Din bil er meget klammere end et toilet

30. januar 2019 20:28 | Af: Nicklas Skyum Clausen, nc@newsbreak.dk

De færreste tænker nok over det; men biler er fyldt med bakterier, hvis de ikke gøres rent regelmæssigt.

Biludlejningsportalen CarRentals.com har for nyligt sat sig for at finde ud af, hvor ulækkert der egentlig er inde i de biler, mange af os bruger alt for store dele af vores liv i.

Og lad det være sagt med det samme – deres resultat er nedslående (og ulækkert). CarRentals.com spurgte 1000 amerikanere og næsten halvdelen, 44 procent, svarede at de maksimalt gør rent inden for i bilen éen gang om året.

Og det er ifølge hjemmesiden rigtigt dårligt nyt for de bakterieforskrækkede. De har haft den store lommeregner fremme og sammenlignet antallet af bakteriestammer på et rat – 629 per kvadratcentimeter – til antallet af bakteriestammer på andre dagligdags-berøringsflader.

Det viser sig, at der er seks gange så mange bakteriestammer på bilens rat, som der er på en gennemsnitlig telefonskærm. Fire gange så mange, som der er på et offentligt toiletsæde og mere end dobbelt så mange, som der er på knapperne i en offentlig elevator.

Fakta

Bakterier

Ordet bakterie kommer af græsk, bakterion ‘lille stav’, dim. af bakteria, beslægt. med baktron ‘stav’.

Bakterier findes i meget stort antal overalt i naturen, i vand, jord og luft, på og i planter, dyr og mennesker.

I de øverste få centimeter af havemuld findes der fx 10-12 mio. bakterier pr. gram jord. Omtrent den samme tæthed af bakterier findes i spyt, og i menneskers og dyrs afføring er der omkring 100 mia. bakterier pr. gram. I naturen kan bakterier blive så talrige, at de fx kan ses som overtræk på bunden af søer og bugter, det såkaldte liglagen, eller som røde eller grønne belægninger på rådnende materiale i strandsøer. Bakterier kan også ses som belægninger i halsen ved halsbetændelse.

De fleste bakterier er normalt uskadelige, men der findes en lang række vigtige sygdomsfremkaldende bakterier for dyr og mennesker og enkelte for planter. Fx kan nævnes Salmonella typhi, som giver tyfus, Pasteurella pestis, som giver pest, og Vibrio cholerae, som giver kolera.

I jord og i vand medvirker bakterier til at nedbryde organisk materiale, og de kan nedbryde en lang række spildprodukter hidrørende fra menneskets aktiviteter i fx rensningsanlæg og på lossepladser. Visse bakterier kan binde luftens kvælstof og omdanne det til kvælstofforbindelser, som derefter kan optages og udnyttes af planter.

I søer og have kan bakterier spille en stor rolle som første led i fødenet. De planktoniske, heterotrofe bakterier lever hovedsagelig af opløst organisk stof, og de ædes især af flagellater, som ædes af andre større organismer, og via fx vandlopper kan fødenettet ende i fisk. Bakterieantallet i havvand er gennemsnitlig 1 mio. pr. ml, og bakterier kan udgøre en stor del af biomassen i de frie vandmasser, op til 20% af fytoplanktonbiomassen.

Visse bakterier forekommer i fødevarer, og bakterier benyttes industrielt til fremstilling af fx mælkeprodukter, eddike og antibiotika. Vha. gensplejsningsteknik kan der indsættes gener for nye egenskaber i bakterier, som derved kan danne bestemte stoffer i store mængder, fx enzymer.

Kilde: Den Store Danske.

Ifølge CarRentals.com er det specielt én dårlig vane, der spreder bakterier i bilen – vores hang til at snacke bag rattet.

Du gør måske din bil rent, men her er der stadig beskidt

Selv hvis du er en af dem, der jævnligt spritter bilen af, så er der nu altså steder, du som bilist stadig udsættes for bakterier.

Specielt når du tanker, for der er altså tusindvis af andre mennesker, der har rørt ved benzinpumpen før dig.

Og den gennemsnitlige benzinpumpe er, ifølge CarRentals.com – og hold nu fast – hjemsted for intet mindre end 11.835 gange så mange bakteriestammer som toiletbrættet på et offentligt toilet.

x
Del din kommentar
Forsiden lige nu