomiske og Monetære Union.
Eurolandene er allerede bundet af vækst- og stabilitetspagtens krav, der betyder, at det årlige budgetunderskud ikke må overstige tre procent af bruttonationalproduktet (BNP), og statsgælden må højst være på 60 procent.
Derudover må landenes såkaldte strukturelle underskud (der er budgetunderskuddet renset for konjunkturudsving) højst være på en halv procent af BNP. Der kan i særlige tilfælde accepteres underskud på op til én procent.
De nye budgetregler skal skrives ind i de nationale forfatninger eller lignende bindende lovgivning. Den danske regerings plan er at opfylde kravet med en særlig budgetlov. Venstre og Konservative har givet udtryk for, at de vil stemme for budgetloven.
Hvis landene ikke overholder kravene, kan de blive stillet for EU-Domstolen og idømmes bøder på op til 0,1 procent af BNP til EU’s nye krisefond, ESM.
For Danmark, der står udenfor euroen er pagten stort set uden konsekvenser, idet EU alene forholder sig til, om Danmark indfører budgetloven. Det er op til Danmark selv at sikre, at den faktisk bliver håndhævet.
De otte ikke-eurolande, altså heriblandt Danmark, der har skrevet under på finanspagten, bliver fremover inviteret med til mindst et af de to euro-topmøder om året.
Finanspagten skal nu godkendes i de nationale parlamenter. Irerne er de eneste, der sender pagten til folkeafstemning.
Pagten træder i kraft, når den er godkendt af 12 eurolande.
Den skal efter planen gælde pr. 1. januar 2013.

Del:
Del din kommentar
Forsiden lige nu